Malthus bygger LSS gruppboende i Tyresö

Malthus bygger LSS gruppboende i Tyresö

den 23 april 2012

Modulbyggnation är en flexibel byggform som börjar bli populär bland kommuner och andra offentliga förvaltningar. Denna gång är det Tyresö kommun som väljer att bygga ett LSS boende med hjälp av Malthus kostnadseffektiva byggmetod.


Malthus har ritat, projekterat och byggt en modulbyggnad om sex lägenheter i ett plan tillsammans med kommunen i Tyresö. Byggnaden har en total yta på 543 kvm och ligger med ett fint, centralt läge.
En av fördelarna med modulbyggnation är framförallt den korta byggtiden; inom 120 dagar kan ett boende vara klart för inflyttning till kommuninvånare med speciella behov. I och med det håller kommunerna den tidgräns som annars kan erläggas med vite om inte kommunen kan tillgodose LSS-bostäder inom skälig tid.

LSS-boende
LSS-boende handlar om att ge medmänniskor med funktionshinder en god service, ett gott stöd och ett värdigt liv. Ett liv där gemenskap, självständighet och integritet går hand i hand, även om förutsättningar, behov och krav varierar för varje individ.
Malthus har specialiserat sig på att bygga flexibla vårdbyggnader och tillsammans med landsting och kommuner har de tagit fram ett vårdkoncept som klarar de speciella krav på utformning, arbets- och boendemiljö som ställs idag.

God arbetsmiljö för alla
Malthus moduler byggs kostnadseffektivt dvs. industriellt i fabrik och i fuktsäker miljö. Detta byggnadssätt sparar på miljön såväl som energi- och materialförbrukning. Markarbeten och grund görs samtidigt som byggnaden byggs i fabrik. Detta skapar korta byggtider, färre transporter och minskat buller på arbetsplatsen.

Malthus är en internationell verksamhet som funnits sedan 1974 och har verksamheter i Norge, Sverige, Ryssland, Canada, UK och Estland.


På bilden: Ett LSS-booende från Malthus i Norrtälje.

COWI involverade i nytt spektakulärt kontorshus på Lindholmen

den 28 mars 2015

Mitt i det kunskapsintensiva Lindholmen Science Park i planerar Eklandia att uppföra en helt ny, miljöklassad kontorsfastighet – Blenda. Byggnaden kommer ha en glasfasad mot vattnet och ska BREEAM-certifieras till nivå excellent. COWI har fått uppdraget att utföra förprojektering av byggnadskonstruktionen och bistår även med BREEAM-certifieringen med utredningar kring den ekologiska mångfalden.

Skanska och Hemsö bygger ny skola i Hjärup

den 28 mars 2015

Det första spadtaget har tagit för en helt ny skola, Uppåkraskolan i Hjärup, belägen mellan Malmö och Lund. Skanska har ingått ett samverkansavtal med Hemsö för att bygga skolan. Byggnaden får en yta på cirka 8700 kvadratmeter, blir två våningar hög och får en tillhörande stor idrottshall.

Peab bygger nytt kontorshus i Arenastaden, Solna

den 26 mars 2015

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt kontorshus i Arenastaden, Solna. Fastigheten kommer att miljöklassas som Miljöbyggnad nivå Guld. Beställare är Fabege och den totala projektsumman för Peab uppgår till cirka 435 miljoner kronor.

Täbys nya stadsdel får namnet Täby park

den 25 mars 2015

Ut flyttar Galoppfältet och in flyttar Täby park, en helt ny stadsdel med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här planeras för 6000 bostäder och cirka 5000 arbetsplatser. Första inflyttning beräknas till 2018.

Peab bygger ungdomsbostäder och idrottshall i Västra Hamnen, Malmö

den 17 mars 2015

Peab har fått uppdraget att bygga 130 ungdomsbostäder samt en idrottshall med tillhörande utemiljö, bland annat en multisportarena, i Västra Hamnen i Malmö. Beställare är Malmö stad genom Stadsfastigheter och kontraktssumman uppgår till ca 112 Mkr.

Bjerking projekterar för Uppsalas Karl Johan

den 17 mars 2015

År 2020 ska Uppsalas nya paradgata vara färdigbyggd. Den ska länka ihop de östra och västra stadsdelarna och den omfattar hela sträckan från Carolina Rediviva i väster till Väderkvarnsgatan vid Vaksala torg i öster.

Nytt studenthus för ökad samverkan på Campus Valla

den 16 mars 2015

Tillsammans med Linköpings universitet satsar Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats.

Nytt område ger liv åt Gårdsten

den 11 mars 2015

Som ett led i en tioårig utbyggnadsplan för Gårdsten i Göteborg utvecklar nu byggbolaget och projektutvecklaren Serneke ett större markområde för hotell, kontor, verksamheter, vård och restaurang.

Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Helsingborg

den 11 mars 2015

Riksbyggen är en av vinnarna av Helsingborgs stads markanvisningstävling och kommer att ligga bakom ett 40-tal bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Det centralt belägna hamn- och industriområdet ska utvecklas och staden växa med fler invånare, företag och mötesplatser.

Veidekke bygger 70 bostäder åt HSB Göteborg

den 11 mars 2015

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av HSB Göteborg att bygga Brf Famnen, 70 bostadsrättslägenheter 1-3 rum och kök med fokus på ettor och tvåor. Kontraktet är värt cirka 82 Mkr.

Norra Djurgårdstaden - en hållbar stadsdel i världsklass

den 9 mars 2015

Norra Djurgårdstaden ska bli en stadsdel i världsklass när det gäller hållbarhet. Men det där riktiga spjutspetsprojektet saknades och därför utlystes markanvisningstävlingen Brofästet där bostäder i två kvarter ska bli plusenergihus och där bland annat materialval var en av parametrarna. Vinnaren blev ett betonghus och betong valdes i fyra av de fem bästa förslagen. Allt detta enligt betong.se.

Länsstyrelsen fastställer detaljplanen för bostäder vid Råstasjön

den 7 mars 2015

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att fastställa och avslå överklagandena av detaljplanen, som möjliggör byggnation av 600 bostäder mellan Arenastaden och Råstasjön. Därmed har förutsättningarna för Solna stads arbete med att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön lagts fast och arbetet med att inrätta reservatet kan dras igång på allvar.

Riksbyggen tar över bostadsutvecklandet av Haningeterrassen

den 4 mars 2015

I expansiva Haninge kommun utvecklas Haningeterrassen till en pulserande citykärna med ny bussterminal, 500-600 nya bostäder, affärer, biograf och närhet till natur. Det blir Riksbyggen som får i uppdrag att, tillsammans med SveaNor, förverkliga visionen om framtidens Haninge.

Byggstart för Botkyrkabyggens nya ungdomslägenheter

den 4 mars 2015

Efter sommaren planeras bygget av Botkyrkabyggens nya ungdomslägenheter att starta. Totalt 74 smålägenheter ska byggas på tre platser i Tuna och Storvreten.

Midroc vinner markanvisning i Oceanhamnen, Helsingborg

den 4 mars 2015

Midroc har idag tillsammans med sin samarbetspartner, Kamikaze Arkitekter, vunnit en markanvisningstävling i Helsingborg. Ett nytt kvarter med 49 bostäder kommer att uppföras i den nya stadsdelen Oceanhamnen, på ett spektakulärt läge med utsikt över Öresund och med ett stenkast från centralstationen Knutpunkten. Midrocs tävlingsförslag benämns ”Mosaik av möjligheter”.

Nytt stationsnära kontor ska få fler att åka kollektivt

den 1 mars 2015

I fredags startade bygget av det nya kontorshuset Eldaren vid Uppsala Centralstation. Från hösten 2016 kommer det inrymma flera av Landstinget i Uppsala läns förvaltningar, inklusive ledningskontoret. Samtidigt kommer stråket mellan Centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress utvecklas till en plats för upplevelser och möten.

Veidekke bygger kvarteret Klyvaren åt Vita Örn

den 25 februari 2015

Vita Örn ligger i Malmö. Uppdraget, som är en totalentreprenad, består av nybyggnation av ett kontor på sex våningar med en BTA på 2470 kvm samt ett bostadshus på sju våningar med tolv stycken lägenheter och två butiker, BTA 1660 kvm. Huskropparna knyts samman med en gemensam källare på 5300 kvm BTA.

Polisutbildningen flyttar till Flemingsberg

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Ny tidning ute!

den 20 februari 2015

Nu är årets första nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

IG Passivhus har ordet nr 2 ute nu!

den 18 februari 2015

Det andra numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Östersunds nyaste landmärke

den 12 februari 2015

Fagerskrapan är ett 16 våningar högt hus på området Valhall, byggt av Östersundshem. 56 hyreslägenheter är klara, de allra flesta har en fantastisk utsikt. I det kommunala bostadsbolaget pågår många stora renoveringsprojekt och en hel del nyproduktion pågår eller planeras.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.

Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

den 11 februari 2015

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.

Tidskriften Betong firar 100 år med 100 krönikörer

den 10 februari 2015

Måndagen den 2 februari började Tidskriften Betong sitt 100-årsfirande. 100 krönikörer bidrar med en krönika per vardag där enda gemensamma nämnaren är att de alla använt ordet betong. Det blir vitt skilda berättelser, allt från ondska och historiska avslöjanden till huvuden som sitter fast och nya forksningsrön. Vi från Fastighet & Bostadsrätt med sju år på nacken säger Grattis!