Wihlborgs köper mer i Köpenhamn

den 03 maj 2012

Wihlborgs utökar med 12200 kvm i västra delen av Storköpenhamn. Wihlborgs har förvärvat en fastighet, Literbuen 6-10, belägen inom sitt kärnområde Ballerup/Herlev i västra Köpenhamn.


Köpeskillingen uppgår till 45 miljoner danska kronor. Fastigheten består av tre byggnadskroppar och omfattar 12200 kvm uthyrbar yta fördelat på lager och kontor. Den är fullt uthyrd och tillträde sker under Q2 2012.

– Vi fortsätter att växa på vår huvudmarknad omkring Frederikssundsvej/Ring 3 i västra delen av Storköpenhamn, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Genom förvärvet får vi en modern kontors- och lagerfastighet med ett stabilt kassaflöde.

Grönt ljus för Barents Center

den 1 oktober 2014

Bygglovet för Barents Center i Haparanda har idag vunnit laga utan att några överklagningar lämnats in. - Detta är det största handelsprojektet hittills i norra Sverige och det är ett stort steg framåt för Haparandas utveckling i Barentsregionen, säger David Lehto, projektledare på Concent AB.

Nod - uppmärksammat innovationscentrum invigs

den 1 oktober 2014

Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag av Atrium Ljungberg ritat byggnaden som för samman forskning, utbildning, konst och näringsliv.

Nu börjar jakten på årets bästa renoveringsprojekt

den 1 oktober 2014

Renoveringarna av allmännyttans bostäder ökar i takt. Det är viktigt att varje renovering blir så bra som möjligt och därför utlyser bransch- och intresseorganisationen SABO en nationell renoveringstävling. - Vi ser fram emot smarta, okonventionella åtgärder vid vanligt förekommande renoveringar som många bostadsbolag kan dra nytta av, säger Stefan Björling, renoveringsexpert på SABO.

Johan Renvall ny VD i Projektel

den 1 oktober 2014

Den 1 oktober 2014 tillträder Johan Renvall som ny VD i Projektel. Johan Renvall är tidigare VD för Brandgruppen AB och är en av branschens auktoriteter i brand- och säkerhetsfrågor. Projektels VD Lennart Harging kommer i allra högsta grad att fortsätta vara engagerad i verksamheten som arbetande styrelseordförande.

Rikshem förvärvar 43 samhällsfastigheter i Stockholmsområdet

den 1 oktober 2014

Rikshem förvärvar 43 samhällsfastigheter med total yta om 23318 kvm. Förvärvet innehåller också areal om drygt 180000 kvm vilket kommer att möjliggöra bostadsbyggande.

Starkt stöd för renoveringsplanerna på Närlunda

den 1 oktober 2014

Helsingborgshem har ansökt om medgivande från de hyresgäster som berörs av renoveringen i de fyra niovåningshusen på Närlunda. Renoveringen omfattar totalt 264 hushåll och hittills har 228 av dem (86 %) gett sitt medgivande.

NCC ökar tempot och rekryterar nya ledare i väst och syd

den 1 oktober 2014

NCC Property Development laddar för ökad projektvolym och rekryterar Johanna Hult Rentsch som ny regionchef för region väst och tillsätter Anders Tojkander som ny regionchef för region syd.

Ramirent inleder samarbete med Skanska Maskin

den 30 september 2014

Maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB har tecknat ett treårigt avtal med Skanska Maskin AB. Ramirent blir genom avtalet exklusiv partner till Skanska Maskin.

Första spadtaget för A-huset på Campus Luleå

den 30 september 2014

Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, tar tillsammans med Michael Walmerud, vice vd för Akademiska Hus, första spadtaget för A-huset på Campus Luleå på torsdag 2 oktober.

Markförsäljning ger seniorboenden i Hyllie

den 30 september 2014

Hyllie utbyggnadsområde i södra Malmö fortsätter sin utveckling längs Hyllie allé. Här ska sammanlagt 14 aktörer uppföra cirka 1700 lägenheter i successiv takt fram till 2018. Som femte i raden av dessa bostadsbyggare tar Seniorgården AB ett kliv framåt och förvärvar mark av Malmö stad för att uppföra ett flerbostadshus med 50 bostadsrätter.

Fastighetsägare spar pengar vid installationer genom ett nytt patent

den 30 september 2014

Framdragning av kabel mellan entré och en centralenhet i en annan del av huset kan uppgå till mycket stora belopp. QT systems patent gör det möjligt att använda befintliga elkablar till datakommunikationen för exempelvis passagesystem och kapar därmed kostnader. Data-kommunikation över elnätet blir mindre störningskänsliga med denna metod och därmed driftsäkrare.

Kungsleden köper MalmöMässan

den 30 september 2014

Kungsleden AB fortsätter arbetet att förvärva strategiska fastigheter i utvalda tillväxtregioner, denna gång genom köpet av Mässhallen 1 i Malmös mest expansiva område Hyllie. Fastigheten består av MalmöMässan och ett planerat parkeringshus till ett sammanlagt förvärvspris på 320 miljoner kronor.

Hur kan den nya regeringen och branschen samverka för att utveckla bostadsbyggandet?

den 29 september 2014

Hur ska vi få fram de bostäder som behövs? Vad gör Sveriges nya regering och vilka nya grepp tar branschen? Dessa frågor står i fokus när den tredje upplagan av Samhällsbyggarforum arrangeras av Svensk Byggtjänst på Nalen i Stockholm den 6 november.

V: Stopp för ombildningar i Stockholm

den 29 september 2014

I morgon tisdag kommer Ann-Margarethe Livh (V), vice ordförande i Familjebostäder och gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus, att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga en skrivelse till Familjebostäder för att omedelbart avbryta ombildningar i Stockholms stad.

Nybyggnation lyfter trävarukonsumtionen i Sverige

den 29 september 2014

Hög byggaktivitet ökar trävarukonsumtionen i Sverige. Även exportleveranserna av trävaror ökar, vilket lett till att värdet av trävaruexporten steg med 16 procent till 15 miljarder kronor under årets första sju månader. Totalt ökade skogsindustrins exportvärde under samma period med 4 procent till 73 miljarder kronor. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Imtech installerar i offshorehotell

den 29 september 2014

Imtech har fått uppdraget att svara för installationerna av värme, sanitet och processrör i bostadsmodulerna på oljeplattformen Martin Linge i Nordsjön. Byggnaden omfattar totalt sju våningar på 3700 kvadratmeter och innehåller 95 enkelrum, rekreationsutrymmen, omklädningsrum, helikopterdäck och alla nödvändiga faciliteter för att driva ett offshorehotell.

Migrationsverket hyr 23500 kvm av Platzer

den 29 september 2014

Platzer har tecknat hyresavtal med Migrationsverket om totalt cirka 23500 kvm lokaler i fastigheterna Gårda 1:15 på Vestagatan 2, Gårda Norra Göteborg samt Livered 1:329 på Streteredsvägen 80-100, Kållered Mölndal. Avtalen sträcker sig 6 år och är en viktig del av Migrationsverkets nationella lokalförsörjningsstrategi.

Förslag om 250 nya bostäder i Växjö kommunhus

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.

Miljösmart tvättstuga i Jönköping

den 23 september 2014

På Österängen i Jönköping har VätterHem i ett pilotprojekt under Allmännyttans energisparkampanj renoverat en tvättstuga med stor hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett gammalt mangelrum har också omvandlats till ett uppskattat klädbytesrum.

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.

Grön fasad producerar syre och renar luften

den 23 september 2014

God tid att flytta in i Stefano Boeris två trädbestyckade höghus mitt i Milano. Bosco Verticale visar att grön arkitektur kan vara mer än teknik och material. Miljötänk och förtätning samsas här i en enda arkitektonisk lösning.

Många fönsterbyten hos Mimer och Roslagsbostäder

den 23 september 2014

Bostadsaktiebolaget Mimer i Västerås har ett mycket omfattade fastighetsbestånd, både från miljonprograms-perioden, samt tiderna före och efter denna. Till de mer komplicerade och dyra underhållsåtgärderna hör byte och renovering av fönster.

Många fönsterprojekt hos Treklövern

den 23 september 2014

Treklövern Bostads AB har under senare år genomfört flera fönsterprojekt. Byte av fönster har gjorts för att spara energi och samtidigt har projekten ingått i mer eller mindre omfattande renoveringar och förnyelse av bostäderna, framförallt i bestånd från 60-talet. H-Fönstret i Lysekil har i många fall varit leverantörer av fönstren. Ibland har också monteringen ingått i H-Fönstrets åtagande.

Smidigt fönsterbyte hos förening på Södermalm

den 22 september 2014

Inom kort avslutas ett omfattande fönsterbyte hos Brf Alnmåttet på Södermalm i Stockholm. Projektet är det största som har genomförts i föreningens historia, som i och för sig inte är så lång. Alnmåttet skapades genom ombildning år 2001. Fönsterprojektet omfattar hela 2700 luft och för detta svarar Mockfjärdsfönster och underentreprenören Lyel Fastighetsmontage.

VätterHem långt framme

den 22 september 2014

VätterHem i Jönköping ligger långt framme på sin ambitiösa väg att sänka energianvändningen. Förutom ett aktivt deltagande i Skåneinitiativet och Allmännyttans energisparkampanj var VätterHem väldigt tidigt ute med individuell mätning och debitering av varmvatten.

Fönsterträff med HBV och SP i Borås

den 22 september 2014

Den 15-16 oktober arrangeras en HBV-träff på temat fönster. HBV samarbetar med SP och träffen genomförs i Borås där merparten av SP:s anläggningar finns. Arrangemanget består av föreläsningar, en utställning med HBV:s fönsterleverantörer och ett avslutande besök på SP.