Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

SABO: Fastighetsägarnas avhopp visar brist på ansvar

den 4 maj 2016

De privata Fastighetsägarna har hoppat av de samtal som regeringen tillsatt om hur hyressättningen kan utvecklas. - Vi beklagar att Fastighetsägarna lämnar samtalen. Vi har diskuterat allt som ingår i regeringsuppdraget och där finns inte frågan om marknadshyror i nyproduktion med. Idag klockan nio fortsätter samtalen och jag ser fram emot Claes Stråths förslag, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

37500 lägenheter färdigställda under 2015

den 4 maj 2016

Under förra året färdigställdes totalt 37 549 bostadslägenheter. Av de färdigställda lägenheterna var 51 procent hyresrätter. Det visar statistik från SCB.

Riksbyggen och LINK arkitektur vinner markanvisning i Vellinge

den 4 maj 2016

Riksbyggens koncept för seniorboenden, Bonum, har vunnit en markanvisningstävling och bygger 48 bostadsrätter i varierande storlekar i bästa läge i centrala Vellinge. Det vinnande förslaget har tagits fram tillsammans med LINK arkitektur.

Fastighetsägarna lämnar bostadsförhandlingarna

den 4 maj 2016

Fastighetsägarna har meddelat förhandlingsledare Claes Stråth och regeringen att man lämnar partsförhandlingarna med Hyresgästföreningen och SABO om ett förbättrat hyressättningssystem.

Concent vinner markanvisning i Norrköping

den 4 maj 2016

Concent har av Norrköpings kommun tilldelats en markanvisning vid gamla Smedby IP i Norrköping. Bolaget kommer att utveckla 154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11800 BTA. Byggstart är planerad till hösten 2017.

Vasakronan säljer i Stockholm för 721 miljoner

den 4 maj 2016

Det är en del av fastigheten Telefonfabriken 1 vid Telefonplan som säljs för att bebyggas med bostäder. Köpare är HSB Bostad AB.

Missa inte vår nya podcast!

den 3 maj 2016

Nu är vi ute med första avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS producerad av Produktionsbolaget Munck Stockholm. Vi finns även på Instagram, @fastighetifokus. Intresserad av ett eget avsnitt? Tankar och idéer om kommande innehåll? Ris eller ros? Hör av dig via mail eller samtal! Trevlig lyssning och läsning!

Lägsta hyreshöjningarna på tio år

den 3 maj 2016

När hyrorna för drygt en miljon hyresrätter är färdigförhandlade visar en sammanställning från Hyresgästföreningen att hyreshöjningarna för 2016 blir de lägsta på tio år.

Nacka kommun markanvisar 200 lägenheter i Orminge Centrum

den 3 maj 2016

Nacka kommun bjuder in till anbudstävling om markanvisning av det så kallade Nybackakvarteret mitt i Orminge centrum. Cirka 45 hyreslägenheter och 155 lägenheter med fri upplåtelseform ingår i markanvisningstävlingen. Det är tänkt att husen ska ha varierande höjd och kunna ha förskola och andra verksamheter i gatuplanet.

Första gjutningen av 305 nya studentbostäder och KTH Live-in-Lab

den 3 maj 2016

Den 11 maj klockan 13:00 kommer, Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning att genomföra den första gjutningen i kv. Forskningen på KTH Campus. Vid gjutningen deltar även KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson och representanter för forskningsbädden KTH Live-in-Lab.

Grönt ljus för Forsåkers detaljplan

den 3 maj 2016

Kommunstyrelsen i Mölndal tog i onsdags kväll det formella beslutet att påbörja arbetet med en första detaljplan för Forsåkerområdet. Formellt samråd kring detaljplanen kommer hållas i början av nästa år.

Färre ettor och mindre bostadsyta

den 3 maj 2016

Landets lägenheter har krympt sedan åttiotalet. De bostäder som byggs idag är lika små till ytan som de lägenheter som byggdes under 1960-talet. Det byggs även färre små lägenheter. Siffror från SCB som presenteras i Skanskas bostadsrapport visar att de senaste fem åren har det endast byggts 4375 ettor.

Byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplanen för Nobel Center

den 2 maj 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm och yrkar att beslutet upphävs. Motiven bakom överklagandet är flera, främst byggnadens stora skala och avskalade fasadspråk som medför en stor negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset för innerstaden.

JM Entreprenad vinner upphandling i nya Danderyd Centrum

den 2 maj 2016

Skandia Fastigheter ger JM Entreprenad förtroendet att i totalentreprenad svara för nybyggnation av kontorsfastigheten Hus 4 i det framväxande Danderyds Centrum.

Boendelabb banar väg för nya sätt att bygga

den 2 maj 2016

Byggnader kan med dagens teknik byggas i stort sett energineutrala, men de flesta hus uppförs likväl enligt rådande byggregler och drar därmed helt i onödan cirka 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det gör att samhället går miste om byggnader som skulle kunna vara 100 gånger mer resurseffektiva än de som kravställs och byggs idag.

Skandia Fastigheter förvärvar ett av Uppsalas mest centrala kvarter

den 2 maj 2016

Skandia Fastigheter är sedan länge en etablerad fastighetsägare i Uppsala. Nu kompletteras beståndet med fastigheten Dragarbrunn 10:3 – ett av stadens mest centrala och välkända kvarter mellan Fyrisån och gågatan.

Bostadsbyggandet i Norge bromsar in

den 2 maj 2016

Industrifakta förutspår i sin senaste nordiska konjunkturrapport att det norska bostadsbyggandet minskar i år och nästa år, till följd av oljekrisens effekter på sysselsättning och investeringsvilja.

Åsa Andersson ny vd på Skebo

den 19 april 2016

Åsa Andersson blir ny verkställande direktör på Skebo. – Skebo befinner sig i ett väldigt expansivt läge med mycket spännande som händer på bostadsfronten. Det ska bli fantastiskt roligt att bidra till att fortsätta driva utvecklingen framåt, säger Åsa.

Anders Nordstrand ny vd för SABO

den 19 april 2016

– Vårt mål var att rekrytera en vd med rejäl erfarenhet från bostadsbranschen och med en genuin känsla för allmännyttans särskilda uppdrag. Därför är jag mycket glad över att Anders Nordstrand tackat ja till att leda SABO, hans tidigare arbete och tydliga resultat imponerar, säger SABOs ordförande Leif Jakobsson.

Akademiska Hus största solcellsanläggning installeras i Uppsala

den 19 april 2016

På Campus Ultuna installerar nu Akademiska Hus sin till ytan största solcellsanläggning i landet. Anläggningen är 1500 kvadratmeter stor och beräknas producera 170000 kWh per år. Satsningen är ett led i arbetet för ett hållbart campus som Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gemensamt driver.

Anders Stjärnberg ny vd för HSB Östergötland

den 19 april 2016

Styrelsen för HSB Östergötland har utsett Anders Stjärnberg till ny vd. Anders Stjärnberg arbetar sedan 2009 som fastighetschef på Stångåstaden AB, med ansvar för företagets fastighetsbestånd. Efter sin ingenjörsexamen vid Linköpings universitet, arbetade han inom Lundbergskoncernen, bland annat i rollen som vd i ett av deras dotterbolag.

Hipp, hipp, Hyllie!

den 18 april 2016

Under sommaren påbörjades bygget av den första skolan i Hyllie centrum i Malmö. Skolan planeras stå klar under höstterminen 2017 men redan nu kan den skådas ta form. En process Liljewall arkitekter följer med spänning.

FLEX är med när SEB bygger nytt i Arenastaden

den 18 april 2016

När SEB nu bygger nytt är det Sveriges största kontorsprojekt på trettio år och FLEX Interior Systems AB har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att leverera glaspartier, systemväggar och dörrportaler till hela kontoret.

Fuktsäkert 2016 ute nu!

den 29 mars 2016

Nu är Fuktsäkert 2016 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Martinsons vill ta fram ny norm som gör det möjligt att bygga ännu högre hus i trä

den 22 mars 2016

Genom Höga hus-projektet vill Martinsons ta fram en ny byggnorm som är anpassad till träets unika förutsättningar. Idag är det svårt att bygga trähus högre än åtta till tio våningar eftersom den svenska byggnormen för höga hus inte går att applicera på trähus när det gäller dimensionering av svängningar.

Ny app ger 3D bild av framtida bostadsområdet

den 20 mars 2016

HSB Göteborg har lanserat appen "Drömbostaden". En app som gör det möjligt att med sin läsplatta från TV-soffan, se området och huset växa fram tredimensionellt.

Så kan morgondagens stad se ut

den 20 mars 2016

KTH-forskaren Loove Broms och hans kollegor har utvecklat en rad utmanande designexperiment som vittnar om spännande visioner från morgondagens hållbara stad. Experiment ställs nu ut på KTH.