Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

SABO: Permanent stöd med hyrestak bra för bostadsbyggandet

den 29 september 2016

Idag presenterade regeringen två olika investeringsstöd till hyresbostäder. – Det permanenta stöd som gäller från den 1 januari kan göra det möjligt för fastighetsägare att få ihop den ekonomiska kalkylen för bostadsbyggen på orter där det idag inte är ekonomiskt möjligt, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens investeringsstöd för hyresrätter

den 29 september 2016

Regeringen har nu presenterat formerna för det investeringsstöd till nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder som tidigare har utlovats.

Investeringsstödet gynnar inte de som befinner sig utanför bostadsmarknaden

den 29 september 2016

Sveriges Byggindustrier delar regeringens syn på att bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Regeringen har lagt fram en målsättning att öka bostadsbyggandet kraftigt till 2025. Sveriges Byggindustrier är positiva till denna ambition. Men investeringsstödet är inte rätt väg att gå.

Podcast om passivhus ute!

den 29 september 2016

Det nionde avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS är producerat av Produktionsbolaget Munck Stockholm. Denna podcast handlar om passivhus. Uppvärmningen av en normalvilla ligger i regel på 50-60 kilowattimmar per kvadratmeter och år, i värsta fall upp emot 100. I ett passivhus däremot är motsvarande siffra bara 15 kilowattimmar. En betydande skillnad både för plånbok och miljö.

Regeringen tillför förnyad kraft i rekordbyggandet genom investeringsstöd

den 29 september 2016

Idag har regeringen fattat beslut om två förordningar som ska ge ett långsiktigt stöd åt byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016-2019 är den största delen av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015.

Svensk Fastighetsförmedling satsar på nyproduktion

den 29 september 2016

Befolkningsökning och bostadsbrist har lett till att det byggs allt fler bostäder i Sverige. Antal påbörjade och färdigställda projekt har enligt SCB exploderat det senaste året och byggtakten spås framöver stiga ytterligare.

Byleden i Järfälla blir stadsgata med 400 bostäder

den 29 september 2016

Genom att omvandla Byleden i Skälby till en stadsgata vill Järfälla kommun skapa möjligheter för 400 nya bostäder med lokaler för handel och kontor i gatuplan. Alltihop med närhet till den nya tunnelbanan i Barkarby.

HSBs rekordresultat ger möjlighet att öka bostadsproduktionen

den 29 september 2016

HSBs nationella nyproduktionsbolag HSB Projektpartner AB går mot ett rekordresultat. Det visar den senaste delårsrapporten. Nu ligger fokus på att öka projektportföljen för att kunna erbjuda fler bostäder till försäljning. För att möta upp den stora efterfrågan runt om i landet.

Setra ökar fokus på teknikutveckling

den 29 september 2016

Andreas Hörnfeldt har utsetts till Teknikdirektör på Setra. Den nya stabsfunktionen Teknik kommer bland annat att ansvara för teknisk utveckling, digitalisering, investeringsprojekt, inköp och IT.

Skanska lanserar gröna lastbilar för trånga stadsprojekt

den 29 september 2016

Göteborg står inför flera stora centrala infrastrukturprojekt där tillgänglighet, hållbarhet och säkerhet är kritiska frågor. Skanskas anläggningsverksamhet i väst har därför tillsammans med Volvo Lastvagnar och JH Entreprenad utvecklat ett nytt miljöfordon, speciellt framtaget för trånga stadsprojekt.

Skanska bygger ny betonganläggning i Ale

den 29 september 2016

Den toppmoderna anläggningen i Ale leder till effektivare och klimatsmartare betongleveranser i hela Göteborgsregionen.

Första spadtag för Lindholmshamnen - får 150 fler lägenheter

den 28 september 2016

Det blir hela 150 fler nya lägenheter i Lindholmshamnen än först planerat. Totalt blir det cirka 600 lägenheter i unikt vattennära läge. På torsdag tas första spadtaget i det nya bostadsområdet.

Anrik vårdbyggnad blir ny BUP-mottagning

den 28 september 2016

Nu börjar NCC renovera det kulturhistoriska ”Pepparkakshuset” på Halmstads sjukhusområde så att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kan flytta in. I uppdraget ingår även att anpassa ett kontorshus för landstingets IT-avdelning. Region Hallands order är värd 52 MSEK.

Unik satsning i Stockholms innerstad – AFA Fastigheter vill bygga drygt 400 bostäder

den 27 september 2016

Stockholm behöver fler bostäder. AFA Fastigheter presenterar nu ett förslag för hur det nya området Torsgränderna kan bli en levande del av Stockholm. I ett läge när varje extra bostad räknas vill AFA Fastigheter bygga drygt 400 lägenheter i Stockholms city.

Etableringen av Zenergys evakueringsbostäder i Linköping har påbörjats

den 27 september 2016

Under förra veckan, vecka 38 levererades och etablerades de första 6 evakueringsbostäderna i modulformat i Linköping. Dessa Zenergy Compact Villa bostäder har köpts av Stångåstaden, Linköpings kommuns bostadsbolag.

Ramirent skapar centralt nav för svenska verksamheten i Brunna

den 27 september 2016

Ramirents nybyggda anläggning på närmare 90000 kvadratmeter ligger i Brunna, Upplands-Bros största företagsområde strategiskt beläget bredvid E18. Här sammanförs flera av företagets produktområden med målet att ge ännu bättre service till kunder genom en mer effektiv leveranskedja.

Fortsatt ökad betongproduktion i Sverige

den 27 september 2016

Svensk Betongs Betongindikator för sommarmånaderna juni, juli och augusti visar att den totala betongproduktionen i landet växer kraftigt, vilket bekräftar den ökning av betongproduktionen som sågs under våren.

Wingårdhs vann idétävling om nytt stationsområde

den 20 september 2016

I tuff internationell konkurrens vann Wingårdhs tillsammans med BuroHappold idétävlingen om ett framtida stationsområde i Jönköping. Bidraget är det mest kompletta och vinner för att det är genomförbart, funktionellt och utvecklingsbart.

380 bostäder och nya skolplatser planeras i södra Sickla

den 20 september 2016

Sickla Plania har ett attraktivt läge granne med Stockholm och intill Sickla köpkvarter. Här blir det en ny knutpunkt för kollektivtrafiken med tunnelbana, Saltsjöbanan och bussar.

Trähus med 17 våningar landmärke i Bålsta

den 20 september 2016

Bålsta kommer att få ett landmärke i form av ett 17 våningar högt trähus. Det är Håbohus och Bjerking som står bakom förslaget till huset som rymmer bostäder, kontor och allmänna ytor.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute!

den 6 juli 2016

Nu är det senaste numret av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

den 10 juni 2016

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.

Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

den 10 juni 2016

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

Lindab levererar inneklimat till Sveriges miljövänligaste förskola

den 10 juni 2016

Västra Bråstorps förskola i Motala är Sveriges miljövänligaste förskola och är både Svanenmärkt och ett certifierat passivhus där 80 barn och hela personalen nu får del av de fördelar detta ger. Lindabs täta kanalsystem och nanopartikelfria produkter var en viktig pusselbit i projektet.

Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

den 10 juni 2016

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. – Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

den 10 juni 2016

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

HSB Bostad får markanvisning om 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby

den 9 juni 2016

HSB Bostad har fått en markanvisning om cirka 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby. HSBs förslag till byggnation har inspirerats av områdets natur och topografi med utblick mot Mälaren.