Gemensam kritik mot nya regeler för andrahandsuthyrning

den 20 april 2012

I öppet brev idag till bostadsminister Stefan Attefall begär de stora bostadsrättsorganisatíonerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna att få träffa bostadsminister Stefan Attefall för att framföra att man han har gemensam kritik mot regeringens förslag i vårpropositionen om att reducera bostadsrättsföreningars möjligheter att besluta över andrahandsuthyrningar av de bostäder de äger.


I öppet brev idag till bostadsminister Stefan Attefall begär  de stora bostadsrättsorganisatíonerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna  att få träffa bostadsminister Stefan Attefall för att framföra att man han har gemensam kritik mot regeringens förslag i vårpropositionen om att reducera bostadsrättsföreningars möjligheter att besluta över andrahandsuthyrningar av de bostäder de äger.
 
Här är brevet i sin helhet :
 
Bostadsminister Stefan Attefall
 
I förra veckan presenterade regeringen ett förslag om att ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.  Nu ska bostadsrättsföreningarnas möjlighet att bestämma över andrahandsuthyrningar i de bostäder som föreningen äger ytterligare reduceras. Det krockar med både föreningsprincipen och med den grundläggande rätten man har i Sverige att bestämma över det man själv äger. I stället ska en medlem kunna hyra ut en lägenhet i upp till fem år utan tillstånd från föreningens styrelse. Efter två år ska den på nytt kunna hyras ut i ytterligare fem år, enligt den utredning som ligger till grund för regeringens förslag.
 
 Tillsammans förvaltar medlemmarna i föreningen dess mark och byggnader. Tillsammans bestämmer föreningens medlemmar också vad som ska gälla för fastigheten. Man beslutar t ex om inträde av nya medlemmar, och om man får hyra ut sin lägenhet i andra hand eller inte. Att beslutsrätten ligger hos föreningen handlar ytterst om att de boende ska kunna ta sitt gemensamma ansvar för föreningen och därmed fastighetens skötsel och ekonomi.
 
 Vi får nu dagligen in många synpunkter från styrelser i bostadsrättsföreningarna där man är oroade över regeringens initiativ och där man vittnar om vilka problem som många andrahandsuthyrningar ger upphov till.  Man vill ha sin organisations hjälp med att försöka stoppa förslaget.
 
 Vi representerar över 700 000 bostadsrättshavare och 11 500 bostadsrättsföreningar och vi vill nu tydligt markera att en mycket stor andel av våra bostadsrättsföreningar säger nej till att fråntas möjligheten att besluta om andrahandsuthyrningarna i de egna fastigheterna. Det finns inget idag som hindrar en bostadsrättsförening att bevilja fler tillstånd för uthyrningar om man vill det.
 
 Regeringen vill med sitt förslag skapa fler ”boendetillfällen” men har inte på ett trovärdigt sätt kunnat visa hur stort problemet är med att bostadsrättslägenheter skulle stå tomma och oanvända. Man hänvisar till en forcerad utredning som inte hunnit göra en egen analys utan hänvisar till en enkät från Stockholms Handelskammare. Både regeringen och utredningen påstår att denna undersökning inte kan utgöra underlag för ett ställningstagande samtidigt som man låter den göra just det.
 
 Vi är inte minst förvånade över processen bakom förslagen. Ena veckan presenterar en utredare ett antal förslag som saknar skarpa författningstexter. Utan att invänta åsikter från remissinstanserna presenterar regeringen den andra veckan sin åsikt, men fortfarande utan att i detalj kunna leverera svar på frågan om förslagen verkligen löser de problem som man säger sig vilja ta itu med . Vi ser också positiva inslag i utredarens förslag – men har inte fått möjlighet att föra fram dem i normal ordning.
 
 Vi representerar organisationer som både bygger och förvaltar bostadsrätter, vi har täta kontakter med våra medlemmar. Vi begär nu att få träffa regeringen för att mer i detalj redovisa våra ståndpunkter och farhågor om det förslag som presenterats. Vi ställer gärna vårt kunnande till förfogande och hoppas att regeringen vill ta hänsyn till våra ståndpunkter.
 
 Stockholm 20 april 2012
 
RIKSBYGGEN
 
Sten-Åke Karlsson, VD
 
HSB
 
Anders Lago, Förbundsordförande
 
BOSTADSRÄTTERNA
 
Göran Olsson, VD        

Lulebo släpper 27 nygamla lägenheter

den 12 oktober 2015

Imorgon, tisdag 13 oktober, släpper Lulebo 27 nygamla lägenheter för bokning. 16 nyproducerade lägenheter på Utterstigen - Hertsön och 11 nyrenoverade lägenheter på Tallvägen - Gammelstad.

Ikea är starkaste varumärket i byggsektorn

den 12 oktober 2015

Detta framkommer i Prognoscentrets varumärkesanalysdär allmänheten, genom en s.k. Brand Equity-mätning, bedömer varumärken relaterade till byggsektorn utifrån fyra perspektiv; kännedom, association, kvalitet och lojalitet.

Stena Fastigheter byggstartar 63 hyresrätter på Södra Dragörkajen, Malmö

den 12 oktober 2015

Stena Fastigheter tillsammans med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog tar den 13 oktober kl 10.30 första spadtaget på Södra Dragörkajen på Limhamn i Malmö.

Hållbara investeringar i en växande kommun

den 12 oktober 2015

Koalition för Linköping (S, MP, FP) investerar 2016-2017 kraftfullt på miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Med ökad takt i bostadsbyggandet tas krafttag för att bygga bort bostadsbristen, fler Linköpingsbor ska kunna välja cykeln i första hand och en historisk satsning görs på klimatet genom investeringar i förnyelsebar energi.

Väsbyhems första bostadsrätter klara

den 12 oktober 2015

Nu är det äntligen dags för inflyttning i den första etappen av Väsbyhems bostadsrättsprojekt Brf Solvändan i Upplands Väsby. Projektet att som allmännyttigt bostadsbolag bygga bostadsrätter påbörjades under 2014. Tanken var att påverka bostadsbyggandet i Upplands Väsby på ett positivt sätt.

Svenskarna öppnar för sänkt ränteavdrag

den 12 oktober 2015

I veckan förde riksbankschef Stefan Ingves fram samma resonemang som EU-kommissionen och IMF tidigare gjort; Sverige behöver sänka ränteavdragen för att minska hushållens skuldsättning. En ny undersökning från mäklarfirman Bjurfors indikerar att opinionen har vänt där allt fler svenskar är positiva till en nedtrappning, även om fler bolånetagare är emot än för.

Magnolia Bostad får markanvisning på 200 bostäder i Knvista

den 12 oktober 2015

Knivsta kommun har beslutat att ingå markanvisningsavtal med Magnolia Bostad avseende del av fastigheten Ängby 1:1 i centrala Knivsta. Förslaget avser 200 bostäder med en bruttoarea om cirka 18000 kvm.

JM förvärvar mark för bostäder i Gamlestadens fabriker, Göteborg

den 12 oktober 2015

JM har tecknat avtal med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter. Produktionsstart är planerad till slutet av 2018. Affären uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Tillträde och betalning beräknad till första kvartalet 2018.

Heimstaden bildar nytt bolag inom bostadsproduktion

den 9 oktober 2015

För att möta efterfrågan på nyproducerade bostäder, och som ett komplement till nuvarande affärsmodell, kommer Heimstaden AB tillsammans med Aptare Fastigheter AB genom det nybildade bolaget Heimstaden Projektutveckling AB utveckla bostäder i tillväxtorter i Sverige.

Regeringen tar ytterligare steg för att göra plan- och byggprocessen snabbare

den 8 oktober 2015

Idag beslutade regeringen att ge Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl som används för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Detta ska resultera i ett system som är mer användarvänligt och därigenom ytterligare effektivisera tidiga planeringsskeden.

Boplats Sverige – en unik marknadsplats för hyresbostäder

den 8 oktober 2015

Nu blir det lättare för bostadssökande att få en överblick över lediga hyresrätter. Från och med oktober ansluter sig ytterligare 14 fastighetsägare till Boplats Sverige, en marknadsplats för hyresrätter med förstahandskontrakt. Boplats Sverige blir därmed unik i sitt slag genom att ge en bred överblick över hur många lediga lägenheter det finns, var de finns, vad de kostar och vem som hyr ut dem.

Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om försäljning av drygt 2000 hyresrätter

den 8 oktober 2015

Avsiktsförklaringen omfattar drygt 2000 hyresrättslägenheter fördelat på sex projekt. Avsikten är att ingå bindande avtal för respektive projekt innan byggstart som förväntas infalla jämt fördelat under de kommande två åren.

Gällivares nya is- och evenemangsarena

den 7 oktober 2015

Planerna för en ny is- och evenemangsarena i anslutning till den befintliga gymnastikhallen i Sjöparken i Gällivare går vidare. Arenan får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål än isaktiviteter. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Novo Nordisk hyr de sista kontorsytorna i Glasvasen

den 6 oktober 2015

Glasvasen är det första kontorshuset i Jernhusens utveckling av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Glasvasens kontorsytor är nu fullt uthyrda när Jernhusen tecknat avtal med Novo Nordisk Scandinavia AB om cirka 800 kvadratmeter.

Nivån för högsta tillåtna hyra måste höjas

den 6 oktober 2015

Riksbyggen ser positivt på initiativet att införa ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Bostaden är lösningen på många av våra aktuella samhällsfrågor. Men investeringsstödet riskerar att bli ett slag i luften i storstadsregionerna om inte nivån för högsta tillåtna hyra höjs.

Tveksamt om stöd ger fler studentbostäder

den 6 oktober 2015

Ett investeringsstöd för fler studentbostäder är ett tecken på god vilja från regeringen att åtgärda en marknad i kris, men i både sin funktion och utformning är det högst tveksamt om det leder till fler studentbostäder.

Tyréns får stor roll när NetPort Science Park expanderar

den 6 oktober 2015

NetPort Science Park utökar med nybyggnation på Karlshamns pir. Tyréns har flera uppdrag inom projektet som samlar forskning, företag och organisationer inom digitala medier, energi och intelligenta transportsystem.

Balticgruppen bygger 37 arkitektritade bostäder på Umedalen

Svenska Kyrkor 2015 ute nu!

den 28 juni 2015

Nu är Svenska Kyrkor 2015 ute. Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Concent bygger det goda samhället

den 25 juni 2015

Concent arbetar först och främst med fastighetsutveckling av små och smarta hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen i stor- och universitetsstäder. Det är något som ligger helt rätt i tiden. Concent var också en av föreläsarna på den lyckade konferensen Bostadsforum 2015 och även huvudsponsor till arrangemanget.

Kunglig glans på träbyggnadsdagar

den 25 juni 2015

Seminariet ”Nytt träbyggande för klimatet” i början av juni med en väl organiserad studieresa dagen efter runt om i ”Trä-Stockholm” blev ett mycket lyckat arrangemang med cirka 50 deltagare. Många tydliga ståndpunkter framfördes om de uppenbara fördelarna med att bygga också flerfamiljshus med trästommar. Deltagarna fick med sig många aha-upplevelser hem.

Att vara eller inte vara för Kiruna

den 24 juni 2015

Grundläggande principer för stadsomvandlingen och stadsflytten dryftades under ett av IVA arrangerat, välbesökt och högintressant seminarium på Folkets Hus i Kiruna under två dagar i slutet av maj.

IG Passivhus har ordet nr 4 ute nu!

den 15 juni 2015

Det fjärde numret av IG Passivhus har ordet är ute. Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Bostadsforum på hög nivå

den 9 juni 2015

Bostadsforum 2015 hölls på Courtyard by Marriott Stockholm Hotel den 7 och 8 maj. Det blev en viktig manifestation för hur vi ska göra för att lyckas med att bygga alla de bostäder som nu behövs.

Underhåll på hög höjd

den 1 juni 2015

Knepiga lägen kräver kreativa lösningar. Huge Fastigheter AB anlitar yrkesklättrare som ett kostnadseffektivt alternativ på svårtillgängliga platser.

Nya Kiruna – staden som återuppstår

den 21 maj 2015

Om vi skulle ställas inför faktum att hela vår stad ska rivas, våra hem flyttas och allt ska byggas upp på en ny plats. Hur skulle vi då reagera som människor? Ja, den frågan har invånarna i Kiruna ställt sig.

Infrastrukturministern på byggmässan i Malmö

den 2 maj 2015

Årets upplaga av Byggmässan i Malmö den 22-23 april slog utställarrekord! Aldrig förr har mässan varit så fylld av utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som i år.

Ecoforum 2015: Skarpa analyser och innovativa lösningar

den 1 maj 2015

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många, men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan.