Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

Thomas Concrete Group växer i USA och Europa

den 17 februari 2017

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group fortsätter växa i USA. Genom förvärv av tre betongfabriker i North Carolina och South Carolina förfinar och kompletterar koncernen sitt nätverk längs Atlantkusten. I slutet av 2016 förvärvade koncernen även tre betongfabriker i norra Polen.

Tre nominerade till Årets bästa renoveringsprojekt 2017

den 17 februari 2017

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Botkyrkabyggen AB och Familjebostäder i Göteborg AB är nominerade till Årets bästa renoveringsprojekt 2017. Vinnaren presenteras under SABOs Fastighetsdagar i mars.

Bonava köper mark och skapar område med 200 bostäder i Uppsala

den 17 februari 2017

Bonava har avtalat om förvärv av kvarteret Broccolin från Gillöga AB. Fastigheten ligger mellan Årsta Torg och Årsta Park inom utvecklingsområdet Östra Salabacke. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Fortsatt utveckling på Marielund i Umeå

den 16 februari 2017

Under två års tid har ombyggnationerna på Mariehemsvägen 8 pågått. Projektet är i sin slutfas och flera verksamheter har redan flyttat in. Nu kommer det glädjande beskedet att Umeå kommun utökar sin verksamhet med nästan det dubbla i form av aktivitetsytor i Marielundshallen.

Sveriges Byggindustrier välkomnar lättnader i plan- och bygglagen

den 16 februari 2017

Idag presenterade regeringen ett förslag som syftar till att effektivisera och förenkla plan- och bygglagen.

Beslut taget om delning av Huge

den 16 februari 2017

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun tog under måndagen beslut om att dela Huge Fastigheter i två separata bolag: ett med bostäder och centrum och ett med lokaler för kommunal verksamhet. Arbetet med delningen kommer att pågå under året och planeras vara klart i slutet av 2017.

Deep Green Challenge – tävlingen för morgondagens smarta klimatlösningar

den 16 februari 2017

I arbetet mot att bli klimatneutralt 2050 söker Skanska ständigt nya tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan i byggprocessen. Ett sätt att hitta samarbetspartner med klimatsmarta lösningar är tävlingen Deep Green Challenge. ­

Regeringen effektiviserar plan- och bygglagen

den 16 februari 2017

Regeringen har tagit beslut om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag som syftar till att effektivisera och förenkla plan- och bygglagen. Remissen innehåller åtgärder som kan lösgöra resurser genom bland annat ett minskande av kommuners förgävesplanering, en tidsfrist för länsstyrelsers upphävandebeslut gentemot kommuners detaljplansärenden och ytterligare undantag från kraven på bygglov.

Bostadsbyggandet har ökat med 34 procent

den 16 februari 2017

I dag släppte Statistiska centralbyrån, SCB, sin preliminära rapport för bostadsbyggandet i Sverige. Rapporten visar att det under 2016 påbörjades cirka 63100 nya lägenheter jämfört med 2015 då 47209 lägenheter påbörjades. Det är en ökning med 34 procent. 63100 nya lägenheter är det högsta antalet påbörjade lägenheter sedan 1990.

Lindbäcks investerar 23 miljoner i produktionslinjer för golv och tak

den 16 februari 2017

Lindbäcks har nu tecknat avtal med Randek AB för leverans av två nya produktionslinjer. Den ena för att tillverka golvbjälklag och den andra för att tillverka innertak. – Randek kunde garantera flexibiliteten samtidigt som vi nu kommer att kunna tillverka dubbelt så mycket på samma tid vilket är viktigt eftersom målet är att tredubbla vår produktion, säger Ola Magnusson, projektledare.

1400-1700 nya bostäder i Henriksdal, Nacka

den 16 februari 2017

Henriksdal kommer att bli en del av Nacka stad som växer fram längs den nya tunnelbanans sträckning. Nu finns det ett förslag till planprogram som innehåller nya bostäder, skolor, förskolor samt lokaler för fritid, handel och kontor i Henriksdal. Enligt förslaget kan området förtätas med 1400-1700 nya bostäder och lokaler för olika slags verksamheter.

Peab startar nästa etapp av Partille Port

den 16 februari 2017

Första etappen av Partille Port i Göteborg omfattade 124 lägenheter och lockade på kort tid en mängd köpare. Intresset var så stort att Peab Bostad snabbt tog beslut om nästa etapp.

Aberdeen säljer Tobaksfabriken på Södermalm

den 16 februari 2017

Aberdeen Asset Management säljer för Aberdeens Pan Nordiska fonds räkning fastigheten Tobaksmonopolet 2 på Södermalm i Stockholm. Fastigheten är fullt uthyrd. Köpare är en fond förvaltad av CBRE Global Investors. Köpeskillingen uppgår till drygt en miljard kronor.

Diös utvecklar alla sina fastigheter med fiber-anslutning

den 16 februari 2017

Med start i höst utvecklar Diös sina fastigheter med fiber i ett stort samarbete med Telia. Det innebär att alla fastigheter kommer att ha ett modernt och framtidssäkert nät för uppkoppling av de tjänster som Diös hyresgäster använder nu och framåt.

Ny epok för legendarisk lokal i Malmö

den 15 februari 2017

Legendariska Wallmans salonger har huserat i lokalerna och den lika legendariska dansrestaurangen Baldakinen låg där innan dess. Nu är det dags för en ny epok för fastigheten på Gamla Väster i centrala Malmö. Det är den svenska app-restaurangkedjan Pinchos som utökar sin verksamhet och öppnar sin andra restaurang i Malmö.

Riksbyggen förvärvar byggrätt för 250 bostäder i ny ungdomssatsning vid Lindholmshamnen

den 15 februari 2017

Riksbyggen har förvärvat en byggrätt för cirka 250 bostäder vid Lindholmshamnen i Göteborg av Älvstranden Utveckling AB, avsedda för kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år. Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt.

NCC bygger första husen i nya området Folkparken i centrala Höganäs

den 15 februari 2017

Idag togs första spadtaget för två flerfamiljsfastigheter, med totalt 51 hyreslägenheter, som NCC bygger på uppdrag av Höganäshem i nya området Folkparken i centrala Höganäs.

Linköping genomför innovativa satsningar på trygga utemiljöer

den 14 februari 2017

Utemiljön i hela Linköping ska bli tillgänglig för alla generationer. Särskilda satsningar görs förstås i bostadsområden som är utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men även i nya stadsdelar som Vallastaden är ambitionen att involvera attraktiva utemiljöer för att alla grupper ska kunna ta del av ett aktivt fritidsutbud och därmed må bättre.

Myller av byggaktiviteter i Växjö

den 14 februari 2017

Aktiviteten är påtaglig och pulsen hög i den innovativa byggverksamheten i Växjö, där det också är påtagligt att det eftersträvas en hög nivå vad gäller hållbarhet och mångfald.

Gigantisk hissleverans till Urban Escape Stockholm

den 14 februari 2017

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB levererar 30 linhissar, 6 plattformshissar och 6 rulltrappor till prestigeprojektet Urban Escape Stockholm. I Urban Escape ryms Gallerian, innovationshuset Epicenter, kontor, restauranger, barer, hotell, torg och tak.

Stor hissinstallation i Skarpan

den 13 februari 2017

Nästan 50 år efter det att området Skarpan i Linköping byggdes tas ett rejält omtag. Under fem år görs en genomgripande renovering av de 283 existerande lägenheterna och samtidigt byggs omkring 150 nyproducerade hyreslägenheter. En stor del i projektet är installationen av nya hydraulhissar.

Ökad tillgänglighet med trapphiss

den 13 februari 2017

Cibes SwingOn är en trapphiss för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat. Det är en kostnadseffektiv och praktisk trapphiss, och ett viktigt komplement till företaget hela utbud av hissprodukter. Dalarnas Försäkringsbolag i Avesta valde lösningen till en av sina funktionshindrade medarbetare.

Midroc tar nya steg i sin träbyggsatsning med Vallen och Ekologen

den 12 februari 2017

Det började med kvarteret Limnologen, massivträhus i åtta våningar, som kom att bli Sveriges kanske mest kända flerbostadshus i bärande, klimatoptimerade träkonstruktioner. Nu går Midroc Property Development vidare och utvecklar sitt kunnande kring teknik och byggprocess med det pågående naturnära området Vallen och det kommande projektet Ekologen vid sjön Trummen i Växjö.

Lyssna på podcasten om utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden

den 4 februari 2017

Det trettonde avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar om utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden. Kan 200 miljoner kronor göra att det blir inne att vara ute och ute att vara inne? Under 2016 betalades det ut 200 miljoner kronor i bidrag med syfte att öka tryggheten i socioekonomiskt bräckliga områden.

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

den 1 februari 2017

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.

NCC tecknar avtal om bygget av nya Lögarängsbadet i Västerås

den 29 januari 2017

NCC har tillsammans med Västerås stad planerat och projekterat det nya Lögarängsbadet i Västerås och har nu tecknat avtal om att också genomföra byggentreprenaden för badanläggningen. Det totala ordervärdet uppgår till 340 miljoner kronor.

Ny stadsdel i Vallentuna

den 29 januari 2017

Arkitema Architects och NRE vinner markanvisningstävling i Vallentuna. Kristineberg kommer under de närmaste åren förvandlas från ett naturområde till en helt ny stadsdel i Vallentuna kommun. Arkitema bidrar med att rita två nya kvarter med 74 bostäder för NRE i samarbete med Topia landskapsarkitekter.