Ny simhall i Linköping

den 25 april 2012

I går kväll den 24 april 2012 slog Ann-Cathrine Hjerdt ordförandeklubban i bordet för ett historiskt beslut i Linköpings kommunfullmäktige: "Vi ska bygga en ny simhall i Linköping och den ska ligga vid Tinnerbäcksbadet".


Den gamla simhallen är helt enkelt uttjänt efter 50 år och Linköping behöver en ny.

Samtliga talare för olika politiska partier pläderade för bifall till förslaget. Med andra ord fanns det ingen partipolitisk prestige utan en mycket bred politisk enighet i frågan.

Den nya simhallen är inte tänkt som något "skrytbygge". Däremot kommer den att utformas som en väl fungerande simhall för en stad som strävar mot att nå 150 000 invånare. Bland annat kommer den att innehålla en inomhus 50-metersbassäng och hoppbassäng.

Många av talarna gjorde också mycket tydliga kopplingar till Tinnebäcksbadet, man vill mycket gärna bevara detta bad som är ett av Europas mest unika utomhusbad. Ett exempel var Anna Steiner Ekström som talade mycket varmt om gestaltningen i närheten av det vackra Tinnebäcksbadet:

- Det är mycket viktigt att det blir en vacker byggnad eftersom den kommer att stå på en så vacker plats.

HSB fortsätter satsa i Skellefteå

den 2 oktober 2015

HSB Projektpartner och HSB Norr har gemensamt förvärvat Strandpromenaden Grunnan 1 AB, innehållande fastigheten Grunnan 1 med planerad byggrätt för två flerfamiljshus.

Transaktionsmarknaden på väg mot nya rekordnivåer

den 2 oktober 2015

Inledningen på transaktionsåret 2015 var stillsam, men under tredje kvartalet har volymerna ökat stadigt och fastigheter för cirka 36 miljarder kronor har omsatts. Det motsvarar en ökning med hela 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Vasakronan säljer för 144 miljoner i Lund

den 2 oktober 2015

Vasakronan har tecknat avtal med Tetra Pak om direktförsäljning av fastigheterna Päronet 14, 17 och 18 i Lund. Tetra Pak tillträdde i samband med avtalsskrivning.

Nytt lagförslag kan göra det upp till fyra månader snabbare att bygga bostäder

den 1 oktober 2015

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Därmed kan byggstart för ett planerat bostadsprojekt påbörjas tre till fyra månader tidigare än vad som nu är fallet.

God arbetsmarknad för repcertifierade målare

den 1 oktober 2015

Behovet av härdplastutbildade målare med repcertifikat är stort på arbetsmarknaden just nu. Klätterservice är ett av företagen som befinner sig i en rekryteringsfas av specialistkompetensen.

Sveriges fulaste byggnad är utsedd

den 1 oktober 2015

Enligt svenskarna är Arkitekturskolan KTH i Stockholm, Turning Torso i Malmö och Globen i Stockholm Sveriges tre fulaste byggnader. Detta enligt en undersökning som Sveff genomfört i samarbete med YouGov. Generellt sett kom även kommunbyggnader och polishus högt upp på listan.

Idag byter Värmdö Bygg namn till Serneke

den 1 oktober 2015

Hösten 2014 förvärvades Värmdö Byggentreprenader AB av Serneke. Sedan dess har företaget ingått i Serneke-koncernen men verkat under sitt ursprungliga namn. Nu tas det sista steget i integrationsplanen - från och med idag, 1 oktober, heter Värmdö Bygg Serneke.

Skanska bygger skola för 600 elever i Linköping

den 1 oktober 2015

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping kommer Skanska att utveckla och bygga en grundskola för 600 elever, på uppdrag av Linköpings kommun. Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för driften av skolan.

Profi Fastigheter förvärvar Kabelverket 2 i Älvsjö

den 1 oktober 2015

Profi Fastigheter förvärvar fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö från Valads fond NA2 Sweden AB med omedelbart tillträde. Fastigheten omfattar 22000 kvm kontor och 350 parkeringsplats i garage.

Premiär för SSM i Sundbyberg

den 1 oktober 2015

SSM har förvärvat fastigheten Kv Provröret 2 i Sundbyberg. Fastigheten, som beräknas innehålla cirka 50 bostadsrätter, förvärvades med färdigt bygglov från Borohus under september.

Hyresrätter i Årstaberg när Jernhusen säljer till Familjebostäder

den 30 september 2015

Jernhusen säljer fastigheten Årsta 1:7, intill Årstabergs pendeltågsstation, till Familjebostäder. Köpeskillingen är 53 miljoner kronor.

Kommitténs förslag hotar att underminera den svenska modellen

den 30 september 2015

- Sveriges Byggindustrier blir mycket bekymrade över förslagen som hotar att underminera den svenska modellen och sätter krokben för en nödvändig konkurrens inom byggsektorn, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier i en kommentar till Utstationeringskommitténs betänkande Översyn av Lex Laval.

Byggstart för K2A:s studentbostäder i Umeå

den 30 september 2015

I våras tecknade K2A/Svenska Studenthus avtal om förvärv av mark för att bygga studentbostäder på campus i Umeå. Nu har bygglov erhållits och markarbeten påbörjats. Lägenheterna börjar produceras efter årsskiftet och första inflyttning beräknas ske hösten 2016.

1100-1300 nya bostäder möjliggörs i Orminge centrum

den 30 september 2015

Ett planprogram för Orminge centrum i Nacka har antagits. Därmed startar detaljplaneringen för nya bostäder, bättre kollektivtrafik, ökad handel och service i ett förnyat Orminge centrum.

Prognosvärden höjs för installationssektorn

den 30 september 2015

Regeringens mål är att bygga 250000 bostäder till 2020. Under första halvåret i år påbörjades, enligt preliminär statistik från SCB, närmare 19000 lägenheter i flerbostadshus. Jämfört med samma period 2014 innebär detta en ökning av bostadsbyggandet med 17 procent. Industrifakta höjer i samband med denna rapport prognosen för 2015 från + 8 procent till + 12 procent.

Veidekke bygger ungdomslägenheter i Kolla Parkstad

den 29 september 2015

De senaste tre åren har det bara byggts och planerats för drygt 30 smålägenheter under 50 kvm i Kungsbacka innerstad. Veidekke har byggt ungefär hälften av dem. Och intresset för smålägenheter är stort. Aldrig tidigare har Veidekke fått in så många intresseanmälningar i Kungsbacka redan innan säljstart, som till Brf Bryggan i Kolla Parkstad.

Byggsubventioner leder inte till en fungerande bostadsmarknad

den 29 september 2015

Införande av investeringsstöd för byggande av små hyresrätter ökar inte det totala antalet bostäder. För att fler ska få tillgång till en bostad är det avgörande att få igång rörligheten på bostadsmarknaden så att de befintliga bostäderna blir tillgängliga och används bättre än i dag. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till Näringsdepartementet om investeringsstöd för hyresbostäder.

Balticgruppen bygger 37 arkitektritade bostäder på Umedalen

Svenska Kyrkor 2015 ute nu!

den 28 juni 2015

Nu är Svenska Kyrkor 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Concent bygger det goda samhället

den 25 juni 2015

Concent arbetar först och främst med fastighetsutveckling av små och smarta hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen i stor- och universitetsstäder. Det är något som ligger helt rätt i tiden. Concent var också en av föreläsarna på den lyckade konferensen Bostadsforum 2015 och även huvudsponsor till arrangemanget.

Kunglig glans på träbyggnadsdagar

den 25 juni 2015

Seminariet ”Nytt träbyggande för klimatet” i början av juni med en väl organiserad studieresa dagen efter runt om i ”Trä-Stockholm” blev ett mycket lyckat arrangemang med cirka 50 deltagare. Många tydliga ståndpunkter framfördes om de uppenbara fördelarna med att bygga också flerfamiljshus med trästommar. Deltagarna fick med sig många aha-upplevelser hem.

Att vara eller inte vara för Kiruna

den 24 juni 2015

Grundläggande principer för stadsomvandlingen och stadsflytten dryftades under ett av IVA arrangerat, välbesökt och högintressant seminarium på Folkets Hus i Kiruna under två dagar i slutet av maj.

IG Passivhus har ordet nr 4 ute nu!

den 15 juni 2015

Det fjärde numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Bostadsforum på hög nivå

den 9 juni 2015

Bostadsforum 2015 hölls på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel den 7 och 8 maj. Det blev en viktig manifestation för hur vi ska göra för att lyckas med att bygga alla de bostäder som nu behövs.

Underhåll på hög höjd

den 1 juni 2015

Knepiga lägen kräver kreativa lösningar. Huge Fastigheter AB anlitar yrkesklättrare som ett kostnadseffektivt alternativ på svårtillgängliga platser.

Nya Kiruna – staden som återuppstår

den 21 maj 2015

Om vi skulle ställas inför faktum att hela vår stad ska rivas, våra hem flyttas och allt ska byggas upp på en ny plats. Hur skulle vi då reagera som människor? Ja, den frågan har invånarna i Kiruna ställt sig.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 2 maj 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år.

Ecoforum 2015: Skarpa analyser och innovativa lösningar

den 1 maj 2015

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många, men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan.