Tengbom ökar närvaron på den asiatiska marknaden

den 02 april 2012

Tengbom, ett av Sveriges och Nordens ledande arkitektföretag, tar nu ytterligare ett steg in på den asiatiska marknaden genom ett samarbetsavtal med The Room Design Studio i Kambodja med sikte på full integration i Tengbom om två år.


Asien är en självklar plattform för Tengbom ur flera perspektiv. Tengbom har också haft flera framgångar i Asien inte minst genom Wuxi och Sino City som vann MIPIM Future Project Award 2011 för bästa hållbara stadsbyggnadsprojekt

– Genom samarbetet skaffar vi oss en bredare plattform i Asien. Vår avsikt är att det ska möjliggöra en fortsatt expansion i Asien. Kombinationen av The Room Design Studios kunskap om marknaden i Vietnam och Kambodja och Tengboms historia, styrka och bredd ger oss ett starkt utgångsläge. Vi är övertygade om att samarbetet kommer att ge oss och våra kunder stora utvecklingsmöjligheter, säger Magnus Meyer, VD för Tengbom i ett pressmeddelande.

Tengbom är sedan mer än 100 år ett av Sveriges ledande arkitektföretag med över 500 medarbetare på ett tiotal kontor runt om i Sverige. Det är ett av få arkitektföretag som kan erbjuda både bred och djup kompetens inom alla arkitekturens delar och förutom arkitektur också stadsbyggnad, inredningsarkitektur, projektledning och landskapsarkitektur.

The Room Design Studio i Kambodjas huvudstad Phnom Penh ägs och drivs av svenska arkitekter. Företaget har omkring 15 anställda och arbetar med såväl arkitektur som inredning.

– Tengbom har en option att förvärva The Room Design Studio och vår gemensamma avsikt är att företaget ska integreras fullt ut i Tengbom på några års sikt. Redan nu kommer ett utbyte av personal att ske. Tengbom kommer också att kunna ta tillvara den kompetens och kapacitet som finns på The Room Design Studio för svenska uppdrag, säger Magnus Meyer.

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag som står för en framåtblickande och levande arkitektur med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har över 500 medarbetare i elva städer runt om i Sverige. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, föregångsgestalt inom svensk arkitektur.

Gert Wingårdh får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

den 10 april 2014

Den 10 april fick Gert Wingårdh, ägare av Wingårdh arkitektkontor, Näringslivsmedaljen. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.

Tengbom bakom utvecklingen och upprustningen av Östermalmshallen

den 10 april 2014

Det är Tengbom som är arkitekterna bakom utvecklingen och upprustningen av Östermalmshallen i Stockholm. Fastighetsnämnden i Stockholms Stad har godkänt utvecklingsförslaget för Östemalmshallen som innebär att hallen rustas upp och en tillfällig saluhall sätts upp på Östermalmstorg.

Vinnare utsedda i arkitekttävlingen om Nobel Center

den 9 april 2014

En enig tävlingsjury har utsett David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsbyggnad till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i Stockholm.

Attefalls förenklingar gör PBL till lapptäcke

den 9 april 2014

Sveriges Stadsarkitektförening är kritisk till bostadsminister Stefan Attefalls propositioner om enklare planprocess och om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på lov (Attefallshus med mera). Det är ett hån mot landets byggnadsnämnder att kalla förslagen för förenklingar, hävdar medlemmarna.

Tengbom växer i Öresundsregionen – Malmökontoret flyttar till Hyllie

den 9 april 2014

Tengbom arkitekter har haft en stark tillväxt under senare år och omfattar i dagsläget totalt 60 medarbetare i Öresundsregionen. I slutet av nästa år flyttar verksamheten till en av Tengbom gestaltad kontorsbyggnad i Malmös nyaste stadsdel Hyllie för att möjliggöra en fortsatt expansion.

Tengbom satsar på hållbarhet och kvalitet - tillsätter nya chefer

den 8 april 2014

Tengbom stärker sin position som branschledande inom hållbarhet och kvalitet genom att utse Thomas Stoll som hållbarhetschef och Gunilla Haglund som kvalitetschef. Utnämningarna är en effekt av att definiera och strukturera ramverket för ett mer omfattande arbete inom miljö, hållbarhet och kvalitet.

Trappan är tricket när studenter vann i Linköping

den 7 april 2014

Syftet med tävlingen, som har arrangerats av Studentbostäder i Linköping AB och Sveriges Arkitekter, är att arkitektstuderande utifrån egna erfarenheter ska skapa en idé kring hur ett visionärt kollektivt boende för studenter med fokus på samvaro och gemenskap ska kunna utformas.

Swecos arkitekter utformar nytt kontorsområde i Kina

den 4 april 2014

I ett nytt uppdrag anlitas Sweco Architects för att utforma Xijin Times Center, ett nytt område i den kinesiska staden Jinan som ska bestå av 800000 kvadratmeter kontor, hotell och kommersiella lokaler. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 20 miljoner svenska kronor i ett första skede.

Elding Oscarson vinner arkitekttävlingen gällande Skissernas museum i Lund

den 3 april 2014

Skissernas trädgårdar, tävlingsbidraget från arkitektkontoret Elding Oscarson, vinner Statens fastighetsverks (SFV:s) arkitekttävling gällande Skissernas museums nya utbyggnad i Lund, en tillbyggnad som väntas stå klar runt årsskiftet 2015/2016. Det vinnande förslaget prisas av juryn för en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner.

Nyréns vann stor tävling i Oskarshamn

den 2 april 2014

Idag offentliggjorde Oskarshamns kommun resultatet av ett omfattande parallellt uppdrag som innebär att Nyréns förslag skall ligga till grund för den framtida utformningen av Brädholmen och Skeppsbron i Inre hamnen i Oskarshamn. Projektet blir sannolikt ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt någonsin.

Tre förslag för framtidens Universum på Campus Umeå

den 2 april 2014

Tre olika förslag på utformning av det framtida Universum på Campus Umeå har presenterats under ett idéseminarium arrangerat av Umeå universitet och Akademiska Hus.

Stort intresse för Moelvens arkitekttävling

den 31 mars 2014

Det är studerande inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur som har deltagit i tävlingen UTE|RUM 2014. Syftet med tävlingen har varit att omdefiniera begreppet uterum. Detta genom att utveckla en produkt som lever upp till skandinavens önskan om det extra rummet ute – med limträ som stommaterial.

Tengbom vann arkitekttävling för skola i Göteborg

den 20 mars 2014

Tengbom tog hem första pris i arkitekttävlingen för nybyggnad av Grevegårdsskolan i Göteborg som Göteborgs Stad Lokalförvaltning bjöd in till under 2013. Tengboms förslag ”Mångsida” var det enda förslaget som innehöll kvaliteter inom samtliga bedömningsområden med möjlighet att vidareutveckla förslaget med bibehållen huvudidé.

Tengbom inreder hotell Amaranten i Stockholm

den 20 mars 2014

Det är Tengbom som har fått uppdraget att inreda hotell Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Idag invigs det första provrummet i närvaro av Petter A Stordalen, ägare och styrelseordförande av för Amarantens ägarbolag Nordic Choice.

Bygg bostäder på fasaden till parkeringshus

den 19 mars 2014

Prefabricerade bostadsmoduler som dockas på fasaden på parkeringshus kan vara lösningen på bostadsbristen bland unga i landets storstäder. Förslaget kommer från arkitektstudenten Joakim Sätterman, som vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge med bidraget ”Parkera ett hem”.

Centralstationens kontor blir som 1872 – men toppmodernt

den 12 mars 2014

Stockholms Centralstation invigdes för 140 år sedan och är idag ett byggnadsminne. När NCC nu renoverar 8000 kvadratmeter i den stora kontorsbyggnaden längs med Vasagatan återställs mycket till ursprungligt skick. Jernhusens order är värd 230 miljoner kronor.

Tre objekt från Köpenhamn-Malmöregionen till final i Mipim Awards

den 10 mars 2014

Tre objekt från Köpenhamn-Malmöregionen har gått till final i Mipim Awards, på den internationella fastighets- och investeringsmässan i Cannes i Frankrike den 11-14 mars. I fjol utsågs Culture Casbah i Rosengård i Malmö till Best Futura Project i Mipim Awards.

Sweco utvecklar Älmsta centrum i dialog med medborgarna

Ständig kamp mot energitjuvar för Botkyrkabyggen

den 15 april 2014

AB Botkyrkabyggen är med sina 10600 lägenheter ett av de mest miljonprogramtunga bostadsbolagen inom SABO. Detta är en av anledningarna till att Botkyrkabyggen alltid arbetar med en plan och en tanke inför varje beslut om energisparåtgärder. Varje dag innehåller en ständig kamp mot energitjuvar och ett intensivt arbete för att minska energianvändningen.

Flera satsningar på solenergi

den 15 april 2014

I mitten av februari arrangerade SABO Solenergidagen i Uppsala. Två av föreläsarna var Ulf Klint från Karlskronahem och Lena Ahlgren från Umeå Energi. Båda Umeå och Karlskrona ligger långt framme när det gäller satsningar på solenergi.

Kopparstaden – självförsörjande på el

den 15 april 2014

Kopparstaden AB – det kommunala bostadsföretaget i Falun – arbetar mycket aktivt sedan många år för att minska sin energiförbrukning och att bidra till en hållbar utveckling av våra gemensamma resurser. Stort fokus ligger på en minskad elanvändning och att uppnå balans mellan egenproducerad el och elanvändning för drift av fastigheterna.

Många mjuka frågor under SABO:s Fastighetsdagar

den 14 april 2014

Bostadsföretagen måste arbeta målmedvetet också med de mjuka frågorna. En stadsdel blir attraktiv genom utbud av service, fysiska mötesplatser, kvaliteten på grundskolan och tack vare vackra omgivningar. Temat för SABO:s konferens var stadsdelsförnyelse.

Ny tidning ute!

den 14 april 2014

Nu är det senaste numret av Fastighet & Bostadsrätt tryckt och på väg ut till läsarna! Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Ny påbyggnad på Plogen

den 5 mars 2014

– Umeå har förmodligen kommit längst när det gäller påbyggnader bland jämförbara städer i Sverige, säger Melker Tjärnström, Peab i Umeå och ansvarig för ombyggnaden av kvarteret Plogen invid Umeälven.

Ting1 sticker upp i Örnsköldsvik

den 4 mars 2014

Ting1, det nya bostadsrättshuset i Örnsköldsvik, har med sin historia, form och arkitektur blivit ett nytt blickfång centralt i staden.

Energin i fokus hos LKF

den 4 mars 2014

LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB, är med i både Skåneinitiativet och Allmännyttans Energisparkampanj. Energifrågan har stort fokus för LKF. Det händer mycket inom företaget och en rad spännande nybyggnads- och ombyggnadsprojekt pågår.

Fastighetsägarna i Västra Götaland antar Energiutmaningen

den 4 mars 2014

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Fastighetsägarna GFR antagit Energiutmaningen. Projektet pågår under tre år - från 2013 till 2015 - och drivs från Fastighetsägarnas kontor i Göteborg, Uddevalla och Borås.

Övikshem i stort energisparprojekt

den 4 mars 2014

För att minska energianvändningen genomför Övikshem ett stort energisparprojekt. Projektet innebär en långsiktig satsning med positiva effekter på såväl inomhus- som utomhusmiljön.