GöteborgsLokaler – ny medlem i SABO

den 02 mars 2012

SABO:s styrelse har beviljat GöteborgsLokaler medlemskap och ser fram emot ett givande samarbete för alla parter. GöteborgsLokaler är SABO:s första medlem som enbart har lokaler i sitt bestånd.


- Jag har i mina tidigare roller haft ett långt och framgångsrikt samarbete med SABO. SABO står för mig för stor kunskap, bra kontaktnät och möjligheter för inspirerande samarbeten. SABO kommer under året göra en utökad satsning kring stödet i lokalfrågor och vi hoppas att vi kan bidra till att sprida vår kunskap i ämnet, berättar Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler i ett pressmeddelande.
 
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 730 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 7,8 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 43 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.
 
GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Sammanlagt omfattar GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning 475 000 kvm kommersiella ytor, vilket gör oss till en av Göteborgs största fastighetsförvaltare.

Projekt för bättre mobiltäckning inomhus

den 28 augusti 2014

Efter att SABO uppmärksammat problemet med dålig mobiltäckning inomhus i nyproducerade och nyrenoverade hus har två nya projekt påbörjats för att ta fram lösningar.

6 av 10 uppfattar partiernas bostadspolitik som otydlig

den 28 augusti 2014

Mer än 6 av 10 ser bostadsbristen som en viktig fråga inför valet i september, men samtidigt tycker nästan lika många (6 av 10) att partiernas bostadspolitik är otydlig. 39 procent anser också att det är små skillnader mellan partiernas bostadspolitik. Det visar en ny undersökning bland Hemnets besökare.

SPF:s fem bostadspolitiska krav

den 28 augusti 2014

SPF, Sveriges Pensionärsförbund, lägger idag fram en bostadspolitisk rapport med fem bostadspolitiska krav. Rapporten presenteras på ett seminarium där bland andra civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Veronica Palm deltar tillsammans med SPFs förbundsordförande Christina Rogestam.

AMF Fastigheter stärker organisationen ytterligare

den 28 augusti 2014

AMF Fastigheter tar nästa steg i uppbyggnaden av den nya avdelningen Stadsutveckling och marknad och genomför fler nyrekryteringar. Ett antal större stadsutvecklingsprojekt, bland annat Urban Escape Stockholm, pågår redan och nu stärks organsationen. Dessutom görs en omorganisation, Anders Pettersson blir ny Affärsområdeschef Retail.

Miljonsatsning på hembygdsgårdar

den 28 augusti 2014

Regeringen har idag beslutat att satsa 80 miljoner kronor under fyra år på vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. Medlen kommer att bli tillgängliga genom det nya Landsbygdsprogrammet med start 2015.

Risk för prisfall på bostäder vid slopat ränteavdrag

den 28 augusti 2014

Nästan var tionde hushåll med bolån skulle behöva sälja sin bostad om ränteavdraget slopas. För ensamstående med barn är risken ännu högre för en försäljning om beslutet skulle gå igenom. Resultatet kommer från en färsk undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Svenska Moelven Eurowand och norska Moelven Nordia har blivit Moelven Modus

den 28 augusti 2014

Den 1 januari 2014 slogs de bägge organisationerna samman och har nu ett gemensamt bolagsnamn. Syftet med namnbytet är att stärka företagets identitet över landsgränserna och inom Moelvenkoncernen.

SERNEKE förvärvar Värmdö Byggentreprenader och rustar för expansion i Stockholm

den 28 augusti 2014

Bygg och anläggningskoncernen SERNEKE har tecknat avtal om att förvärva stockholmsbaserade Värmdö Byggentreprenader AB. Förvärvet innebär att SERNEKE blir en riksaktör med en total omsättning på närmare 2,4 miljarder kronor.

Scenprogrammet klart för BostadsrättsMässan

den 28 augusti 2014

Nu är scenprogrammet klart för höstens BostadsrättsMässa i Malmö. På mässan kommer det att bjudas på programpunkter om exempelvis framtidens Malmö, lagar och regler, hur man minskar energianvändningen i BRF:er och underhållsplan. Mässan arrangeras på Malmömässan den 10-11 oktober och välkomnar styrelser, de som jobbar med bostadsrättsfrågor, samt den enskilde bostadsrättshavaren.

Svensk byggindustri behöver långsiktiga och stabila spelregler

den 27 augusti 2014

Socialdemokraterna presenterade idag sex stycken vallöften för bostadspolitiken. Sveriges Byggindustrier delar Socialdemokraternas syn på bostadsbyggandet som en viktig motor för den svenska tillväxten. Det är också glädjande att Socialdemokraterna vill driva på för enhetliga byggregler i Norden.

S: 250000 nya bostäder till 2020

den 27 augusti 2014

Fram till år 2020 ska det byggas minst 250000 nya bostäder. Det innebär en ambitiös men realistisk ökning jämfört med dagens byggtakt. Socialdemokraternas mål handlar om att bygga här och nu.

1500 lägenheter i miljonprogrammet i Stockholm är färdigrenoverade

den 27 augusti 2014

Svenska Bostäder är nu klara med renoveringen av 1500 lägenheter av totalt 5200 lägenheter i miljonprogrammet. Det firas med en taklagsfest i Akalla idag den 27 augusti.

Gavlegårdarna ger nytt liv i Ericssons gamla Hemstafabrik

den 27 augusti 2014

Gavlegårdarna har nu slutit ett hyreskontrakt med FastPartner och flyttar under våren 2015 sitt huvudkontor till Ericssons gamla lokaler på Utanvindsvägen i Gävle.

Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7000

den 27 augusti 2014

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7000 för 2014. Den svagt positiva trenden kvarstår men andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå.

Vem blir Årets kvinna i fastighetsbranschen 2014?

den 27 augusti 2014

Välkommen till ett seminarium där vi delar ut utmärkelsen Årets kvinna i fastighetsbranschen 2014. Vi får också höra om det arbete Accenture påbörjat för att bli en mer jämställd och därmed attraktivare arbetsplats. Dessutom blir det en paneldebatt med bland andra Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Vasakronan säljer i Stockholms ytterstad

den 27 augusti 2014

Det är fastigheterna Tingshuset 1 i Huddinge och Estländaren 10 i Sollentuna som säljs. Affären görs i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om totalt 113 miljoner kronor och köpare är ATM Gruppen.

BillerudKorsnäs investerar för tillväxt

den 26 augusti 2014

En ny investering gör kartongmaskinen i Frövi till världens största i sitt slag. Investeringen är ett konkret steg i BillerudKorsnäs ambitiösa plan för tillväxt.

Fler stora varumärken klara för Mall of Scandinavia

Utbildning för ökad trygghet och säkerhet

den 7 juli 2014

Media rapporterar dagligen om inbrott, brand och en ökning av sociala problem. Många känner sig otrygga i källaren, på gården och andra platser samtidigt som få vill flytta till bostadsområden som uppfattas som otrygga. Vad kan bostadsföretagen göra för att motverka detta och öka både tryggheten och den upplevda säkerheten?

Byggsystem med biomassa leder industriell byggutveckling

den 7 juli 2014

– Industriellt modernt träbyggande innebär hållbart byggande i ordets allra bästa mening, med resursbesparingar och förbättringar hela vägen längs den nya byggprocessen. Att bygga industriellt innebär att beställaren slipper negativa överraskningar och – inte minst - att kostnaden som regel blir det som var sagt från början, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Fristad är centrum för kunskap om byggande i korslimmat trä

den 7 juli 2014

– Att bygga i trä är det moderna sättet att bygga och det enda rätta ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn, säger Peter Serrander, VD för Fristad Bygg som just nu är i full färd med att resa fem våningars massivträhus i Fristad.

Nya Trästadsprojektet ska stärka beställarrollen för industriellt byggande

den 7 juli 2014

– Det grundläggande behovet handlar egentligen om att utveckla nya sätt att bygga, och vi som har hållit på några år med moderna, träbaserade byggmetoder vet att vi sitter på några av de bästa svaren, säger Anders Jonsson, en av förgrundsfigurerna inom svenskt träbyggande.

Nytt industriellt modulbyggande bakom Campus Björksätra i Bredäng

den 7 juli 2014

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) invigde en solig majförmiddag den första etappen av nya Campus Björksätra i Bredäng med 36 nya studentlägenheter. Studentlägenheterna är byggda av prefabricerade, nyutvecklade kerambetongmoduler från Soleed AB i Eksjö och stor vikt har lagts vid design och arkitektur.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute!

den 6 juli 2014

Nu är ett nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt tryckt. Klicka vidare för att läsa webbtidningen.

Svenska Kyrkor 2014 ute nu!

den 22 juni 2014

Nu är Svenska Kyrkor 2014 tryckt! Klicka här för att komma till webb-tidningen.

100 byggaktörer inne på Stockholmsmarknaden

den 24 april 2014

– Stockholms stad har satsat på konkurrens och har inte minst släppt fram de som bygger industriellt. Det säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) och slår fast att ungefär 100 byggaktörer finns inne på byggmarknaden i Stockholm, vilket är fem gånger så många som i Göteborg. 140 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2030.

Målet är 1000 nya bostäder för unga

den 24 april 2014

Snabba Hus kallas projektet för nya fräscha bostäder för unga i bostadskrisens Stockholm, med målsättningen att inom kort nå byggstart. Snabba Hus är ett samarbete mellan Svenska Bostäder och nätverket jagvillhabostad.nu.

Renoveringsmarknadens status måste höjas

den 24 april 2014

– Det allra viktigaste är måhända att få upp statusen för renoveringsmarknaden. Det ska vara minst lika fint att bygga om som att bygga nytt, säger ordföranden Andres Muld för Renoveringscentrum i inledningen av den första Renoveringsdagen som anordnats.