Götenehus investerar 60 miljoner i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion

Götenehus investerar 60 miljoner i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion

den 18 april 2017

Götenehus har beslutat att investera cirka 60 miljoner kronor i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion. Investeringen görs på koncernens befintliga industriområde i Götene. Den nya anläggningen får en total yta på cirka 10000 kvm, varav hälften initialt blir uppvärmda produktionsytor.


Den nya fabriken, som får en kapacitet att tillverka cirka 200 lägenheter per år, beräknas stå klar till sommaren 2018.

Götenehus är ett av Sveriges äldsta trähusföretag och har drivit småhusverksamhet sedan 1931. De senaste åren har koncernens affärsområde Projektutveckling breddats till att också omfatta projektutveckling av flerfamiljshus.

Bakgrunden till investeringen i ny produktionslokal är att lägenhetsbyggandet i Sverige bedöms bli fortsatt högt under flera år. En ökad industrialisering av byggprocessen genom volymhusproduktion bedöms stärka Götenehus position på marknaden som en leverantör av bostäder med hög kvalitet.

- Att bygga i trä med industriell volymbyggnadsteknik är både effektivt och säkrar kvaliteten. Våra bostadsvolymer kommer att produceras inomhus under tak och innehålla färdiga golv, väggar, badrum, köksinredningar med vitvaror m m. Den ökade tillverkningsgraden i fabriken innebär också att tiden på byggplatsen blir väsentligt kortare. Detta tillsammans innebär en rationellare byggprocess, vilket är positivt och stärker vår konkurrenskraft, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Parallellt med investeringen i den nya fabriken pågår ett utvecklingsarbete inom Götenehus med att ta fram ett nytt koncept för att bygga bostäder producerade i volymer. Konceptet består av ett antal standardiserade bostadsvolymer som kan kombineras på olika sätt och skapa olika typer av lägenheter.

- Vi prioriterar nu att ta fram en produkt för flerfamiljshus i två våningar, men har som mål att kunna bygga flerfamiljshus i åtminstone fyra våningar. Jag kan också tänka mig att vi på sikt tar fram några varianter som passar projektområden med grupphus där vi bygger fristående småhus, radhus eller kedjehus, säger Claes Hansson. Vårt nya volymhuskoncept kommer givetvis också hålla samma höga kvalitet och standard som våra befintliga produkter har, avslutar Claes Hansson.

Byggstart är beräknad till våren/sommaren 2017. Den nya fabriken bedöms stå klar till sommaren 2018, vilket innebär att produktion och leveranser kan påbörjas under andra halvåret 2018.

Tanja Rasmusson ny näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier

den 22 maj 2018

Den 1 september 2018 tillträder Tanja Rasmusson befattningen som näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Tanja Rasmusson kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Kommerskollegium och har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Utrikesdepartementet.

Det surrar om den Biologiska mångfaldens dag

den 22 maj 2018

Den 22 maj är det den internationella dagen för Biologiska mångfald. Den biologiska mångfalden är viktig fråga för Riksbyggen både när vi bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.

Svenska Kyrkor ute nu!

den 1 januari 2018

Nu är Svenska Kyrkor 2017/2018 ute! Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.