Flerbostadshus fick nytt liv med ISOVERs isolerlösningar i glasull

Flerbostadshus fick nytt liv med ISOVERs isolerlösningar i glasull

den 18 september 2017

Projektet som från början var en fasadrenovering växte då man upptäckte omfattande fuktangrepp och frostsprängningar i fasaden som krävde en helt ny genomtänkt konstruktion. Valet föll på en fasadlösning med 95 + 120 mm ISOVER Glasull och ISOVER Fasadskiva P 31 – en lösning som även sänkte provtryckningsresultatet till 0,16 och energiförbrukningen med 50 procent.


Den ursprungliga utmaningen med fastigheten i Kinna var att fasaderna var kraftigt angripna av fukt och frostsprängningar. Nederbörd hade fört med sig föroreningar som gått med regnvattnet in i fasaden. Marks Bostads AB, som är fastighetsägare och beställare beslöt därför att fasaderna skulle renoveras för att inte riskera framtida problem.

 

- Först hade vi tänkt torka ut fasaderna och använda elefantmatta, men efter avancerade energiberäkningar beslöt vi att det var mer ekonomiskt att byta hela fasaden, säger Pär Brundin byggledare på Marks Bostads AB.

 

Genom att byta fasad och tilläggsisolera med obrännbar mineralull kom vi fram till att energianvändningen, d.v.s. värmeförlusten genom ytterväggarna skulle minska med drygt 50 procent. Efter inledande provtryckning, för kontroll av kritiska punkter konstaterades att vissa tätningsåtgärder krävdes runt fönstren. När detta gjorts sänktes värdet från 0,4 till 0,16 l/m2 vid 50Pa tryckskillnad! Det är ett bra resultat!

 

Pär fortsätter: - Vi bytte samtidigt fönster och satte in nya lägenhets- och entrédörrar. Även el, vattenrör och ventilation byttes ut. Det som från början skulle vara en mindre renovering växte till ett av våra största ROT-projekt.

 

En genomtänkt konstruktion – anpassad till objektets förutsättningar

- Problemet med fukt och frostsprängningar syntes tydligt på tegelfasaden. Både fasad och all isolering behövde tas bort då den var hårt angripen, säger Tomas Svensson platschef på BIMAB, som står för entreprenaden av etapp 2.

 

Han förklarar att de nya ytterväggarna byggts upp i två skikt, 95 mm + 120 mm med ISOVERs Glasull mellan reglarna, men på övriga betongytor som inte revs valde man istället att fästa isoleringen i lättbetongen med hjälp av spik och ISOVERs plastbrickor.

 

Utanpå den nya regelkonstruktionen fäste man ISOVER Fasadskiva P 31, men där betongväggen fanns kvar bakom, monterades istället ISOVER Fasadskiva 30 (d.v.s. lambda 30 = bästa isolervärdet på mineralull sedan årsskiftet, då det tidigare var 31) med ISOVER Distanshylsa 50 mm på 28 x 95 mm stående läkt. På glasullsskivorna monterades en infärgad fibercementskiva som fasadbeklädnad.

 

- Vi jobbar helst med ISOVERs Glasull, säger Tomas, då förpackningarna är genomtänkta och vi enkelt kan hantera dem på arbetsplatsen. Det är mycket isolering som hanteras så det är viktigt att storleken på förpackningarna är rätt och att produkter som kan komprimeras verkligen är högkomprimerade för att spara utrymme.

 

- Vår egen konstruktör gör exakta specifikationer och beställningslistor till Derome, som i sin tur levererar ISOVER Glasull och allt annat material enligt tidtabell. Det fungerar väldigt bra och det är ytterst sällan vi behöver komplettera. Skene Järn förser oss med infästning en gång per vecka och inventerar ena dagen och levererar sedan dagen efter.

 

Från småhusbyggare till lokal entreprenör

Tomas berättar: - Vår bas är att bygga småhus men efterhand har vi fått andra och större uppdrag. Vår egen produkt ”BIMAB-Villan” bygger vi i lösvirke. Allt exaktkapas hos Derome enligt systemet FKS, FärdigKapad Stomme, där frästa spår i syll och hammarband och märkta reglar gör monteringen snabb och säker. - Jag tycker inte bara att det finns fördelar med elementbyggeri på fabrik. När vi bygger i lösvirke har vi fullständig kontroll på att byggnaden blir väderskyddad. Att montera tak och stomme med vindduk tar en vecka. Fukten i stommen mäts för att ligga inom fastställda värden innan vi monterar resten, säger Tomas.

 

Markant skillnad i boendekomfort

Eva Strömberg, hyresgäst hos Marks Bostads AB sedan fem år tillbaka, vittnar om att boendekomforten höjts markant och det märks att hon trivs i sin bostad. Fastigheten som Eva bor i färdigställdes vid midsommar 2016.

- Jag kunde bo kvar i huset under hela renoveringen och hyresvärden skötte detta bra. Under byggprocessen stördes jag en hel del av byggbullret – men när huset jag bor i var klart så hördes inget buller alls från de andra husen, säger Eva.

 

- Inomhus har det blivit tystare och behagligare efter både fönster-, dörr- och fasadbyte. Inomhusluften har förbättrats med de nya ventilationsinstallationerna. Hela området har dessutom fått sig ett rejält ansiktslyft med de nya fina fasaderna. En annan positiv effekt är att utemiljöerna kommer att kännas tryggare och mer inbjudande att vistas i när de är färdigställda, menar Eva.

 

En rolig sak som hon också vill dela: - För en tid sedan hade jag ett samtal med en granne om att det blivit mycket varmare och behagligare inomhustemperatur, särskilt under vintern som passerat. Först trodde vi att det var hyresvärden som höjt värmetillförseln, men vid kontroll med Pär på Marks Bostäder så hade inte detta skett. Pär avslöjade att man inte hade någon extra värme alls i huset!

 

Hans Ehn, Distriktschef på ISOVER påpekar: - Anmärkningsvärd energieffektivitet som kommer att ge stor kostnads- och energibesparing i framtiden för fastighetsägaren och en klar komforthöjning för de boende.

När fastighetsägare inser vikten av en sån här smart investering så blir ju alla vinnare!

 

Fakta om objektet:

Flerbostadshus i Kinna

Elva huskroppar med 315 lägenheter

Marks Bostads AB är beställare (kommunalt bostadsbolag)

Ombyggnaden kostar cirka 200 miljoner kronor.

 

Bild: ISOVER Fasadskiva P 31 väntar på montering av fasadbeklädnad

 

SSAB säljer Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland

den 20 juli 2018

SSAB har ingått avtal om att sälja Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland (OOO Ruukki Rus) till det ryska bolaget Salavatneftemash. Försäljningen beräknas vara helt genomförd under fjärde kvartalet 2018 och är villkorad av godkännande från ryska konkurrensmyndigheten. Försäljningen gäller inte rättigheterna till Ruukkis varumärke.

Regeringens investeringsstöd ger fortsatt fler hyresrätter i Sverige

den 19 juli 2018

Uppdaterade siffror från Boverket visar att 3,93 miljarder kronor beviljats i stöd till cirka 14600 hyresrätter inklusive studentbostäder. Detta är en ökning med cirka 40 procent sedan årsskiftet. Regeringens investeringsstöd fortsätter göra så att fler hyresrätter kommer att byggas under kommande år.

Koldioxidbudgetar konkretiserar klimatutmaningen

den 26 juni 2018

CEMUS vid Uppsala universitet och SLU genomför tillsammans med Ramboll ett projekt för att beräkna kommunala och regionala koldioxidbudgetar. Projektet löper under 2018 och det finns en förhoppning om att redan i augusti kunna leverera preliminära budgetar för de första kommunerna och regionerna.

Seminarium om vikten av ett hälsosamt inneklimat

den 20 juni 2018

Den 3 juli i Almedalen genomför Plåt & Ventföretagen seminariet ”Var fick du luft ifrån? Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?”. Grunden till detta tema är ”Ren luft, friskt liv”, ett forskningsprojekt som drivs av PVF Yrke & Utbildning i samarbete med Lunds universitet.

Här är tekniken vi helst vill ha i våra hem

den 17 juni 2018

Sverige beskrivs ofta som ett land med många så kallade ”early-adopters” när det kommer till ny teknik. En ny undersökning från Skanska visar att det finns ett stort intresse för smart hemelektronik. Högt upp på önskelistan hamnar digitala lås och robotteknologi som majoriteten föredrar framför röststyrda assistenter som exempelvis Google Home och Amazon Alexa.

Reparbete - en säker arbetsmetod

den 15 juni 2018

Efter att ha tagit del av den artikel som Aftonbladet idag publicerat om reparbete känner landets största aktörer inom branschen för reparbetare (Klätterservice, Klätterteknik & ProAccess) manade att upplysa allmänheten om vad reparbete är och dess olika aspekter. Man tycker att artikeln ger en ofullständig bild med orättvis kritik mot branschen för professionella reparbetare i Sverige.

StoppaLegionella.se – Portalen om en livshotande bakterie

den 7 juni 2018

Förra året blev 196 svenska svårt sjuka av bakterien legionella. Att få legionella kan leda till allvarliga problem med hälsan långt efter tillfrisknandet och i värsta fall döden. Nu öppnar Stoppa Legionella, den första webbportalen med samlad information om hur bakterien hindras med bättre VVS-installationer.

Risk för missbruk när radonbidraget återinförs

den 29 maj 2018

För att bidra till sänkta radonhalter i privata hus återinförs från den 1 juli det så kallade radonbidraget. Med tanke på att cirka 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer till följd av radon är återinförandet välbehövligt.

Vartannat företag saknar digitaliseringsstrategi

den 29 maj 2018

Nästan varannan företagsledare inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn uppger att deras företag saknar en digitaliseringsstrategi. Detta trots att åtta av tio anser att digitaliseringen är viktig för det egna företaget. Det visar en ny rapport från Siemens.

Sveriges nya fordonspool-aktör OurGreenCar sluter avtal med Skanska i city-projekt

den 28 maj 2018

Fordonspooler står högt i kurs hos byggherrarna vilket det nya Malmöbaserade bolaget OurGreenCar Sweden AB fått erfara när de nyligen ingått 10-årsavtal tillsammans med Skanska gällande ett flertal fordon, från lådcyklar till el-bilar.

Siemens och Northvolt inleder samarbete kring nästa generations litiumjonbattericellproduktion

den 27 maj 2018

Siemens tillhandahåller Northvolt sitt tjänste- och produktutbud från Digital Enterprise, vilket kommer att möjliggöra en digitalisering av hela värdekedjan – från designen av battericellen till produktion och tjänster. Siemens kommer att stötta samarbetet genom en investering på 10 miljoner euro.

Gustaf Vasa kyrka får hedersomnämnande vid ROT-prisutdelningen

den 27 maj 2018

2018 års ROT-prisjury delade ut ett hedersomnämnande till Gustaf Vasa kyrka med motiveringen: Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart.

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

den 24 maj 2018

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2019 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

Osäker ventilation i nybyggda bostäder

den 16 maj 2018

Många vill sova med öppet fönster, men få vet om att det kan försämra luften för andra som sover i bostaden. I varje fall om lägenheten ventileras med mekanisk frånluft, vilket är det vanligaste i våra flerbostadshus.

SABO och Fastighetsägarna lanserar vägledningar för personuppgiftsbehandling enligt GDPR

den 8 maj 2018

Fastighetsägarna och SABO lanserar två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av hyresbostäder samt vid kamerabevakning vid flerfamiljshus.

Samarbete mellan RISE och KVI synliggör potentiell energibesparing hos luft-luftvärmepumpar

den 8 maj 2018

RISE utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.

Nytt designverktyg hjälper dig att sätta elstilen

den 7 maj 2018

Gammaldags vippströmbrytare i svart eller kanske ett uttag med glasram? Med Schneider Electrics nya digitala designverktyg Mix & Match testar du dig fram för att själv upptäcka vilka uttag och strömbrytare med olika smarta funktioner som passar bäst hemma hos dig.

Sawtec-dagarna på Trä & Teknik: ”En briljant idé!”

den 7 maj 2018

Sawtec-dagarna, sågverksindustrins egen samlingsplats, läggs i år för första gången i samband med Trä & Teknik. – Många av våra kunder och medlemmar ska ändå till Göteborg. Så vi slår två flugor i en smäll, säger Tomas Ivarsson på Sawtec.

Trästad i Skövde väljer stenullsisolering

den 4 maj 2018

Där naturen möter staden växer en ny bostadsmiljö fram i Skövde. Lägenheterna på Frostaliden byggs med stommar helt i trä. Väggarna är isolerade med ROCKWOOL stenull.

Svenska Kyrkor ute nu!

den 1 januari 2018

Nu är Svenska Kyrkor 2017/2018 ute! Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.