Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

Brittiska inredningsarkitekter inspireras av moderna svenska interiörer i furu

den 22 juni 2016

Nu i juni har Svenskt Trä arrangerat ett tre dagar långt studiebesök för 15 ledande brittiska arkitekter och inredningsarkitekter där de fått inspiration till att använda svensk furu i sina inredningsprojekt.

Succé för rekordsnabba hus

den 22 juni 2016

Förra våren inledde det nystartade företaget Junior Living bygget av 280 hyresrätter i Västberga tillsammans med Svenska Bostäder. Nu är lägenheterna som främst riktar sig till ungdomar klara för inflyttning.

Thomas Betong investerar i ny fabrik i Heby utanför Uppsala

den 22 juni 2016

Ökat hållbart byggande i Sverige innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. Detta gäller särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen där den politiska ambitionen är att snabbt accelerera bostadsbyggandet. För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong nu 80 MSEK i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag. Efter sommare

SABO kommenterar Alliansens avhopp från de bostadspolitiska samtalen

den 22 juni 2016

– Jag beklagar avhoppet och trodde att man skulle kunna komma överens. Det finns flera förslag som man hade kunnat enas om inom de bostadspolitiska samtalen. Nu sätter jag min förhoppning till det kommande riksdagsarbetet, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

WSP vinnare av tävlingen om nya bron i Norrtälje Hamn

den 22 juni 2016

WSP, tillsammans med Degree of Freedom, Nuno arkitektur och Sting, vann tävlingen om hur den nya öppningsbara bron i Norrtälje Hamn ska utformas. Den framtida gång- och cykelbron över hamnbassängen knyter ihop Norrtälje på ett helt nytt sätt och låter den nya stadsdelen möta Societetsparken.

Concent rekryterar vd från HSB

den 22 juni 2016

Stockholm: Concent, som befinner sig i en stark tillväxt och har som mål att uppföra cirka 3 000 nya bostäder i egen regi de närmaste åren, har anställt Matias Lindberg från HSB ProjektPartner till posten som ny vd.

Mimer förvärvar fastighet i centrala Västerås

den 17 juni 2016

Bostads AB Mimer köper Gurkstaden AB och dess fastighet Kraka 4. I Västerås är fastigheten Kraka mer känt för verksamheterna Klipper Hotel och Blue Moon Bar.

Podcast om taksäkerhet ute!

den 17 juni 2016

Det sjätte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS är producerat av Produktionsbolaget Munck Stockholm. Vi finns även på Instagram, @fastighetifokus. Den sjätte podcasten handlar om taksäkerhet!

JM Entreprenad fortsätter bygga nya Slussen

den 16 juni 2016

Exploateringskontoret i Stockholm ger JM Entreprenad förtroendet att i generalentreprenad utföra kajbyggnation i Slussen-projektet.

Bostadshus vid Tuletornen och kyrkan

den 16 juni 2016

Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för ett attraktivt markområde som är granne med landmärket Tuletornen och kyrkan centralt i Sundbyberg. Tävlingsbidragen ska vara inne 30 september 2016.

Studenter vill bo tillsammans

den 16 juni 2016

Stort eller litet, enskilt eller tillsammans med andra – vad efterfrågas egentligen av dagens studenter? En ny omfattande undersökning bland 2035 studenter om hur de vill bo visar bland annat att intresset för kollektivt boende är stort, men att få vill bo i de kollektiva bostäder som erbjuds idag. För att bättre kunna bygga det studenterna efterfrågar behövs ett nytt regelverk.

Wästbygg ordnar gratis boende för politiker under Almedalsveckan

den 16 juni 2016

Är du kommun- eller riksdagspolitiker på jakt efter boende under Almedalsveckan? Då kan du tävla om en all-inclusive-natt i centrala Visby. Men det finns en liten hake. Precis som hundratusentals unga vuxna i Sverige idag får du stå ut med att bo hos föräldrarna.

Miljardbelopp att spara för fastighetsägare

den 16 juni 2016

Bättre kommunikation kan minska kostnaden för förvaltning av fastigheter och anläggningar med 15 till 18 procent. Det innebär till exempel att en fastighetsägare med 50 mindre flerbostadshus grovt räknat kan spara 2,5 miljoner i genomsnitt varje år under beståndets hela livscykel som kan vara upp till 100 år.

Ytterligare markanvisning i Norrköping för Slättö

den 16 juni 2016

Norrköpings kommun har offentliggjort vilka byggherrar som erhållit marktilldelning vid Sandtorp, väster om Kneippen. Slättö som tidigare är med och utvecklar Inre Hamnen i Norrköping tilldelades område E och F vilket totalt innebär cirka 8500 BTA och 115 hyreslägenheter.

NCC förnyar köpcentret Entré i Malmö

den 16 juni 2016

Med hjälp av digitalt byggande fortsätter NCC att renovera, bygga om och ge köpcentret Entré ett nytt ansikte mot Värnhemstorget i Malmö. Ordern från tyska Commerz Real AG är värd 56 miljoner kronor.

Sju av tio fastighetsägare har långt kvar till Sveriges energimål

den 15 juni 2016

Fyra år kvar till 2020 då Sverige ska ha minskat energianvändningen i fastigheter med 20 procent. Men sju av tio fastighetsägare uppger att de fortfarande har mycket kvar att göra inom energieffektivisering innan målet kan nås. Kostsamt, komplext och tidsbrist är de vanligaste orsakerna. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Elrätt.

Serneke utvecklar Cirkustomten i centrala Göteborg

den 15 juni 2016

Fastighetsnämnden har beslutat att Serneke blir den aktör som får utveckla det attraktiva projektet Cirkustomten i centrala Göteborg, ett stenkast från Avenyn och Götaplatsen.

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

den 10 juni 2016

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

den 10 juni 2016

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

den 10 juni 2016

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. – Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

den 10 juni 2016

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

HSB Bostad får markanvisning om 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby

den 9 juni 2016

HSB Bostad har fått en markanvisning om cirka 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby. HSBs förslag till byggnation har inspirerats av områdets natur och topografi med utblick mot Mälaren.

Flätad fasad väcker intresse vid Nationalmuseum

den 9 juni 2016

Med koncentrerad precision flyttar kranföraren de 19 ton tunga betongelementen från lastbilsflaket. De lyfts och vänds i luften för att sedan monteras i byggnaden. Stockholmare som med raska steg går längs kajkanten tittar upp och stannar till. Någon tar en bild med sin smartphone när kranen lyfter ännu ett betongelement.

Trä från Holmen i Kolmårdens nya berg- och dalbana

den 9 juni 2016

I mitten av juni öppnar Wildfire – Kolmårdens nya berg- och dalbana i trä. 600 ton svenskt virke från Holmen ingår i den jättelika konstruktionen som Rocky Mountain Construction står bakom.

Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

den 8 juni 2016

Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.

Stockholmshem installerar solceller i fastighet från 40-talet

den 8 juni 2016

Som en av de ledande miljöstäderna har Stockholm mer än 10000 kvadratmeter solceller på tak runtom i staden och en stor del av dessa sitter i fastigheter från miljonprogrammet eller i nyproduktion. Nu installerar Stockholmshem solceller i en fastighet från slutet av 1940-talet.

Serneke hållbarhetscertifierar Karlastaden

den 8 juni 2016

Karlastaden i Göteborg certifieras enligt BREEAM Communities. Serneke är ett av få bolag i Sverige att hållbarhetscertifera en hel stadsdel.