Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

den 20 februari 2017

Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid.


Träprodukter, som Kerto LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt alla typer av byggnader för att lagra koldioxid.

Ett av de viktigaste sätten att dämpa klimatförändringarna är att hitta nya sätt att lagra koldioxid från atmosfären. Byggsektorn kan bidra till denna positiva utveckling genom att använda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livscykel. Trävaror lagrar exempelvis ungefär ett ton koldioxid per kubikmeter.

”Träets torrvikt är 50 procent koldioxid och eftersom denna koldioxid tas från atmosfären bidrar den inte till växthuseffekten”, säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aalto-universitetet.

”När vi planerar nya byggnader eller renoverar en befintlig, måste vi titta på vilka utsläpp som skapas under byggnadens hela livscykel”, fortsätter doktor Frank Werner från Frank Werner Environment & Development.

Träprodukter kan användas i alla slags byggnader
Träbaserade material kan användas i de flesta delar av en byggnad för att binda koldioxid från atmosfären. Det gör att arkitekter och byggare kan nå ambitiösa mål för reducerade koldioxidutsläpp. Störst potential för koldioxidlagring finns i ytterväggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Ett passivhus ritades till exempel för ett kallt klimat med två olika alternativa byggnadsmaterialval: en träram med träfiberisolering och en lättbetongsram med EPS-isolering.

”Energieffektiviteten i byggnadens skal var densamma med båda alternativen. Däremot gav tillverkningen av träalternativet ungefär 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Även mängden atmosfärisk koldioxid som lagrades i träramen var nästan fyra gånger så hög som i det andra alternativt”, förklarar Kuittinen.

 Trä är klimatvänligt under sin hela livscykel – och längre än så
Eftersom stora mängder koldioxid kan lagras i byggnadens träelement, så är det viktigt att se till att lagringen blir så långvarig som möjligt. För lång livslängd krävs bra design, fuktskydd under konstruktionen och bra underhåll. Och när träelementen inte längre används i byggnader kan de återanvändas som andra produkter – så att den atmosfäriska koldioxiden som lagras i materialet inte frigörs. Efter en återvinningscykel kan trämaterialet användas inom bioenergiproduktion.

”För många gamla byggnader gäller att om de skulle uppföras idag skulle förnybara material användas mycket mer. En hel revolution med mer klimatvänliga och hållbara byggnader är möjlig med hjälp av välutvecklade produkter för grönt byggande. Resten är upp till arkitekter och konstruktörer”, avslutar Werner.

Vill du läsa mer om koldioxidlagring i trä och hållbart byggande?
Gå till: www.metsawood.com/articles/

Tanja Rasmusson ny näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier

den 22 maj 2018

Den 1 september 2018 tillträder Tanja Rasmusson befattningen som näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Tanja Rasmusson kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Kommerskollegium och har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Utrikesdepartementet.

Det surrar om den Biologiska mångfaldens dag

den 22 maj 2018

Den 22 maj är det den internationella dagen för Biologiska mångfald. Den biologiska mångfalden är viktig fråga för Riksbyggen både när vi bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.

Svenska Kyrkor ute nu!

den 1 januari 2018

Nu är Svenska Kyrkor 2017/2018 ute! Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.