Flerbostadshus fick nytt liv med ISOVERs isolerlösningar i glasull

Flerbostadshus fick nytt liv med ISOVERs isolerlösningar i glasull

den 18 september 2017

Projektet som från början var en fasadrenovering växte då man upptäckte omfattande fuktangrepp och frostsprängningar i fasaden som krävde en helt ny genomtänkt konstruktion. Valet föll på en fasadlösning med 95 + 120 mm ISOVER Glasull och ISOVER Fasadskiva P 31 – en lösning som även sänkte provtryckningsresultatet till 0,16 och energiförbrukningen med 50 procent.


Den ursprungliga utmaningen med fastigheten i Kinna var att fasaderna var kraftigt angripna av fukt och frostsprängningar. Nederbörd hade fört med sig föroreningar som gått med regnvattnet in i fasaden. Marks Bostads AB, som är fastighetsägare och beställare beslöt därför att fasaderna skulle renoveras för att inte riskera framtida problem.

 

- Först hade vi tänkt torka ut fasaderna och använda elefantmatta, men efter avancerade energiberäkningar beslöt vi att det var mer ekonomiskt att byta hela fasaden, säger Pär Brundin byggledare på Marks Bostads AB.

 

Genom att byta fasad och tilläggsisolera med obrännbar mineralull kom vi fram till att energianvändningen, d.v.s. värmeförlusten genom ytterväggarna skulle minska med drygt 50 procent. Efter inledande provtryckning, för kontroll av kritiska punkter konstaterades att vissa tätningsåtgärder krävdes runt fönstren. När detta gjorts sänktes värdet från 0,4 till 0,16 l/m2 vid 50Pa tryckskillnad! Det är ett bra resultat!

 

Pär fortsätter: - Vi bytte samtidigt fönster och satte in nya lägenhets- och entrédörrar. Även el, vattenrör och ventilation byttes ut. Det som från början skulle vara en mindre renovering växte till ett av våra största ROT-projekt.

 

En genomtänkt konstruktion – anpassad till objektets förutsättningar

- Problemet med fukt och frostsprängningar syntes tydligt på tegelfasaden. Både fasad och all isolering behövde tas bort då den var hårt angripen, säger Tomas Svensson platschef på BIMAB, som står för entreprenaden av etapp 2.

 

Han förklarar att de nya ytterväggarna byggts upp i två skikt, 95 mm + 120 mm med ISOVERs Glasull mellan reglarna, men på övriga betongytor som inte revs valde man istället att fästa isoleringen i lättbetongen med hjälp av spik och ISOVERs plastbrickor.

 

Utanpå den nya regelkonstruktionen fäste man ISOVER Fasadskiva P 31, men där betongväggen fanns kvar bakom, monterades istället ISOVER Fasadskiva 30 (d.v.s. lambda 30 = bästa isolervärdet på mineralull sedan årsskiftet, då det tidigare var 31) med ISOVER Distanshylsa 50 mm på 28 x 95 mm stående läkt. På glasullsskivorna monterades en infärgad fibercementskiva som fasadbeklädnad.

 

- Vi jobbar helst med ISOVERs Glasull, säger Tomas, då förpackningarna är genomtänkta och vi enkelt kan hantera dem på arbetsplatsen. Det är mycket isolering som hanteras så det är viktigt att storleken på förpackningarna är rätt och att produkter som kan komprimeras verkligen är högkomprimerade för att spara utrymme.

 

- Vår egen konstruktör gör exakta specifikationer och beställningslistor till Derome, som i sin tur levererar ISOVER Glasull och allt annat material enligt tidtabell. Det fungerar väldigt bra och det är ytterst sällan vi behöver komplettera. Skene Järn förser oss med infästning en gång per vecka och inventerar ena dagen och levererar sedan dagen efter.

 

Från småhusbyggare till lokal entreprenör

Tomas berättar: - Vår bas är att bygga småhus men efterhand har vi fått andra och större uppdrag. Vår egen produkt ”BIMAB-Villan” bygger vi i lösvirke. Allt exaktkapas hos Derome enligt systemet FKS, FärdigKapad Stomme, där frästa spår i syll och hammarband och märkta reglar gör monteringen snabb och säker. - Jag tycker inte bara att det finns fördelar med elementbyggeri på fabrik. När vi bygger i lösvirke har vi fullständig kontroll på att byggnaden blir väderskyddad. Att montera tak och stomme med vindduk tar en vecka. Fukten i stommen mäts för att ligga inom fastställda värden innan vi monterar resten, säger Tomas.

 

Markant skillnad i boendekomfort

Eva Strömberg, hyresgäst hos Marks Bostads AB sedan fem år tillbaka, vittnar om att boendekomforten höjts markant och det märks att hon trivs i sin bostad. Fastigheten som Eva bor i färdigställdes vid midsommar 2016.

- Jag kunde bo kvar i huset under hela renoveringen och hyresvärden skötte detta bra. Under byggprocessen stördes jag en hel del av byggbullret – men när huset jag bor i var klart så hördes inget buller alls från de andra husen, säger Eva.

 

- Inomhus har det blivit tystare och behagligare efter både fönster-, dörr- och fasadbyte. Inomhusluften har förbättrats med de nya ventilationsinstallationerna. Hela området har dessutom fått sig ett rejält ansiktslyft med de nya fina fasaderna. En annan positiv effekt är att utemiljöerna kommer att kännas tryggare och mer inbjudande att vistas i när de är färdigställda, menar Eva.

 

En rolig sak som hon också vill dela: - För en tid sedan hade jag ett samtal med en granne om att det blivit mycket varmare och behagligare inomhustemperatur, särskilt under vintern som passerat. Först trodde vi att det var hyresvärden som höjt värmetillförseln, men vid kontroll med Pär på Marks Bostäder så hade inte detta skett. Pär avslöjade att man inte hade någon extra värme alls i huset!

 

Hans Ehn, Distriktschef på ISOVER påpekar: - Anmärkningsvärd energieffektivitet som kommer att ge stor kostnads- och energibesparing i framtiden för fastighetsägaren och en klar komforthöjning för de boende.

När fastighetsägare inser vikten av en sån här smart investering så blir ju alla vinnare!

 

Fakta om objektet:

Flerbostadshus i Kinna

Elva huskroppar med 315 lägenheter

Marks Bostads AB är beställare (kommunalt bostadsbolag)

Ombyggnaden kostar cirka 200 miljoner kronor.

 

Bild: ISOVER Fasadskiva P 31 väntar på montering av fasadbeklädnad

 

Det går att radonsanera utan att ny ventilation stjäl utrymme

den 23 mars 2018

Otillåtet höga radonhalter är ett problem i många äldre flerbostadshus. Åtgärderna riskerar att minska den uthyrningsbara boytan. Men det går att installera ny ventilation så att hyresgästerna upplever att lägenheterna blir större.

Solar Egg har nominerats till Swedish Arts & Business Awards

den 23 mars 2018

Riksbyggens Solar Egg, skapad av konstnärsduon Bigert & Bergström, är ett av tre nominerade bidrag till Swedish Arts & Business Awards. Tävlingen har anordnats sedan 1993 syftar till att uppmuntra till långsiktigt hållbara och affärsmässiga kultursamarbeten.

Gunhild Stordalen: Sverige kan bli ett Silicon Valley för hållbar mat

den 16 mars 2018

Med nytt stöd från den svenska regeringen fortsätter hennes resa mot en global hållbar matproduktion. Gunhild Stordalen vill se en "Tesla för tallriken" och ger sig inte förrän nya innovationer har tagit över hyllorna i matbutiken.

SABOs webbplats bäst bland landets organisationer

den 16 mars 2018

SABOs nya hemsida har vunnit första pris i kategorin organisationer i IDGs webbtävling Topp100.

Byggcheferna: Sätt målet 50/50 i könsfördelning

den 16 mars 2018

I byggbranschen är 99 procent av hantverkarna män. På ledande positioner är endast en av tio kvinnor. Bland Sveriges 30 största byggbolag har andelen kvinnor ökat, enligt en studie av Sveriges Byggindustrier – men förändringen går för långsamt.

Ny belysningsmässa till Göteborg

den 15 mars 2018

Den 27–28 maj 2020 lanseras en ny mötesplats i Göteborg under namnet Light & Design, skapad för att förena den nordiska belysnings- och designbranschen. Det blir också det enda tillfället att nätverka, göra affärer men framför allt lansera sina produkter i Skandinavien.

8 av 10 byggföretag upplever svårigheter att rekrytera

den 14 mars 2018

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin rekryteringsenkät. Enkäten visar att 8 av 10 byggföretag upplever svårigheter att rekrytera.

Cecilia Ehrenborg Williams, SGBC, i Snåret: ”Miljön vinner på att det finns en bredd bland miljöcertifieringssystemen”

den 14 mars 2018

Det finns en mängd olika certifieringar som mäter hur miljövänlig och hållbar en byggnad är. Men vad skiljer dem åt egentligen? Och vad mäter de? I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret reder vi ut skillnaderna med hjälp av Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, Pia Öhrling, miljökonsult och vd på Piacon och Cecilia Ehrenborg Williams, vd på Sweden Green Building Council.

Inför Trähusdagarna 2018: ”Det är dags att börja bygga det folk vill ha”

den 14 mars 2018

Delar av husindustrin går starkt framåt, men i nuläget matchar inte bostadsmarknaden den efterfrågan som finns – framförallt när det gäller småhus. Det menar Trä- och Möbelföretagens vd, David Johnsson, i samband med att Sverige trähusindustri samlas under Trähusdagarna 2018 i Jönköping med bostadsminister Peter Eriksson som en av talarna.

Över 200 byggföretag använder Povel för ett effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

den 13 mars 2018

Povel Verksamhetsledning har nu passerat över 200 företag användare inom byggbranschen med det gemensamt att de vill strukturera sitt KMA-arbete och därmed höja kompetensen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Povel är framtaget och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI).

Upplev nyheter inom mikrodatacenter och Edge Computing på Nordens största IT-mässa

den 12 mars 2018

Schneider Electric är en av deltagarna på årets Dustin Expo, 22-24 mars, i Ericsson Globe, Stockholm.

Ny Undersökning om Andrahandsuthyrning

den 9 mars 2018

Att hyra sitt boende i andra hand blir allt vanligare i Sverige. För de flesta unga är andrahandsmarknaden ett förstahandsval – det första steget mot att börja studera eller jobba för att förverkliga sina drömmar. 

BoKlok vinnare av Digital PR Awards!

den 9 mars 2018

Igår arrangerades Digital PR Awards av Mynewsdesk, ett pris inom digitalt PR-arbete. För nyhetsåret 2017 var 30 företag nominerade och BoKlok blev en av de tio glada vinnarna.

Så ska byggbranschen bli mer jämställd

den 9 mars 2018

Regeringen gick på internationella kvinnodagen ut med målet att år 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Målet välkomnas av Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Stort engagemang för jämställd tillväxt

den 8 mars 2018

Idag är det den internationella kvinnodagen och vi passar på att träffa Mona Hallström Hjorth, processledare inom hållbar utveckling på Sweco, som under två år har arbetat med att stödja Sveriges regioner i arbetet med att skapa jämställd tillväxt. Vilken plats får jämställdheten i Sverige när det handlar om att planera framtidens samhälle? 

Jämställdhet självklart för allmännyttan

den 8 mars 2018

För SABO och de 313 medlemsföretagen är alla människors är lika värde oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder viktigt. 

Spektakulära och hållbara metallfasader hyllas på PLÅT18

den 5 mars 2018

Torsdag den 8 mars äger arkitekturevenemanget PLÅT18 rum på Slagthuset i Malmö. Här samlas omkring 300 arkitekter för att få lyssna och bli inspirerade av några av världens främsta arkitekter, materialexperter, forskare och fasadinnovatörer då de visar på metallfasadernas möjligheter.

Arwidsson Talks 18 April på Moderna museet

den 27 februari 2018

Internationella aktörer samlas för samtal om hållbar stadsutveckling. Den 18 april kommer bland andra Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad, Jan Liesegang, grundare av Berlinbaserade arkitektbyrån Raumlabor och Martin Blake, drivande i Torontos omvandling av ett miljonprogramsområde, till Stockholm för att delta i Arwidsson Talks.

Starkt 2017 för Lappset

den 30 januari 2018

Enköpingsbaserade Lappset kan se tillbaka på ett lyckosamt 2017, där bland annat parkmöblerna gav omsättningen en rejäl skjuts. Totalt ökade omsättningen med 10 procent.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Unikt samarbete kring dörrmiljön i flerbostadshus minskar kostnaderna

den 15 maj 2017

Teckentrup och Samuelsson & Partner inleder ett samarbete gällande leverans av elektroniska låssystem i samband med dörrleveranser till flerbostadshus.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.