Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

Klartecken för framtidens Centralstation

den 9 december 2016

Stadsbyggnadsnämnden beslutade igår att tillsammans med fastighetsägaren Jernhusen starta detaljplaneprocessen för centralstationsområdet i Stockholm. Målet är att skapa nya stationsbyggnader till år 2025.

Stockholmshem vill bygga bostäder och kontor i 18 våningar i Skärholmen

den 9 december 2016

Stockholmshems styrelse fattade på torsdagskvällen ett inriktningsbeslut att starta arbetet för att bygga ett 18 våningar högt hus i Skärholmens centrum. Huset kommer att innehålla cirka 100 bostäder och fyra våningar lokalyta med bland annat Stockholmshems nya huvudkontor.

Veidekke Bostad lanserar flexibelt småhuskoncept

den 9 december 2016

Det nya småhuskonceptet, som är utvecklat tillsammans med Veidekke Bygg och Anläggning, kommer att bilda en ny affärsenhet inom Veidekke Bostad. Ambitionen är att bygga upp en affärsenhet som utvecklar och säljer runt 500 enheter per år.

NCC bygger nytt lager åt växande Ahlsell

den 9 december 2016

NCC bygger en ny logistikhall vid Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg och hjälper därmed byggvarugrossisten att fortsätta växa. Uppdraget omfattar stora markarbeten och är värt 95 miljoner kronor.

Järfälla kortar tiden för planprocessen

den 8 december 2016

Snabbväxande Järfälla kortar tiden för planprocessen med sex månader. Ett mer effektivt planarbete ska ge snabbare byggstarter. Fram till 2030 ska Järfälla bygga 18 000 bostäder, tunnelbana och lokaler för tusentals arbetsplatser i Barkarby.

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

den 8 december 2016

Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockholms city. Ett projekt som initierades av fastighetsägaren Jernhusen. Startskottet för planeringen av området inleds i och med det beslut som väntas tas i stadsbyggnadsnämnden idag. I planområdet ingår huvudbyggnaden Centralstation med tillhörande byggnader.

115 nya hyresrätter till Lunden i Göteborg

den 8 december 2016

Idag tog Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, tillsammans med Wallenstam ett första sprängskott för 115 hyresrätter i stadsdelen Lunden i Göteborg, närmare bestämt vid Ulfsparregatan.

I mars samlas Stockholms fastighetselit på Fastighetsmässan

den 8 december 2016

Den 15-16 mars är Fastighetsmässan tillbaka på Kistamässan i Stockholm Fastighetsmässan är mötesplatsen där trender och nyheter visas under två intensiva dagar för fastighetsägare och investerare samt verksamma inom förvaltning, drift, underhåll och energioptimering.

OBOS bygger 32 stadsnära kedjehus i nya kvarteret Kronbacken

den 8 december 2016

OBOS meddelar att bolaget tecknat avtal med Peab för byggnation av 32 bostäder i Luleås nya stadsdel Kronan. Husen kommer att baseras på OBOS-koncernens mer exklusiva huskoncept från varumärket Myresjöhus.

100 nya hyreslägenheter när Stockholmshem flyttar till Skärholmen

den 8 december 2016

100 nya hyreslägenheter och en arbetsplats för cirka 230 personer i ett 18-våningshus i Skärholmen centrum. Det beslutar det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem om på sitt styrelsemöte idag torsdagen den 8 december.

Veidekke bygger om kontorshus i centrala Göteborg åt Vasakronan

den 8 december 2016

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av Vasakronan AB att genom en samverkansentreprenad utföra en ombyggnad av ett kontorshus i centrala Göteborg, Vädursgatan 6 i Gårda, med en ordersumma på cirka 123 miljoner kronor.

Concent utvald för bostadsutveckling i Salem Centrum

den 7 december 2016

Concent är en av de fyra utvalda aktörerna som fått förtroende av Salems kommun att utveckla bostäder i Salem Centrum. Ambitionen är att förvandla Salems hjärta till en öppen och dynamisk plats att både bo och vistas på.

Victoria Park utser chef för nyproduktion

den 7 december 2016

Victoria Park har rekryterat Mikael Bengtsson till en ny roll som chef för nyproduktion. Mikael, som är civilingenjör, kommer närmast från en befattning som projektchef på Bredablick Fastighetspartner, och har tidigare varit verksam i olika roller inom NCC under en sexårsperiod. Mikael kommer att rapportera till fastighetschefen.

JM förvärvar 120 byggrätter vid Mörby centrum, Stockholm

den 7 december 2016

JM förvärvar fastighet med lagakraftvunnen detaljplan som medger 120 nya bostäder vid Mörby centrum i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 220 miljoner kronor med tillträde och betalning i december 2016.

Rikshem säljer byggrätter i Helsingborg

den 7 december 2016

Rikshem har under längre tid planerat för att bygga fler bostäder på Fredriksdal, Helsingborg. Nu säljer bolaget byggrätterna till K-fastigheter som kommer att bygga cirka 185 lägenheter i området. Samtidigt tittar Rikshem vidare på fler möjligheter till nya bostäder på Fredriksdal.

Stadskärnan mer lönsam än köpcentrum

den 7 december 2016

Kommuner bör styra investeringar till stadskärnan istället för att bygga externa köpcentrum. Det framgår av en ny rapport från Fastighetsägarna. Orsaken är att handel och servicenäring i stadsmiljö skapar betydligt fler jobb än den storskaliga externhandeln.

Flygande säljstart för nya bostadsrätter i Korseberg Park

den 7 december 2016

Riksbyggen startar nu försäljningen av 52 bostadsrätter i Korseberg Park i Vänersborg. Tio lägenheter är redan tecknade och sammanlagt är upp mot 40 lägenheter preliminärt reserverade enligt kölistan till projektet.

Svenska Kyrkor 2016 ute nu!

den 5 oktober 2016

Nu är Svenska Kyrkor 2016 ute! Läs webbtidningen här.

Träarkitektur och hållbarhet vinnare i Järfällas småhustävling

den 20 september 2016

Ljusa och luftiga planlösningar med tillhörande grönytor, nära till Jakobsbergs centrum och spårbunden kollektivtrafik för cirka 35 småhus. Det blev resultatet när Järfälla kommun under våren genomförde en markanvisningstävling för området kring Vattmyravallen i Jakobsberg riktad till små och stora byggherrar.

Wingårdhs vann idétävling om nytt stationsområde

den 20 september 2016

I tuff internationell konkurrens vann Wingårdhs tillsammans med BuroHappold idétävlingen om ett framtida stationsområde i Jönköping. Bidraget är det mest kompletta och vinner för att det är genomförbart, funktionellt och utvecklingsbart.

380 bostäder och nya skolplatser planeras i södra Sickla

den 20 september 2016

Sickla Plania har ett attraktivt läge granne med Stockholm och intill Sickla köpkvarter. Här blir det en ny knutpunkt för kollektivtrafiken med tunnelbana, Saltsjöbanan och bussar.

Trähus med 17 våningar landmärke i Bålsta

den 20 september 2016

Bålsta kommer att få ett landmärke i form av ett 17 våningar högt trähus. Det är Håbohus och Bjerking som står bakom förslaget till huset som rymmer bostäder, kontor och allmänna ytor.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute!

den 6 juli 2016

Nu är det senaste numret av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

den 10 juni 2016

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

den 10 juni 2016

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. – Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

den 10 juni 2016

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

den 10 juni 2016

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.