Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

COWI är med och skapar unikt vattentorn i Helsingborg

den 8 juli 2016

För att säkra den framtida regionala vattendistributionen kommer ytterligare ett vattentorn att byggas i Helsingborg. Tre olika arkitektbyråer har lämnat förslag på gestaltning. NSVA och Helsingborgs stad har beslutat att välja förslaget från Wingårdh Arkitektkontor och COWI. Det är en innovativ gestaltning som för tankarna till en modern akvedukt.

Missa inte podcasten Fastighet i Fokus!

den 8 juli 2016

Det sjätte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS är producerat av Produktionsbolaget Munck Stockholm. Vi finns även på Instagram, @fastighetifokus. Den sjätte podcasten handlar om taksäkerhet! Missa inte de andra fem podcasten som handlar om att bygga i trä, SABOs Kombohus, brandsäkerhet, uppfinnare och skadedjur.

Blocket köper inte Hemnet

den 7 juli 2016

Blocket Bostad köper inte konkurrenten Hemnet. Den anmälan om koncentrationsprövning som tidigare lämnats in till Konkurrensverket har dragits tillbaka av parterna. De som vinner på detta är de som säljer eller köper bostad.

Aktuellt och engagerat på Allmännyttans Arena

den 7 juli 2016

SABOs seminarier på årets Almedalsvecka lockade många intresserade. På Allmännyttans Arena tisdag 5 juli, samlades både kommun- och rikspolitiker, en bostadsminister och många medlemsföretag.

Mockfjärdsfönsters huvudkontor till Borlänge

den 7 juli 2016

För att möta marknadens behov och klara av en ytterligare expansion har Mockfjärds ledning nu valt att flytta samman båda bolagen i ett gemensamt huvudkontor i Borlänge. Flytten ses som en mycket långsiktig etablering och avtalet är skrivet med det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Hushagen.

Nästa fas för bygget på Södersjukhuset

den 6 juli 2016

Stockholms läns landsting har genom Locum nu valt att gå vidare med samverkansavtalet med NCC om byggnation av ny behandlingsbyggnad och ny byggnad för teknisk försörjning vid Södersjukhuset. Uppförandet av Framtidens SÖS fortsätter därmed som planerat.

Unik metod för sprängningarna vid Södersjukhuset

den 6 juli 2016

Under sommaren 2016 genomförs markarbeten som förberedelse för den nya vårdbyggnad som ska uppföras i projektet Framtidens SÖS. De 150 schemalagda sprängningarna genomförs med ”extrem försiktighet” av hänsyn till patientsäkerheten.

Bostadskris under Almedalsveckan – då bodde Hugo hos föräldrarna

den 6 juli 2016

Moderata ungdomspolitikern Hugo Laigar har tröttnat på svensk bostadspolitik. När han själv hade svårt att hitta boende inför den trångbodda Almedalsveckan såg han sin chans att göra ett statement. Han löste problemet på samma sätt som hundratusentals bostadslösa svenskar i hans egen ålder tvingas göra året om.

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

den 6 juli 2016

Locum tecknar avtal med byggentreprenören HENT för ent-reprenaden gällande stomkompletteringen för den nya akut-vårdsbyggnad som byggs vid Danderyds sjukhus.

Riksbyggen antar belysningsutmaningen

den 6 juli 2016

Idag antar Riksbyggen Energimyndighetens belysningsutmaning. Utmaningen antogs i samband med belysningssamtalen i Almedalen där bland andra energiminister Ibrahim Baylan medverkade.

Mer pengar till yrkesutbildningar och ökat branschinflytande

den 6 juli 2016

Mer pengar till yrkeshögskolan och yrkesutbildningar för vuxna – och ökat inflytande på utbildningssystemet från bland annat byggbranschen. Detta aviserade statssekreterare Roger Mörtvik under Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen på tisdagen.

Ytterligare 500 nya lägenheter ska byggas av Mimer i Västerås

den 4 juli 2016

Bostads AB Mimer har tidigare beslut på att bygga cirka 1300 nya lägenheter innan år 2020. Den 1 juli fattade Mimers styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga ytterligare 500 lägenheter för att möta det ökade bostadsbehovet. Det handlar om ett- och tvårumslägenheter på 35 till 45 kvadratmeter som ger unga och äldre ett bra och prisvärt boende.

IG Passivhus på plats i Almedalen

den 4 juli 2016

Det är hett i byggsektorn och många bra seminarier går att hitta under Almedalsveckan i år. På bilden pratar Simone Kreutzer, IG Passivhus om goda exempel på energismarta och hållbara hus. Mycket kretsade kring Villa Circuitus, det runda passivhuset som sparar energi och tillverkar sin egen el.

Heimstaden slår samman sin svenska fastighetsportfölj med Nordhallas bestånd

den 2 juli 2016

Heimstaden AB (Heimstaden), optimerar sin verksamhet i syfte att frigöra kapital för fortsatt tillväxt samt för att ytterligare förbättra koncernens finansiella styrka. Idag har bolaget träffat ett avtal om sammanslagning av sin portfölj med svenska förvaltningsfastigheter med Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla).

NCC förbättrar skolmiljön i Haninge

den 1 juli 2016

NCC ersätter Vikingaskolan i Haninge med en ny miljösmart skola. Till byggnaden ingår en hall för idrott, lek och rörelse. Ordern är värd 192 MSEK.

Stor satsning på att renovera hyresrätter

den 1 juli 2016

Vänsterpartiet och regeringen presenterar en satsning på renovering av hyresrätter. Satsningen är en del av budgetsamarbetet. 1 miljard kronor ska gå till upprustning av hyresrättshus. Stödet ska också dämpa hyreshöjningarna efter en renovering.

Mitt i bostadskrisen – ny allians för tillgängliga bostäder

den 1 juli 2016

Ett nytt samarbete ser ljuset i årets upplaga av Almedalsveckan. Fem olika organisationer går samman för att driva krav på tillgänglighet. När nu staten, kommuner och företag kraftsamlar för att bygga många bostäder på kort tid kan ideella organisationer bidra med erfarenheter i den samhällsutmaning som bostadsbristen är.

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

den 10 juni 2016

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

den 10 juni 2016

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

den 10 juni 2016

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. – Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

den 10 juni 2016

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

HSB Bostad får markanvisning om 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby

den 9 juni 2016

HSB Bostad har fått en markanvisning om cirka 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby. HSBs förslag till byggnation har inspirerats av områdets natur och topografi med utblick mot Mälaren.

Flätad fasad väcker intresse vid Nationalmuseum

den 9 juni 2016

Med koncentrerad precision flyttar kranföraren de 19 ton tunga betongelementen från lastbilsflaket. De lyfts och vänds i luften för att sedan monteras i byggnaden. Stockholmare som med raska steg går längs kajkanten tittar upp och stannar till. Någon tar en bild med sin smartphone när kranen lyfter ännu ett betongelement.

Trä från Holmen i Kolmårdens nya berg- och dalbana

den 9 juni 2016

I mitten av juni öppnar Wildfire – Kolmårdens nya berg- och dalbana i trä. 600 ton svenskt virke från Holmen ingår i den jättelika konstruktionen som Rocky Mountain Construction står bakom.

Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

den 8 juni 2016

Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.

Stockholmshem installerar solceller i fastighet från 40-talet

den 8 juni 2016

Som en av de ledande miljöstäderna har Stockholm mer än 10000 kvadratmeter solceller på tak runtom i staden och en stor del av dessa sitter i fastigheter från miljonprogrammet eller i nyproduktion. Nu installerar Stockholmshem solceller i en fastighet från slutet av 1940-talet.

Serneke hållbarhetscertifierar Karlastaden

den 8 juni 2016

Karlastaden i Göteborg certifieras enligt BREEAM Communities. Serneke är ett av få bolag i Sverige att hållbarhetscertifera en hel stadsdel.