Ett enastående byggprojekt!

Ett enastående byggprojekt!

den 16 mars 2018

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal.

S:t Johannes kyrka, i Vasastan i Stockholm, uppfördes 1884-1891 efter ritningar av Carl Möller. Själva kyrkobyggnaden ligger högt uppe på en terrass med bred och mycket monumental granittrappa. Inbyggda i terrassen, på ömse sidor om den stora trappan finns två f.d. gravkapell med sandstensklädda fasader och träportar. Terrassens ballustrader är också av sandsten. Gravkapellen användes på 1950-talet som gravkapell och bisättningslokal. I dag används de som förråd.
Det hela är skyddat enligt Kulturmiljölagen kap. 4.

Renovering av trappa och gravkor samt byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrka
Trappan till S:t Johannes kyrka har en hel del skador och gravkapellen är fuktskadade. Efter beslut i Kyrkofullmäktige har renovering av trappan och gravkor påbörjats vilket även inkluderar byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrkas trappa. Byggprojektet är församlingens mest omfattande sedan Stefanskyrkan byggdes. Projektet är också synnerligen komplext. Vi har valt att använda produktbedömningssystemet ”Sunda hus” som stöd, då projektet ska byggas enligt kriterierna för materialval i Miljöbyggnad, i linje med Svenska kyrkans miljöambitioner. Kraven i Miljöbyggnad kvalitetssäkrar medvetna materialval och minimerar farliga ämnen.
Församlingen har kontrakterat M3 bygg som generalentreprenör för hela projektet som påbörjdes under hösten 2017. Samtliga stenar (trapp och platå) kommer lyftas bort, trasiga stenar byts ut – de två gravkapellen ska renoveras och under trappan ska en församlingssal förberedas (gjuta betongstomme).
Det kommer bli en hel del maskiner runt kyrkan och vi kommer att behöva spärra av vissa områden runt kyrkan för att säkerställa allas säkerhet och så att ingen kommer till skada.
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda för besiktning våren 2019. Vi räknar med att trappan inte kommer att kunna användas innan dess. Vi har en lösning som medger att vi kan använda stora huvudingången som nödutgång och därmed kunna välkomna lika många gäster i kyrkan som tidigare.

Vad händer?
I januari 2018 påbörjades arbetet med betongstommen, grundläggning, cellplastbädd, pålning och att säkra gravkoren. Välvda formsättningar för väggar och tak till ny församlingssal påbörjades och även håltagning från gravkapell till församlingssal. Alla granitstenar i trappan och själva platån har lyfts bort, trasiga stenar har ersatts och de två gravkapellen fuktsanerats och renoverats.
Under mars-april 2018 fortsätter arbeten med schaktning, installation kulvert, vatten och avlopp samt sammankoppling av kyrka och församlingssal. En betongkassun ska gjutas mellan kapellen där församlingssalen ska ligga. Kök, tekniska utrymmen med vatten och avlopp samt ventilationsutrymmen kommer att komplettera lokalen som totalt blir 321 kvadratmeter stor, varav 250 kvadratmeter utgör församlingssal.
Restaurering av fasad, ballustrad, återmontage trapp och platå utförs under april till september. Dessa arbeten är väderberoende och temperaturen får ej understiga 5 grader.
Slutligen sker stomkompletteringar och dragning av all teknisk installation, beklädnad av ytskikt väggar och tak under september till december. Yttre markarbeten pågår fram tills årsskiftet.
Om allt går enligt plan sker besiktning under januari 2019. Kostnad för renovering av trappan beräknas uppgå till 16,8 miljoner kronor och bygget av den nya församlingssalen beräknas uppgå till 40 miljoner kronor. Byggprojektet finansieras genom församlingens medel för tidigare såld fastighet samt genom ett lån om 25 miljoner kronor.

Stora utmaningar
Det är ofta en större utmaning att renovera gamla byggnader än att bygga nytt. Gamla byggnader bjuder alltid på överraskningar. Det gäller att tänka till och anpassa sig efter omständigheterna. Att arbeta med kulturhistoriska byggnader kräver en helt annan insikt. Här finns både kultur och antikvariska delar att förhålla sig till. Skillnaderna finns i lagstiftningen.
–"Vi försöker arbeta rationellt och med nya tekniska metoder, sedan anpassar vi oss efter lagen gällande Kulturhistoriska byggnader." säger Michael Dahlkvist, entreprenadingenjör och produktionsledare på M3bygg.
En stor del av arbetet måste ske med tidsenliga material och mer traditionella metoder. En stor utmaning i projektet är också att hitta hantverkare med rätt kompetens och inställning. För detta projekt har vi cirka 110 arbetare totalt över tid, som mer eller mindre är inblandade på en väldigt liten yta fylld av sten och maskiner.

Ett fantastiskt resultat
Den nya församlingssalen kommer att ha cirka 100 sittplatser, men även de före detta kapellen blir rum att använda för församlingens verksamhet.
Det är församlingsaktiviteterna såsom mötesplats för diakonin och aktiviteter kopplade till förrättningar och gudstjänster som blir det centrala användningsområdet för de nya lokalerna som förhoppningsvis även inkluderar ett kafé.
För företag och föreningar kommer vi att kunna erbjuda en komplett konferensanläggning när allt står klart.
Ett av kapellen kommer även i fortsättningen att vara ett kapell, där ett fint, litet intimt dop kan hållas med dopkaffe alldeles intill. Det kan ibland kännas svårt att fylla en kyrka med plats för tusen personer.

M3 Bygg rekryterar Christina Lindén som Projektchef inom kulturminnesmärkta byggnader

den 16 augusti 2018

M3 Bygg har anställt Christina Lindén som Projektchef med ansvar över projekt inom kulturminnesmärkta byggnader. Tjänsten tillträds den 20 augusti.

Så monteras ett världsrekord

den 16 augusti 2018

Världens högsta trähus är banbrytande på mer än själva höjden. För när Mjøstårnet skulle uppföras valde Moelven att ta en helt ny och oprövad monteringsteknik i bruk.

Einar Mattssons Britta Blaxhult i Stockholms byggnadsförenings styrelse

den 13 april 2018

Föreningen Stockholms Byggnadsförenings vars syfte är att ”befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma" fick vid årsmötet två nya styrelsemedlemmar däribland Britta Blaxhult från Einar Mattsson.

Turnerande utställning inspirerar till cirkulärt byggande

den 13 april 2018

Europas största utställning av material som är avsedda för cirkulärt byggande reser nu vidare till byggmässan Building Holland i Amsterdam. Akustikplattor från Troldtekt A/S har valts ut till Reversible Experience Modules, som på sin turné även har passerat bland annat EcoBuild i London.

C.F. Møller Architects har fått förtroendet att modernisera Globen

den 10 april 2018

Ericsson Globe, eller Globen som den heter till vardags, ska utvecklas till en modern multiarena och C.F. Møller Architects har fått förtroendet att utveckla en av Stockholms mest kända byggnader.

Unik fuktspärr på Ruukki sandwichpaneler

den 9 april 2018

Nu lanseras Ruukki® Rain Protect ett väderskydd på Ruukkis väggpaneler som förhindrar att isoleringen blir fuktig innan panelerna monteras. Denna unika innovation är den första och enda i sitt slag.

White vinner markanvisningstävling för Österskans i Halmstad

den 27 mars 2018

Med förslaget ”Nya sammanhang” skapar White tillsammans med Serneke, Winn Hotel Group och Fem Hjärtan en ny centrumpunkt för stadslivet i Halmstad. En plats för möten mellan kultur, handel och fritidsliv som lockar Halmstadbor och besökare i alla åldrar. Den nya Kulturplatsen med hotell- och saluhallsbyggnaden invid brofästet bildar en stark målpunkt i ett sammanhängande stadsrum över Nissan.

Spackel och fogmassa på Nordbygg 2018

den 26 mars 2018

Skandinaviens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa – Dana Lim, är redo att inta Nordbygg 2018 som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. I monter C05:20 ligger fokus på utveckling och framtidens byggprocesser och där kommer man att kunna uppleva och känna på många av Dana Lims kvalitetsprodukter.

Hissgruppen moderniserar 27 hissar åt Botkyrkabyggen

den 23 mars 2018

Hissgruppen, ett av Stockholms ledande hissföretag, har tecknat avtal med Botkyrkabyggen om att bygga om / modernisera 27 hissar.

Det går att radonsanera utan att ny ventilation stjäl utrymme

den 23 mars 2018

Otillåtet höga radonhalter är ett problem i många äldre flerbostadshus. Åtgärderna riskerar att minska den uthyrningsbara boytan. Men det går att installera ny ventilation så att hyresgästerna upplever att lägenheterna blir större.

Solar Egg har nominerats till Swedish Arts & Business Awards

den 23 mars 2018

Riksbyggens Solar Egg, skapad av konstnärsduon Bigert & Bergström, är ett av tre nominerade bidrag till Swedish Arts & Business Awards. Tävlingen har anordnats sedan 1993 syftar till att uppmuntra till långsiktigt hållbara och affärsmässiga kultursamarbeten.

Pipemodul nominerat till Nordbyggs guldmedalj 2018

den 22 mars 2018

Pipemodul är en av tio nominerade till Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet. Finalisternas produkter visas i en särskild utställning på Nordbygg och vinnaren koras på mässan torsdagen den 12 april 2018. Pipemodul finns också på plats i en egen monter i samverkan med Verto.

Årets Fasad 2018 går till Hållbarhetshuset KTH

den 21 mars 2018

Hållbarhetshuset på Teknikringen vid KTH vinner Årets Fasad 2018 för sin utmärkta och genomtänkta arkitektur tillsammans med skickligt hantverk.

NCC:s Dome of Visions kommer till Göteborg

den 21 mars 2018

NCC:s Dome of Visions byggs nu upp i Göteborg på Lindholmen vid Chalmers Tekniska Högskola med invigning i juni. I samarbete med Chalmers, AB Volvo och Lindholmen Science Park öppnas denna kupolformade byggnad för samtal och dialog om framtidens hållbara samhälle mellan politik, näringsliv, akademi, kultur och allmänhet.

WSP blir generalkonsult för Väsby Entré

den 19 mars 2018

WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. Det är det andra komplexa generalkonsultuppdraget WSP har fått på kort tid.

Så gör vi verklighet av den digitala byggarbetsplatsen

den 19 mars 2018

På framtidens byggarbetsplats kommunicerar människor, maskiner och material med varandra. Under Årets bygge den 19 mars kommer Kajsa Simu, Luleå Tekniska Universitet och Martin Holmgren, Cramo, att dela med sig av forskning och erfarenheter för en hållbar, smart och säker byggsektor.

Hur du blir spännande bredvid en storsatsande, lyxig granne

den 19 mars 2018

Det snabba svaret, du vågar gå din egen väg. Vi fick uppdraget att ta fram en vision för att lyfta det gamla köpcentret E-center som ligger granne med det nyligen totalombyggda Galleria Center Syd vid E6:an i Löddeköping. Nu tar vi det från idé till färdigställande tillsammans med den kommersiella konsulten från TAM-Retail.

Riksbyggen deltar i projekt kring standarder för biobaserade produkter

den 19 mars 2018

Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Utifrån den frågan arbetar BioInnovations projektet ”Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk”. Riksbyggen, som har flera nyproduktionsprojekt i trä, välkomnar det nya projektet.

C.F. Møller Architects vinner pris på Mipim Awards

den 16 mars 2018

Maersk-tornet i Köpenhamn tog hem förstaplatsen i kategorin Best Healthcare Development när Mipim Awards delades ut i Cannes på torsdagskvällen.

Svenska Kyrkor ute nu!

den 1 januari 2018

Nu är Svenska Kyrkor 2017/2018 ute! Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.