Bjuv och Foodhills bygger livsmedelscentrum

Bjuv och Foodhills bygger livsmedelscentrum

den 20 april 2017

Ett avgörande steg har tagits för att skapa ett nytt livsmedelscentrum i Findus gamla anläggning i Bjuv. Foodhills AB och Bjuvs kommun undertecknade då en gemensam avsiktsförklaring med målet att förvandla Findus gamla anläggning i Bjuv till ett innovativt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion – Food Valley of Bjuv.


– Vi räknar med att det nya centret kan skapa minst lika många nya jobb som Findus sysselsatte vid nedläggningen, säger Bengt Persson, ordförande i Foodhills AB.

Kommunen ser avsiktsförklaringen som en winwin-lösning.

– Foodhills har det rätta engagemanget, tydlig lokal förankring, kompetens och kapital. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Bjuv och göra verklighet av den gamla drömmen om ett Food Valley of Bjuv, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) i Bjuv.

En viktig förutsättning för att kunna bygga matens motsvarighet till data- och teknikindustrins Silicon Valley är att Nomad Foods, Findus moderbolag, väljer att sälja till Bjuvs kommun och Foodhills AB. De båda parterna har lagt separata bud på olika delar; Foodhills köper industrilokalerna och erforderlig mark för livsmedelsproduktion och Bjuvs kommun mark för byggnadsändamål.

I avsiktsförklaringen utgör buden en helhet som gör att de båda parterna tillsammans kan svälja hela Findus gamla fastighet på totalt 100000 kvadratmeter fabriksyta och 157 hektar mark.

Region Skåne och den regionala samordnaren Lennart Svensson ser mycket positivt på överenskommelsen mellan kommunen och Foodhills AB och hoppas att Nomad Foods uppfattar avsiktsförklaringen och buden som attraktiva och bjuder in till överläggningar.

– Det här är en fantastisk möjlighet för alla inblandade, säger han.

Karlastaden passerar en milstolpe

den 24 maj 2017

Byggnadsnämnden i Göteborg beslutade på tisdagen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen, där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram. Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige besluta om ett antagande före sommaren.

Frösö Fun Park – ny aktivitetshall för barn och ungdomar

den 24 maj 2017

Frösö Fun Park är Jämtlands nya aktivitetshall som öppnar lagom till skolavslutningen. Det blir en 4000 kvadratmeter stor hall fylld med aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel studsmattor, hinderbana, trampbilar, skateboardpark, ytor för bollsporter och mycket mer.

Anders Sjelvgren ny generaldirektör för Boverket

den 24 maj 2017

Regeringen har beslutat att anställa Anders Sjelvgren som generaldirektör och chef för Boverket. Han har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE. Anders Sjelvgren tillträder sin befattning den 1 juli 2017.

Förändringar i Skanskas koncernledning

den 24 maj 2017

Vice vd Rich Cavallaro, som för närvarande ansvarar för byggverksamheten i USA, har valt att återgå till sin tidigare roll som vd för Skanska USA Civil. Rich Cavallaro kommer i den rollen att fokusera på lönsamheten i USA Civil verksamheten och som en konsekvens av det lämnar han arbetet i koncernledningen.

Midroc byggstartar ny centrumbyggnad vid Bulltofta friluftsstad i Malmö

den 24 maj 2017

Midroc utvecklar Bulltofta friluftsstad, en ny stadsdel i Husie, Malmö. Området kommer att inrymma cirka 500 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. Nu byggstartar Midroc en ny centrumbyggnad som blir granne med de servicefunktioner som tidigare finns i området.

Stor potential i outnyttjade ytor

den 23 maj 2017

Genom att bygga om befintliga ytor som inte används optimalt i fastigheterna går det att skapa nya attraktiva bostäder. Under året har Willhem genomfört flera lyckade ombyggnationer som bland annat har lett till att ungdomar fått efterlängtade bostadskontrakt.

Första spadtaget för nya Sylteskolan – satsar halv miljard kronor på skola, idrottshall och fritidsgård

den 23 maj 2017

Trollhättans Tomt har sedan länge vuxit ur sitt gamla namn därför byter man nu till ett som bättre speglar vad man gör - skapa miljöer där alla får plats och kraft att växa. Första insatsen under det nya namnet Kraftstaden Fastigheter blir det första spadtaget för bygget av Sylteskolan – en av de största satsningarna som Trollhättans Stad gjort under den senaste 30-årsperioden.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tillsätter nyproduktionsansvarig

den 23 maj 2017

Svenskarnas intresse för nyproducerade bostäder ökar i snabb takt. Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas över 40000 nya bostadsrätter och småhus under 2017. Därför genomför Länsförsäkringar Fastighetsförmedling nu en utökad satsning på nyproduktionsförmedling. Bland annat genom rekryteringen av Kristina Forsgren, som tillträtt den nyinrättade tjänsten som chef för nyproduktion.

KONE når nya höjder på den skånska slätten

den 23 maj 2017

Framtida besökare i Öresundsregionens högsta kontorsbyggnad ”The Point”, åker hiss från botten till toppen på dryga 30 sekunder. Byggnaden ”The Point” är den sista av fyra etapper i fastighetsprojektet ”Point Hyllie”. KONE är stolta leverantörer av hissar som på ett smidigt och säkert sätt kommer att förflytta människor i byggnaden.

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av två fastigheter i Huddinge

den 23 maj 2017

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Spendrups gamla bryggeri, fastigheterna Gambrinus 2 och Gambrinus 4, i Vårby. Magnolia Bostad kommer här driva detaljplan för framförallt bostadsändamål omfattande utveckling av cirka 1500 bostäder.

Karin Strömberg Ekström ny vd för Huge Fastigheter

den 22 maj 2017

Styrelsen för Huge Fastigheter AB har utsett Karin Strömberg Ekström till ny vd för bolaget. Hon kommer närmast från Fastighets AB Förvaltaren där hon varit chef för förvaltning och uthyrning och medlem i ledningsgruppen. Karin tillträder sin nya tjänst senast den 1 september.

Anita Hagelin ny förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen

den 22 maj 2017

Anita Hagelin har rekryterats till ny förhandlingschef, chefsjurist och tillika vice vd, på Plåt & Ventföretagen. Anita är i dag biträdande förhandlingschef och chefsjurist för arbetsrätt på Installatörsföretagen.

Fastigos nya styrelse helt jämställd

den 21 maj 2017

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. På bolagsstämman den 18 maj valdes också Cathrine Holgersson (bilden), vd på AB Gavlegårdarna, till ny ordförande.

ICA Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter

den 21 maj 2017

ICA Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter – ett samägt bolag av Första AP-fonden och ICA Fastigheter. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 38400 kvadratmeter med ICA och Apotek Hjärtat som största hyresgäster.

Stockholms första takpark utökar med takpaviljong

den 19 maj 2017

Nu finns en takpaviljong i glas i Stockholms första takpark på Sveavägen 44. Paviljongen har plats för 50 sittande gäster, som alla får en häpnadsväckande utsikt över Stockholms takåsar.

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar samhällsfastighet för drygt en halv miljard i Strängnäs

den 19 maj 2017

Fastighets AB Stenvalvet etablerar sig i en ny stark kommun genom att förvärva fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs av Vacse AB. Fastigheten utgör delar av gamla P10-området nordväst om centrala Strängnäs och omfattar cirka 30000 kvm utbildningslokaler.

Historiskt beslut om samgående och EIO och VVS Företagen

den 19 maj 2017

Idag, fredagen den 19 maj, har föreningarna EIO och VVS Företagen tagit beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Unikt samarbete kring dörrmiljön i flerbostadshus minskar kostnaderna

den 15 maj 2017

Teckentrup och Samuelsson & Partner inleder ett samarbete gällande leverans av elektroniska låssystem i samband med dörrleveranser till flerbostadshus.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.

Lyssna på podcasten om energirenovering i Hammarby Sjöstad

den 11 maj 2017

Det 18:e avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar om energirenovering i Hammarby Sjöstad Vi försöker få svar på en mängd frågor som rör Hammarby Sjöstad. Det blir en del tillbakablickar för att förstå historien, men vi pratar också om nya tekniker och material samt innovativa lösningar. HS2020, EcoDriving, energikartläggningar och målstyrd energiförvaltning.

2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i trä

den 10 maj 2017

Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä. Det skulle bidra till att möta byggbehovet och ge stora positiva effekter i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp från byggbranschen samt arbetstillfällen utanför storstäderna. Det konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande.

Fuktsäkert 2017 ute nu!

den 20 april 2017

Nu är Fuktsäkert 2017 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.