Attefallshus skapar nytänkande i byggbranschen

den 06 februari 2014

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att tillåta byggande av bostäder på 25 kvm utan bygglov.


– Den nya bostadsformen, komplementbostadshus, är tillåten att använda som permanentbostad och kan inspirera till nytänkande i byggbranschen som får möjlighet att ta fram nya koncept, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Reformer som underlättar bostadsbyggandet är välkomna. Startsträckan för byggandet i dessa fall blir kort och kostnaderna lägre då bygget sker på egen mark, fortsätter Björn Wellhagen.

– Förslaget innebär en möjlighet till förtätning i villaområden och får ses som en pusselbit till en bättre fungerande bostadsmarknad. Några större bitar i form av ett fungerande hyressättningssystem, ytterligare effektiviseringar av plan- och bygglovsprocesen samt infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå återstår att passa in innan pusslet blir färdigt, avslutar Björn Wellhagen. 

K2A utvecklar bostäder i Lund, Växjö och Karlstad

den 24 augusti 2016

K2A har erhållit markanvisningar för att uppföra hyres- och studentbostäder i Lund, Växjö och Karlstad, sammantaget cirka 400 bostäder.

Skanska återkallar ansökan om tillstånd för hamn- och krossverksamhet i Taxinge

den 24 augusti 2016

Skanska flyttar den planerade hamn- och krossverksamheten i Taxinge flyttar till Slagsta i Botkyrka. I samband med detta utreder Skanska möjligheten att i framtiden utveckla bostäder i Taxinge.

Assemblin decentraliserar funktioner

den 24 augusti 2016

– Flera funktioner som centraliserades under Imtechs flagg återgår nu till respektive bolag inom Assemblin. Det gäller till exempel HR, ekonomi, inköp och affärsutveckling. På det viset får varje verksamhet större möjligheter att utveckla sin egen installationsaffär och specialitet, utan att vi tappar den styrka det innebär att vara multidisciplinär.

Arcona bygger för framtiden

den 24 augusti 2016

Arcona har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och formerar nu organisationen för att möta nuläge och fortsatt tillväxt.

NCC bygger ny grön grundskola i Södertälje

den 24 augusti 2016

För den växande befolkningen i Viksberg i Södertälje bygger NCC en ny miljöanpassad grundskola med tillhörande idrottshall. Ordern från Telge Fastigheter är värd 168 MSEK.

Skanska säljer skola i Linköping till Vacse för cirka 200 miljoner kronor

den 24 augusti 2016

Skanska har sålt Vallastadens skola i Linköping för cirka 200 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, pensionsstiftelser bildade av sju stora svenska företag; Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.

Bostadsminister Peter Eriksson på Stadsbyggnadsdagen i Väsby

den 24 augusti 2016

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) är en av talarna på årets Stadsbyggnadsdag i Väsby. Onsdagen den 31 augusti anordnar Upplands Väsby kommun Stadsbyggnadsdagen för nionde gången. På dagen uppmärksammas frågor kring stadsplanering och social hållbarhet.

Jörgen Sigvardsson ny VD för Fasticon AB

den 23 augusti 2016

Styrelsen för Fasticon AB har utsett Jörgen Sigvardsson till verkställande direktör.

Hemsö tecknar avsiktsförklaring gällande fastighetsportfölj i Luleå

den 23 augusti 2016

Hemsö har tecknat en avsiktsförklaring gällande en fastighetsportfölj i Luleå om ungefär 30000 kvadratmeter. Den aktuella fastighetsportföljen består av fyra vård- och omsorgsboenden, en skola med tillhörande sporthall, en hälsocentral samt även en markanvisning.

HBV anmäler Förvaltningsrätten till JO

den 23 augusti 2016

Efter snart två år väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen av sitt vitvaruavtal. HBV anmäler nu Förvaltningsrätten i Stockholm till JO och menar att rätten bryter mot avgörande inom skälig tid. Den exceptionellt långa handläggningstiden är inte värdig en normalt fungerande juridisk instans.

Movehome startar lab för framtidens boende

den 23 augusti 2016

Hustillverkaren Movehome vill utmana synen på prefabhus. Nystartade laboratoriet Movehome Lab utvecklar framtidens villor i samarbete med Urban Design, Dorte Mandrup och framtidsforskare.

Sophia Mattsson-Linnala ny vd för Rikshem

den 23 augusti 2016

Sophia Mattsson-Linnala, idag vd för kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB, har utsetts till ny vd för Rikshem AB. Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, meddelar samtidigt att man avser att utse en ny styrelse för bolaget.

Isabellestipendiet fortsätter förändra byggbranschen

den 23 augusti 2016

I Sverige är 99 procent av alla hantverkare inom byggbranschen män. Det vill inredaren och programledaren Isabelle McAllister ändra på genom att för sjätte året dela ut Isabellestipendiet – Sveriges enda hantverkarstipendium för kvinnor. Stipendiet delas ut i samarbete med Rättviseförmedlingen.

NCC byggstartar kvarteret Juristen i Halmstad

den 23 augusti 2016

NCC har fått i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av kvarteret Juristen som omfattar fastigheter på Kungsgatan 24 A och B, Skansgatan 6 – 12c, Fredsgatan 9 och 11 i Halmstad. NCCs order från kommunala HFAB är värd cirka 100 MSEK.

Vasakronan startar projekt för 744 miljoner kronor

den 23 augusti 2016

COWI hyr totalt 5400 kvm kontor fördelat på 2600 kvm i Malmö och 2800 kvm i Solna Strand. Med anledning av det väljer Vasakronan att starta två nya projekt.

NCC bygger Örebros första nya skola på 24 år

den 23 augusti 2016

NCC bygger Tybblelundsskolan på uppdrag av Futurum Fastigheter i Örebro AB. Den ska rymma 525 elever från förskoleklass till sjätte klass samt en ny förskola med tio avdelningar och plats för 180 barn. Ordern är värd 223 MSEK.

Stena Fastigheter satsar ytterligare på bostadsbyggande

den 22 augusti 2016

För att snabbare få fram fler bostäder kommer Stena Fastigheter nu att fördubbla produktionen av nya bostäder på egen mark och anställer Jakob Mörndal.

Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

den 10 juni 2016

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

Vad händer när bostäderna kräver mindre energi?

den 10 juni 2016

Hållbart boende i framtidens energisystem. Namnet säger vad Göteborg Energi och Johanneberg Science Parks samarbetsprojekt handlar om. Deltagande i HSB Living Lab och Positive Footprint Housing ska visa hur det kan gå till.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

den 10 juni 2016

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Kod Arkitekters förslag till nya bostadskvarter i Kista

den 10 juni 2016

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista. – Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Lindab levererar inneklimat till Sveriges miljövänligaste förskola

den 10 juni 2016

Västra Bråstorps förskola i Motala är Sveriges miljövänligaste förskola och är både Svanenmärkt och ett certifierat passivhus där 80 barn och hela personalen nu får del av de fördelar detta ger. Lindabs täta kanalsystem och nanopartikelfria produkter var en viktig pusselbit i projektet.

HSB Bostad får markanvisning om 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby

den 9 juni 2016

HSB Bostad har fått en markanvisning om cirka 200 lägenheter i Blackeberg och Södra Ängby. HSBs förslag till byggnation har inspirerats av områdets natur och topografi med utblick mot Mälaren.

Trä från Holmen i Kolmårdens nya berg- och dalbana

den 9 juni 2016

I mitten av juni öppnar Wildfire – Kolmårdens nya berg- och dalbana i trä. 600 ton svenskt virke från Holmen ingår i den jättelika konstruktionen som Rocky Mountain Construction står bakom.

Flätad fasad väcker intresse vid Nationalmuseum

den 9 juni 2016

Med koncentrerad precision flyttar kranföraren de 19 ton tunga betongelementen från lastbilsflaket. De lyfts och vänds i luften för att sedan monteras i byggnaden. Stockholmare som med raska steg går längs kajkanten tittar upp och stannar till. Någon tar en bild med sin smartphone när kranen lyfter ännu ett betongelement.

Serneke hållbarhetscertifierar Karlastaden

den 8 juni 2016

Karlastaden i Göteborg certifieras enligt BREEAM Communities. Serneke är ett av få bolag i Sverige att hållbarhetscertifera en hel stadsdel.

Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

den 8 juni 2016

Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.