Kungliga biblioteket utrustas med Beijer Electronics fastighetslösning

Kungliga biblioteket utrustas med Beijer Electronics fastighetslösning

den 07 maj 2012

Beijer Electronics har via fastighetsintegratören Nordomatic vunnit en strategiskt viktig upphandling från Statens fastighetsverk (SFV). Myndigheten, som har till uppgift att förvalta statens egendomar, har valt en automationslösning från Beijer Electronics för att säkerställa fastighetsdriften av Kungliga biblioteket i Stockholm.


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, som ansvarar för att bevara de tryckta, skrivna och audiovisuella delarna av det svenska kulturarvet. Den nya fastighetslösningen kommer att styra den anrika byggnaden när det gäller HVAC (heating, ventilation and air conditioning), luftfuktighet, belysning, energimätning och hissövervakning.

Stora tillväxtmöjligheter
- Fastighetsautomation är ett prioriterat område för oss och denna leverans ser vi som en strategisk milstolpe. Här har vi gjort en riktad satsning som, förutom leveransen till Kungliga biblioteket, även resulterat i förtroendeuppdrag för Sveriges nya nationalstadion Friends Arena, Vasamuseet och Nationalmuseum, säger Magnus Buhre, chef för fastighetsautomation på Beijer Electronics.

Beijer Electronics kommer att leverera både mjuk- och hårdvara till Kungliga biblioteket. I leveransen ingår cirka 1 800 I/O, den nylanserade HMI-lösningen iX samt PLC-system. Produk­terna kompletterar det sedan tidigare levererade överordnade SCADA-systemet. Valet av Beijer Electronics motiveras med förmågan att möta höga kvalitetskrav i kombination med möjlig­heten att leverera färdiga funktioner för HVAC.

Konceptleverantör av HVAC
Beijer Electronics etablerar rollen som konceptleverantör genom att förse fastighetsmarknaden med öppna lösningar för HVAC. Företaget har, i samarbete med en rad fastighetsintegratörer, tidigare levererat koncept till bland andra Scania, Tetra Pak, Alfa Laval och Astra Zeneca. Genom ett väl fungerande koncept för fastighetsautomation har Beijer Electronics kunnat leverera upp till 30% i energibesparing för sina kunder.

Så här kan Mölndals nya stadsdel se ut inom några år

den 26 mars 2015

Planerna för att etablera den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal fortsätter i oförminskad takt. I samband med samrådsmöte och presenterad strukturplan har också de första bilderna publicerats. Bilderna avslöjar att Mölndalsån har en central roll i gestaltningen och att både bostäder och arbetsplatser får mycket nära till allmänna kommunikationer och Götalandsbanan.

Vi bygger ett miljonärsprogram där väldigt få har råd att bo

den 26 mars 2015

En ny undersökning från Svensk Byggtjänst pekar ut okunskap om marknaden som en trång sektion när det gäller nyproduktion av bostäder i våra storstadsområden. Det krävs grundläggande marknadskunskap, så som korrekt målgruppsanalys, för att inte fastna i byggandet av ett miljonärsprogram där få har råd att bo.

HSB: Regeringen behöver ta bredare grepp om bostadskrisen

den 26 mars 2015

Regeringen presenterade igår nya bostadsreformer. Möjligheten till rotavdrag minskar från dagens 50 procent av arbetskostnaden vid renovering till 30 procent. Ett investeringsstöd till små hyresrätter införs i kommuner med bostadsbrist.

Byggnads välkomnar politiskt mod och nödvändiga satsningar på bostäder

den 26 mars 2015

Regeringen presenterade igår ett paket med satsning på bostadsbyggande. Det handlar om nyinvesteringar i byggande av hyresrätter och upprustning av miljonprogrammen. Byggnads välkomnar att regeringen visar politiskt ledarskap och mod och inte överlåter bostadspolitiken till marknaden.

Stimulera inte svartjobbens återkomst

den 26 mars 2015

– Det är positivt att regeringen jobbar med lösningar som kan stimulera ett ökat bostadsbyggande men att använda ROT-avdraget slår fel. ROT-avdraget har skapat över 20 000 vita jobb och är helt självfinansierande. Det har skapat en attitydförändring hos hushållen vilket gör att de oseriösa firmorna inte har en marknad, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Subventioner inte tillräckligt

den 26 mars 2015

Regeringen har presenterat förslag om investeringsstöd för fler hyresrätter. Bostadsrätter är helt bortglömda, trots att många efterfrågar boendeformen.

God vilja – men fel lösning

den 26 mars 2015

Sveriges Byggindustrier har stor förståelse för att regeringen vill försöka lösa bostadsfrågan. Regeringen har satt upp en hög målsättning om 250000 nya bostäder till 2020. Sveriges Byggindustrier ser de finansiella, demografiska och sociala utmaningar som finns med detta mål.

Välkommen satsning på ökat studentbostadsbyggande

den 26 mars 2015

Studentbostadsbranschen välkomnar regeringens besked om en storsatsning på ökat byggande. I dagsläget behövs 20000 studentbostäder, ett underskott som dagens nyproduktionstakt hittills inte varit i närheten av att klara av.

Regeringens ROT-förslag – en stimulans för de svarta jobben

den 26 mars 2015

ROT-avdraget är en väl förankrad åtgärd för att stimulera fler och vita jobb. Måleriföretagen i Sverige är därför mycket kritiska när regeringen nu aviserar att avdraget ska sänkas. Regeringens förslag kommer att göra att tusentals vita jobb återigen blir svarta.

Riksbyggen välkomnar regeringens bostadspaket

den 26 mars 2015

Riksbyggen välkomnar att regeringen tar initiativ till aktiva åtgärder för ökad nyproduktion av bostäder och föreslår ett investeringsstöd som ska hålla nere boendekostnaderna. Det är också positivt att förslaget ska gynna låg energianvändning och allsidig sammansättning av bostadsbeståndet.

Fastighetsägarna: Regeringens byggsubventioner missar målet

den 26 mars 2015

Regeringen föreslår ett subventionspaket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ges för att främst stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Fastighetsägarna avråder från att införa subventioner för produktion.

Investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder

den 26 mars 2015

Regeringen har för avsikt att införa en investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stimulansen kommer att finnas tills vidare, men vara rambegränsat, dvs. stöd kommer att utbetalas i mån av tillgång på medel.

Stimulans för ökat byggande

den 26 mars 2015

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250000 bostäder 2015-2020. De investeringar regeringen ser framför sig för budgeten för 2016 omfattar 6,7 miljarder kronor per år.

Årets Bygge döljs bakom gamla rådhusfasader

den 24 mars 2015

Bakom Kristianstads kulturhistoriska rådhuskvarter från 1800-talet gömmer sig Årets Bygge 2015. Utmärkelsen visar hur digitala 3D-modeller, minutiös planering och stor varsamhet både kan bevara och samtidigt göra om gamla byggnaders inre till moderna miljöer.

Rådhuskvarteret i Kristianstad är Årets Bygge 2015

den 23 mars 2015

Rådhuskvarteret i Kristianstad är Årets Bygge 2015. Detta stod klart sent på måndagskvällen. Priset delades ut i feststämningen på Åretsbygge-galan på Cirkus i Stockholm. Vinnare av det nyinstiftade priset Årets Fasad 2015 är Brf. Valfisken Mindre på Östermalm i Stockholm. Grattis!

Villaägarna i Malmberget, Svappavaara och Kiruna får nya hus

den 23 mars 2015

LKAB tillmötesgår Villaägarnas krav på att de småhusägare som tvingas flytta till följd av att LKAB:s gruvor i Malmberget, Svappavaara och Kiruna expanderar, ska få nya hus. Det rör sig sammantaget om flera hundra småhusägare under de närmaste 10-15 åren.

Ny divisionschef för Miljö på COWI

den 23 mars 2015

Björne Olsson kommer från och med den 1 april att tillträda som ny divisionschef för division Miljö. Han kommer att leda utvecklingen av miljöverksamheten inom COWI Sverige.

Polisutbildningen flyttar till Flemingsberg

Stångåstaden satsar 4,5 miljarder – 2200 nya lägenheter byggs

den 8 mars 2015

Ambitionerna är höga hos AB Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag, som också var värd för SABO:s Fastighetsdagar den 3-4 mars. Stångåstaden äger och förvaltar 18500 lägenheter och 33000 bostadskunder, vilket innebär 26 procent av alla bostäder i expansiva Linköping.

Hög puls hos HSB Östergötland

den 8 mars 2015

Många byggherrar spänner bågen högt i det expanderande Linköping. Det gäller även hos HSB Östergötland, som är en aktiv bostadsutvecklare med cirka 15000 medlemmar.

NCC Boende bakom 1800 nya bostäder i Linköping

den 2 mars 2015

NCC Boende AB bygger nya bostäder i Södra Ekkällan och Vimanshäll i Linköping. NCC Boende ska genomföra cirka 10-15 nya byggprojekt i Ekkällan de närmaste åren.

Ny tidning ute!

den 20 februari 2015

Nu är årets första nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Fuktsäkert 2015 ute!

den 19 februari 2015

Nu är Fuktsäkert 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

IG Passivhus har ordet nr 2 ute nu!

den 18 februari 2015

Det andra numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Östersunds nyaste landmärke

den 12 februari 2015

Fagerskrapan är ett 16 våningar högt hus på området Valhall, byggt av Östersundshem. 56 hyreslägenheter är klara, de allra flesta har en fantastisk utsikt. I det kommunala bostadsbolaget pågår många stora renoveringsprojekt och en hel del nyproduktion pågår eller planeras.

Framtidens skolor byggs i Täby

den 12 februari 2015

I Täby kommun bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön. På andra platser i den expansiva kommunen norr om Stockholm byggs det nya skolor och befintliga skolor renoveras. Några exempel - Brinkskolan och Brinkens Förskola i Östra Vallabrink samt den nya skolan i Arninge.

Skanska och Carlyle skapar nya bostadsrätter i Nacka Strand

den 11 februari 2015

Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag. Det samägda bolaget förvärvar en kontorsfastighet vid vattnet i Nacka strand. Byggnaden kommer att konverteras från kontor till cirka 270 bostadsrätter, med beräknad byggstart hösten 2015.

Tidskriften Betong firar 100 år med 100 krönikörer

den 10 februari 2015

Måndagen den 2 februari började Tidskriften Betong sitt 100-årsfirande. 100 krönikörer bidrar med en krönika per vardag där enda gemensamma nämnaren är att de alla använt ordet betong. Det blir vitt skilda berättelser, allt från ondska och historiska avslöjanden till huvuden som sitter fast och nya forksningsrön. Vi från Fastighet & Bostadsrätt med sju år på nacken säger Grattis!