Tema ritar höghus i Huddinge

Tema ritar höghus i Huddinge

den 27 april 2012

Plankontoret på Huddinge kommun har tagit fram ett program för områdesplan i Huddinge centrum, där man presenterar förslag på en utveckling för att göra området mer tillgängligt och attraktivt för invånare, företagare och besökare.


Tema arkitekter har fått i uppdrag av SSFU/Dagon att ta fram ett förslag för en ny byggnad - "Stadens hus", som ligger i kvarteret Valen 2 och 3. Tomten ligger centralt och strategiskt placerat i programområdet.

Förslaget Stadens hus omfattar 30000 kvm i en 15 våningar hög byggnad som rymmer bland annat 900 arbetsplatser för kommunens olika förvaltningar, kontorshotell, hotell, en restaurang, café, gym, bankkontor samt ett kulturhus med utställning, bibliotek, konferenslokaler och scen.

Illustration: Tema

Gert Wingårdh får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

den 10 april 2014

Den 10 april fick Gert Wingårdh, ägare av Wingårdh arkitektkontor, Näringslivsmedaljen. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.

Tengbom bakom utvecklingen och upprustningen av Östermalmshallen

den 10 april 2014

Det är Tengbom som är arkitekterna bakom utvecklingen och upprustningen av Östermalmshallen i Stockholm. Fastighetsnämnden i Stockholms Stad har godkänt utvecklingsförslaget för Östemalmshallen som innebär att hallen rustas upp och en tillfällig saluhall sätts upp på Östermalmstorg.

Vinnare utsedda i arkitekttävlingen om Nobel Center

den 9 april 2014

En enig tävlingsjury har utsett David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsbyggnad till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i Stockholm.

Attefalls förenklingar gör PBL till lapptäcke

den 9 april 2014

Sveriges Stadsarkitektförening är kritisk till bostadsminister Stefan Attefalls propositioner om enklare planprocess och om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på lov (Attefallshus med mera). Det är ett hån mot landets byggnadsnämnder att kalla förslagen för förenklingar, hävdar medlemmarna.

Tengbom växer i Öresundsregionen – Malmökontoret flyttar till Hyllie

den 9 april 2014

Tengbom arkitekter har haft en stark tillväxt under senare år och omfattar i dagsläget totalt 60 medarbetare i Öresundsregionen. I slutet av nästa år flyttar verksamheten till en av Tengbom gestaltad kontorsbyggnad i Malmös nyaste stadsdel Hyllie för att möjliggöra en fortsatt expansion.

Tengbom satsar på hållbarhet och kvalitet - tillsätter nya chefer

den 8 april 2014

Tengbom stärker sin position som branschledande inom hållbarhet och kvalitet genom att utse Thomas Stoll som hållbarhetschef och Gunilla Haglund som kvalitetschef. Utnämningarna är en effekt av att definiera och strukturera ramverket för ett mer omfattande arbete inom miljö, hållbarhet och kvalitet.

Trappan är tricket när studenter vann i Linköping

den 7 april 2014

Syftet med tävlingen, som har arrangerats av Studentbostäder i Linköping AB och Sveriges Arkitekter, är att arkitektstuderande utifrån egna erfarenheter ska skapa en idé kring hur ett visionärt kollektivt boende för studenter med fokus på samvaro och gemenskap ska kunna utformas.

Swecos arkitekter utformar nytt kontorsområde i Kina

den 4 april 2014

I ett nytt uppdrag anlitas Sweco Architects för att utforma Xijin Times Center, ett nytt område i den kinesiska staden Jinan som ska bestå av 800000 kvadratmeter kontor, hotell och kommersiella lokaler. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 20 miljoner svenska kronor i ett första skede.

Elding Oscarson vinner arkitekttävlingen gällande Skissernas museum i Lund

den 3 april 2014

Skissernas trädgårdar, tävlingsbidraget från arkitektkontoret Elding Oscarson, vinner Statens fastighetsverks (SFV:s) arkitekttävling gällande Skissernas museums nya utbyggnad i Lund, en tillbyggnad som väntas stå klar runt årsskiftet 2015/2016. Det vinnande förslaget prisas av juryn för en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner.

Nyréns vann stor tävling i Oskarshamn

den 2 april 2014

Idag offentliggjorde Oskarshamns kommun resultatet av ett omfattande parallellt uppdrag som innebär att Nyréns förslag skall ligga till grund för den framtida utformningen av Brädholmen och Skeppsbron i Inre hamnen i Oskarshamn. Projektet blir sannolikt ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt någonsin.

Tre förslag för framtidens Universum på Campus Umeå

den 2 april 2014

Tre olika förslag på utformning av det framtida Universum på Campus Umeå har presenterats under ett idéseminarium arrangerat av Umeå universitet och Akademiska Hus.

Stort intresse för Moelvens arkitekttävling

den 31 mars 2014

Det är studerande inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur som har deltagit i tävlingen UTE|RUM 2014. Syftet med tävlingen har varit att omdefiniera begreppet uterum. Detta genom att utveckla en produkt som lever upp till skandinavens önskan om det extra rummet ute – med limträ som stommaterial.

Tengbom vann arkitekttävling för skola i Göteborg

den 20 mars 2014

Tengbom tog hem första pris i arkitekttävlingen för nybyggnad av Grevegårdsskolan i Göteborg som Göteborgs Stad Lokalförvaltning bjöd in till under 2013. Tengboms förslag ”Mångsida” var det enda förslaget som innehöll kvaliteter inom samtliga bedömningsområden med möjlighet att vidareutveckla förslaget med bibehållen huvudidé.

Tengbom inreder hotell Amaranten i Stockholm

den 20 mars 2014

Det är Tengbom som har fått uppdraget att inreda hotell Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Idag invigs det första provrummet i närvaro av Petter A Stordalen, ägare och styrelseordförande av för Amarantens ägarbolag Nordic Choice.

Bygg bostäder på fasaden till parkeringshus

den 19 mars 2014

Prefabricerade bostadsmoduler som dockas på fasaden på parkeringshus kan vara lösningen på bostadsbristen bland unga i landets storstäder. Förslaget kommer från arkitektstudenten Joakim Sätterman, som vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge med bidraget ”Parkera ett hem”.

Centralstationens kontor blir som 1872 – men toppmodernt

den 12 mars 2014

Stockholms Centralstation invigdes för 140 år sedan och är idag ett byggnadsminne. När NCC nu renoverar 8000 kvadratmeter i den stora kontorsbyggnaden längs med Vasagatan återställs mycket till ursprungligt skick. Jernhusens order är värd 230 miljoner kronor.

Tre objekt från Köpenhamn-Malmöregionen till final i Mipim Awards

den 10 mars 2014

Tre objekt från Köpenhamn-Malmöregionen har gått till final i Mipim Awards, på den internationella fastighets- och investeringsmässan i Cannes i Frankrike den 11-14 mars. I fjol utsågs Culture Casbah i Rosengård i Malmö till Best Futura Project i Mipim Awards.

Sweco utvecklar Älmsta centrum i dialog med medborgarna

Ny påbyggnad på Plogen

den 5 mars 2014

– Umeå har förmodligen kommit längst när det gäller påbyggnader bland jämförbara städer i Sverige, säger Melker Tjärnström, Peab i Umeå och ansvarig för ombyggnaden av kvarteret Plogen invid Umeälven.

Energin i fokus hos LKF

den 4 mars 2014

LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB, är med i både Skåneinitiativet och Allmännyttans Energisparkampanj. Energifrågan har stort fokus för LKF. Det händer mycket inom företaget och en rad spännande nybyggnads- och ombyggnadsprojekt pågår.

Pantheon, Kreuger och smart industriell betongteknik i framtiden

den 4 mars 2014

– Få känner till den snabba utvecklingen inom betongindustrin och de innovationer inom industriellt byggande och nya byggmetoder som det för med sig, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong.

Ökat bostadsbyggande högt på prioriteringslistan för Chris Heister

den 4 mars 2014

– Den som varit på en fabrik där flervåningshus byggs i en kvalitetssäker miljö, och förstår de möjligheter till rationalitet, korta byggtider och mindre byggfel som det för med sig, tror jag får svårt att inte bli en förespråkare för industriellt byggande, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Övikshem i stort energisparprojekt

den 4 mars 2014

För att minska energianvändningen genomför Övikshem ett stort energisparprojekt. Projektet innebär en långsiktig satsning med positiva effekter på såväl inomhus- som utomhusmiljön.

Fastighetsägarna i Västra Götaland antar Energiutmaningen

den 4 mars 2014

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Fastighetsägarna GFR antagit Energiutmaningen. Projektet pågår under tre år - från 2013 till 2015 - och drivs från Fastighetsägarnas kontor i Göteborg, Uddevalla och Borås.

Ting1 sticker upp i Örnsköldsvik

den 4 mars 2014

Ting1, det nya bostadsrättshuset i Örnsköldsvik, har med sin historia, form och arkitektur blivit ett nytt blickfång centralt i staden.

Sveriges Byggindustrier verkar för industriellt byggande

den 12 februari 2014

– Det borde redan idag vara samma regler över hela Norden för att kunna bygga mer industriellt och öka konkurrensen, säger Sveriges Byggindustriers VD Ola Månsson. För mig står industriellt byggande för möjligheten till upprepning, oavsett om byggnationen sker i fabrik eller på en byggarbetsplats.

Kodumaja satsar på Sverige

den 12 februari 2014

– Kodumaja har 95 procent av sina leverenser utanför Estland och vi har vår marknad i de nordiska länderna, främst i Norge och Danmark men nu också, glädjande nog, i Sverige med det inom kort färdiga äldreboendet Solbacka Strand i Norrtälje, säger Andrus Leppik, VD.

Grundfos renoverar Poseidon

den 5 februari 2014

Fontänen med Havsguden Poseidon har blivit en symbol för Göteborg och är placerad på Götaplatsen längst upp på Avenyn. Bassängen runt Poseidon kom på plats 1927 med tritoner, najader och fiskar. Poseidon själv kom först den 17 september 1931. Den är bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond och utförd av Carl Milles.