Fastighet i fokus - en podcast om värmepumpar

Sverige unikt med värmepumpar
FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar.
Sverige är unikt när det gäller värmepumpar.

Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen.

Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.


Nu ser man också en tydlig trend på fastighetssidan – allt fler vill och vågar ta klivet från fjärrvärme. Hör om smarta lösningar och spännande utveckling i Fastighet i fokus

.
Lyssna på podcasten här:
 

I Fastighet i fokus – en podcast om värmepumpar möter vi:

Roland Jonsson
Energikonsult
WSP
Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se

Per Jonasson
VD
Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, SKVP
Tel: 08-512 549 55
per.jonasson@skvp.se

Josephine Adorelle
Försäljnings- och marknadschef
Sonority Sustainable Energy AB
Tel: 010-602 35 00, 070-550 05 96
josephine.adorelle@brainheart.com

Lars Andersson
Projektledare / Application Engineer
P2 Energi AB
Tel: 076-109 86 24
lars.andersson@p2ab.se

Richard Carlholmer
Key Account Manager
NIBE Climate Solutions
Tel: 0433-730 17, 070-574 03 03
richard.carlholmer@nibe.se


 

Fastighet i fokus - en podcast om tvättstugorFrån vänster:
Roland Jonsson, Energikonsult, WSP, Peter Sundqvist, Electrolux, Roland Johansson, Affärsutvecklare, ROCA Utveckling och Projekt AB, Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus.
Infälld och med per telefon: Jenny Holmquist, MKB Fastigheter, Malmö.


Tvättstugan – ett rent nöje!
Något så livsviktigt och självklart som en tvättstuga är ingenting som alltid har funnits. Vid 1900-talets början tvättades all tvätt för hand med tvättbräda och klappträ, vilket var mödosamt och slet hårt på framförallt kvinnorna. Nu började enkla tvättstugor förekomma i bostadshusen.
Man kokade tvätten i pannor som eldades med ved eller gas och torkade på vindarna.
Proceduren tog ofta flera dagar. Utrymmena saknade oftast uppvärmning och vintertid kunde det ta upp till en vecka innan tvätten var ordentligt torr.
I dag är det helt annorlunda och utvecklingen går mycket snabbt på tvättstugeområdet.

Här lyssnar du på podcasten!Kontaktuppgifter:
Roland Jonsson
Energikonsult
WSP
Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se

Roland Johansson    
Affärsutvecklare
ROCA Utveckling och Projekt AB
Tel: 070-383 66 55
comfort@bredband.net

Peter Sundqvist
Sales Manager AHL
Electrolux
Tel: 0372-665 23, 070-554 77 92
peter.sundqvist@electrolux.se

Jenny Holmquist
Miljöstrateg
MKB Fastigheter i Malmö
Tel: 040-31 34 06
jenny.holmquist@mkbfastighet.se

 

Fastighet i fokus - en podcast om SmartFront

Från vänster, bakre raden:
Roland Jonsson, Energikonsult, WSP
Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus
Daniel Viksell, FläktWoods
 
Främre raden, från vänster:
Stefan Forsberg, SmartFront
Britta Permats, Svensk Ventilation
Frank Andersson, Akut Fönsterhuset
Christian Thunberg, PAROC

SmartFront – systemet som räddar både miljonprogrammen och världen
SmartFront är en unik lösning där man arbetar med klimatskalet och ventilation i fastigheter som har ett renoveringsbehov.
Ett system som räddar miljonprogrammen, förbättrar boendemiljön och förbättrar miljön genom att reducera negativa miljöutsläpp.
Man uppgraderar ventilationen, tilläggsisolerar och byter fönster utan att ”störa” de boende. Systemet har funnits i åtta år men som färdig produkt de senaste två.
Hela tiden sker förbättringar genom nya tekniker och innovativa lösningar. SmartFront hyllades som Årets Innovatör i Eskilstuna, 2016.
 
Här lyssnar du på podcasten!


 
Kontaktuppgifter, medverkande:
Stefan Forsberg
Projektledare
SmartFront AB
tel 070-241 70 15
stefan@smartfront.se
 
Christian Thunberg
Ansvarig föreskrivande led
PAROC AB
tel 070-320 27 32
christian.thunberg@paroc.com
 
Daniel Viksell
FläktWoods AB
tel 070-563 49 68
daniel.viksell@flaktgroup.com
 
Frank Andersson
Akut Fönsterhuset
tel 070-554 46 97
frank@fonsterhusetab.se

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation
tel 08-762 75 53, 0708-34 39 89
britta.permats@svenskventilation.se

Roland Jonsson
Energikonsult
WSP
Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se

 

Fastighet i fokus - en podcast om energirenovering Hammarby Sjöstad


Från vänster, bakre raden:
Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus
Mia Simm, Projektledare, Stockholmsregionens Energikontor / KSL

Främre raden, från vänster:
Roland Jonsson, Energikonsult, WSP
Willy Osciansson, WCTAB
Jörgen Lööf, Atmosfär/ElectriCITY

Ratta rätt och lägg energi på effekten!
Hade det inte varit för våra drömmar om OS sommaren 2004 hade kanske inte Hammarby Sjöstad blivit av.
1991 lade planarkitekten Jan Inghe-Hagström fram en fördjupad översiktsplan tillsammans med Stadsbyggnadskontoret. En plan som handlade om att bebygga Hammarby Sjö med bostäder. HSB hade redan byggt i kvarteret Hamnvakten och nu bestämde man att ytterligare 11000 lägenheter skulle byggas – allt för att öka Stockholms chanser att få anordna sommar-OS 2004. Planen inspirerades av den klassiska innerstadens mönster vad gäller kvartersmått, gatubredder och höjden på husen. De första husen stod klara 1994… Och sommarspelen gick till Athen!

I veckans avsnitt av Fastighet i fokus försöker vi få svar på en mängd frågor som rör Hammarby Sjöstad. Det blir en del tillbakablickar för att förstå historien men vi pratar också om nya tekniker och material samt innovativa lösningar. HS2020, EcoDriving, energikartläggningar och målstyrd energiförvaltning är exempel på dagens målmedvetna arbete. Dessa exempel tillsammans med viljan, den positiva energin och entusiasmen hos de boende talar för att Hammarby Sjöstad har alla förutsättningar för att lyckas!
I Fastighet & Bostadsrätt nr 3 presenterar vi Fastighet i fokus – Energirenovering i Hammarby Sjöstad i sin helhet. Här kan vi också läsa om andra spännande projekt inom ramarna för energirenoveringar. Ses vi inte förr så ses vi där!

Här lyssnar du på podcasten!


Kontaktuppgifter:
Mia Simm
Projektledare
Stockolmsregionens Energikontor / KSL
tel 08-615 94 22, 0739-17 94 22
mia.simm@ksl.se
Roland Jonsson
Energikonsult
WSP
Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se
Willy Osciansson
WCTAB
tel 070-577 29 60
willy@wctab.se
Jörgen Lööf
Atmosfär/ElectriCITY
tel 070-750 20 84
jorgen@atmosfar.se
jorgen.loof@electricitystockholm.seFastighet i fokus - en podcast om om Valla Torg – en europeisk förebild


Från vänster, bakre raden:
Therése Söderström, Fastighet & Bostadsrätt / Fastighet i fokus
Roland Jonsson, energikonsult WSP
 
Främre raden, från vänster:
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum
Harry Matero, installationsledare Stockholmshem
Lasse Start, produktionschef SKANSKA

GrowSmarter och Valla Torg

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla tolv smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Målet med projektet är att minska energianvändning och utsläpp från transporter med 60 % i de utvalda områdena. Målet är också att projektet ska resultera i 1500 nya jobb i samarbete med miljöteknikföretagen.

Ombyggnaden är en del i EU-projektet GrowSmarter och Vallaområdet kommer genom detta att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar genom delvis ny teknologi och smarta lösningar – något både Stockholmshem och hyresgästerna har all anledning att vara stolta över.

Kontaktuppgifter:
Harry Matero
Installationsledare inom VVS och energi
Stockholmshem
Tel: 08-508 397 56
harry.matero@stockholmshem.se
Lasse Stark                                 
Produktionschef
SKANSKA
Tel: 010-448 06 79
lars.stark@skanska.se
Per-Oscar Hedman
Presschef
Fortum
Tel: 070-214 75 45
per-oscar.hedman@fortum.se
Roland Jonsson
Energikonsult
WSP
Tel: 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se

Hör mer om pågående renovering, som bland annat engelska BBC har uppmärksammat, i Fastighet i fokus –  – en podcast om Valla Torg – en europeisk förebild.

Här lyssnar du på podcasten:
 


Fastighet i fokus - en podcast om balkonger och inglasningarBalkonger i nöd och lust
Balkongen har blivit ett extrarum på senare år, men vad är viktigast - form eller funktion?
Och hur energieffektiv är egentligen en inglasad balkong?

Från vänster, övre raden:
Göran Werner, WSP
Roland Jonsson, WSP
Jörgen Häll, Balkongföreningen
Nedre raden:
Stephan Palmgren, BALCO
Tomas Hallgren, Svalson
Pär Haglind, TBO

Kontaktuppgifter:
Göran Werner
Section Manager
WSP Environmental
Tel 010-722 81 26, 070-209 81 44
goran.werner@wspgroup.se
Roland Jonsson
Seniorkonsult Energi
WSP Environmental
Tel 010-722 99 65, 076-103 71 34
roland.j.jonsson@wspgroup.se
Jörgen Häll
Balkongföreningen i Norden
Tel 070-522 79 40
jorgen@glascentrum-mtk.se
Pär Haglind
VD
TBO Haglinds AB
Tel 0589-866 18
par@tbo.se
Stephan Palmgren
Affärsområdeschef
BALCO AB
Tel 0708-45 10 50
stephan.palmgren@balco.se
Tomas Hellgren
Teknisk säljare
Svalson AB
Tel 0911-667 21
tomas.hellgren@svalson.com


Här lyssnar du på podcasten:


Fastighet i fokus - en podcast om lås, larm och passersystem

Intelligenta passersystem är nyckeln till framtiden
Antalet inbrott ökar i våra fastigheter och bostäder.
Med godkända lås, passersystem och samverkan kan vi vända trenden.

I detta avsnitt möter vi representanter från Fastighetsägarna,
försäkringsbranschen och företag som arbetar med larm och låssystem.

Från vänster, bakre raden:

Christer Wiberg, ILOQ Scandinavia AB
Therése Söderström, Fastighet i fokus
Fredrik Ringborg, Verisure
Från vänster, främre raden:
Erik Arvidsson, Folksam
Anni Carpelan, Fastighetsägarna
Lars Silfversvärd, IF

Här lyssnar du på podcasten: 

Fastighet i fokus - en podcast om radon
Radon skördar fler dödsoffer än trafiken. Vägen till en noll-tolerans tycks vara lång – men det finns vägar som bär dit. Det råder också en enighet om att vi måste komma till rätta med detta osynliga problem snarast. Mycket kunskap finns men – men mycket saknas också.

Bland annat finns det luckor i kunskapsunderlaget som gör att det kan finnas ett stort mörkertal vad gäller de faror barn utsätts för genom exponering av radon,
slår Göran Pershagen – professor inom miljömedicin vid Karolinska Institutet - fast.

Hittills upplever man att det varit allt för många organisationer och myndigheter inblandade vilket har skapat en otydlighet kring ansvarsfrågan.

Nu hoppas man att ett nytt EU-direktiv ska skapa ordning och det är Strålsäkerhetsmyndigheten som fått det samordnande ansvaret kring detta arbete.

I Fastighet i fokus – en podcast om radon diskuterar vi riskerna samt vilka möjligheter det finns att göra åtgärder för att slippa den livsfarliga exponeringen i våra bostäder, skolor och förskolor. Många gör mycket men det finns mycket att önska av flera. Nu hoppas vi att detta samtal kan fungera som ett startskott i rätt riktning. I kommande nummer
av tidningen Fastighet & Bostadsrätt fortsätter vi detta tema genom att presentera flera artiklar, nya rapporter och handlingsplaner, nya samarbeten samt genom att ge goda
exempel på lyckade insatser i kampen mot radon.

Här lyssnar du på podcasten: 

Fastighet i fokus - en podcast om utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden


Podcasten gästas av:

Från vänster: Daniel Koch, arkitekt och forskare på Arkitekturskolan, KTH, 
Katja Skånér, Lappset AB,
Försäljnings- och marknadschef, Stefan Eriksson, HAGS Aneby AB, försäljnings- och marknadschef, Therése Söderström, Fastighet i fokus / Fastighet & Bostadsrätt, programledare, Susanne Åkesson (MP), Politisk sakkunnig för bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Näringsdepartementet.
Infälld: Lennart Wahlstedt, Trädgårdscontroller på Bostads AB Poseidon

 
Kan 200 miljoner kronor göra att det blir inne att vara ute och ute att vara inne?
Under 2016 betalade Näringsdepartementet, via Boverket, ut 200 miljoner kronor i bidrag med syfte att öka tryggheten i socioekonomiskt bräckliga områden. Av de 314 ansökningar som kom in var det 115 som beviljades stöd.

Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Stöd har även beviljats för nya anläggningar så som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.
Under 2017 kommer man att betala ut ytterligare 200 miljoner till ett urval av alla de som skickar in en ansökan.

Hör Susanne Åkesson (MP), Politisk sakkunnig för bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) vid Näringsdepartementet, Daniel Koch - arkitekt och forskare från Arkitekturskolan vid KTH samt Lennart Wahlstedt från Poseidon i Göteborg via telefon samtala kring detta tillsammans med bl a Katja Skånér från Lappset och Stefan Eriksson från Hags Aneby – två av landets ledande leverantörer av bland annat redskap och material för trygga, aktiva och levande utemiljöer.

Kontaktuppgifter:
Daniel Koch
Arkitekt och forskare på Arkitekturskolan, KTH
Tel: 08-790 60 25, daniel.koch@arch.kth.se
Katja Skånér, Lappset AB
Försäljnings- och marknadschef
Tel: 0171-270 57, 070-413 67 30, katja.skaner@lappset.com
Stefan Eriksson
HAGS Aneby AB
Försäljnings- och marknadschef
Tel: 070-555 40 04, s.eriksson@hags.com
Therése Söderström
Fastighet i fokus / Fastighet & Bostadsrätt
Programledare
Tel: 08-122 07 404, therese@rekordmedia.se
Susanne Åkesson (MP)
Politisk sakkunnig för bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), Näringsdepartementet
Tel: 070-201 54 09, susanne.akesson@regeringskansliet.se
Lennart Wahlstedt
Trädgårdscontroller på Bostads AB Poseidon
Tel 031-332 10 67, www.lennart.wahlstedt@poesidon.goteborg.se

Här lyssnar du på podcasten:
Fastighet i fokus - en podcast om att energieffektivisera inomhusPodcasten gästas av:
Från vänster – bakre raden: Roland Jonsson, Energichef, HSB, Tony Pettersson, Global Marketing Director, SWEGON. Främre raden: Lars-Åke Mattsson (via telefon), Utvecklingschef för ventilationsprodukter, Lindab, Lotta Ringdahl, programledare, Anneli Kouthoofd. VD, Isoleringsfirmornas förening, IF, Britta Permats, VD, Svensk Ventilation.

 
Vinster med miljövänlig energieffektivisering
Den som vill energieffektivisera, och redan har ett väl fungerande klimatskal, kan ta itu med åtgärder inomhus – och även där finns mycket att vinna. Energimyndigheten ger ett tydligt exempel; genom att isolera rören rätt kan ett flerfamiljshus med fyra trapphus sänka energikostnaden med 63 000 kronor per år.
Annat att se över är bland annat fastighetens värmesystem, rör, isolering, ventilation och varmvattenförbrukning. En viktig sak att notera är att ett bra inomhusklimat och låga energikostnader ofta hänger ihop.
De som saknar kunskap om hur man går tillväga när man ska energieffektivisera kan med fördel ta hjälp av en konsult eller en energi- och klimatrådgivare. Och framför allt – lyssna på senaste podcastavsnittet av Fastighet i Fokus som handlar om just energieffektivisering inomhus.

Kontaktuppgifter:
Roland Jonsson, Energichef, HSB, roland.jonsson@hsb.se, Tel 010-442 03 32, 072-740 89 60
Tony Pettersson, Global Marketing Director, SWEGON, tony.pettersson@swegon.se, Tel 08-617 15 03, 073-917 87 14
Lars-Åke Mattsson, Utvecklingschef för ventilationsprodukter, Lindab, lars-ake.mattsson@lindab.se, Tel 0431-852 21, 070-682 52 21
Lotta Ringdahl, programledare
Anneli Kouthoofd. VD, Isoleringsfirmornas förening, IF, anneli@isolering.org, Tel 0709-62 75 37
Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, britta.permats@svenskventilation.se,  Tel 08-762 75 53, 0708-34 39 89
 


Här lyssnar du på podcasten:

 


Fastighet i fokus - en podcast om effektiva klimatskal

Från vänster:
Patrik Andersson (via telefon), Marknadsdirektör, Saint-Gobain Isover,  Roland Jonsson Energichef, HSB, Lotta Ringdahl, programledare, Lars-Åke Almstedt, Projektledare, specialist inomhusklimat, ACC Glasrådgivare AB, Mats Björs, VD, Swedisol,  Hans Månsson (via telefon), Teknisk Chef, ICOPAL.

Effektivt klimatskal - för miljöns skull
För att nå våra uppsatta miljömål, både i Europa och i Sverige, krävs rejäla insatser. Att energieffektivisera är helt enkelt ett måste. De fastighetsägare som vill få ner energianvändningen i sina hus gör bäst i att först kika på hur det står till med klimatskalet, det vill säga husets ytterhölje.
God isolering, täta fönster och bra tak är en förutsättning för att energiförbrukningen inte ska bli för hög. För att energieffektivisera på allra bästa sätt krävs först en gedigen grundanalys. Dessutom bör man tänka resurseffektivt. Måste exempelvis alla fönster bytas ut? Vad kan renoveras? Vad kan återanvändas? Vid själva upphandlingen gäller sedan att se till att produkterna man köper är kvalitetssäkrade, att utförarna vet vad de gör och att det medföljer garantier.
I senaste avsnittet av Fastighet i Fokus diskuteras just detta. Där får lyssnarna även tips om var de kan vända sig för rådgivning, samt information om positiva synergieffekter.

Podcasten om energieffektiva klimatskal gästas av: Roland Jonsson, HSB, Mats Björs, Swedisol, Lars-Åke Almstedt, ACC Glasrådgivarna, Patrik Andersson, Isover, och Hans Månsson, Icopal.

Kontaktuppgifter:
Patrik Andersson, Marknadsdirektör, Saint-Gobain Isover, patrik.andersson@saint-gobain.com, Tel 042-840 00
Roland Jonsson, Energichef, HSB, roland.jonsson@hsb.se, Tel 010-442 03 32, 072-740 89 60
Lotta Ringdahl, programledare
Lars-Åke Almstedt, Projektledare, specialist inomhusklimat, ACC Glasrådgivare AB, lars-ake.almstedt@acc-glas.se, Tel 08-556 183 72, 0705-18 38 50
Mats Björs, VD, Swedisol,  mats.bjors@swedisol.se, Tel 0708-87 43 57
Hans Månsson, Teknisk Chef, ICOPAL, hans.mansson@icopal.com, Tel 040-24 75 14, 073-625 74 39

Här lyssnar du på podcasten:

 
 

Fastighet i fokus - en podcast om hissar

Från vänster: Lennart Strandman, Styrbjörn Andrén, Charlotte Teglgaard,
Stefan Björling, Jag, Jonas Lindahl, Rikard Silverfur.


Låg kunskap om hissansvar

Hissar i olika former har använts sedan urminnes tider, från början för att transportera varor och material. I slutet av 1800-talet började dock hissar även användas av persontransporter.

Det sägs att den första hissen i Sverige var den ångdrivna som installerades på Grand Hotel i Stockholm, 1881. I dag finns hissar i de allra flesta hus i Sverige, men enligt Boverkets uppskattning saknas fortfarande hissar i cirka 70 000 trappuppgångar runt om i landet. Eftersom det är en stor investering för fastighetsägare att installera hiss i efterhand efterfrågar nu många därför att ett statligt stöd för nyinstallation ska komma till stånd, något som skulle öka tillgängligheten för många – framför allt de äldre som därmed skulle få möjlighet att bo kvar.

Annat som efterfrågas av många i branschen är en större kunskap hos hissägarna - om besiktningar, regelverk och vem som egentligen ansvar för vad. 

I det senaste avsnittet av Fastighet i Fokus diskuteras även vad vi har att vänta av framtidens hissar, och en sak är säker; digitaliseringen av hissar har bara börjat.

Podcasten om hissar gästas av: Charlotte Teglgaard, Hissförbundet, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, Stefan Björling, Sabo, Lennart Strandman, Kobe, Styrbjörn Andrén, Hissgruppen samt Jonas Lindahl, Dekra.


Kontaktuppgifter:
Lennart Strandman Develoment manager              KONE                                              lennart.strandman@kone.se                            Tel 08-752 35 00
 
Styrbjörn Andrén VD                                         Hissgruppen                                styrbjorn.andren@hissgruppen.se                 Tel 08-564 614 80
 
CharlotteTeglgaard Generalsekreterare                  Hissförbundet                            charlotte.teglgaard@tebab.se                          Tel 08-782 08 50
 
Stefan Björling Fastighetsutvecklare                SABO                                               stefan.bjorling@sabo.se                                     Tel 08-406 55 00
                        
Jonas Lindahl Teknikansvarig lyft                    DEKRA                                            jonas.lindahl@dekra.com                                   Tel 010-455 10 00
 
Rikard Silverfur Näringspolitisk expert Fastighetsägarna  rikard.silverfur@fastighetsagarna.se               Tel 08-613 57 20

Programledare: Lotta Ringdahl

Här lyssnar du på podcasten:Fastighet i fokus - en podcast om passivhus

Podcasten gästas av: Simone Kreutzer och Tommy Wesslund från IG Passivhus, Kent Ryberg, näringslivsutvecklare Knivsta kommun, riksdagsledamot Emma Hult (MP), Andreas Östlund från Isocell och Gunnar Isaksson, Masonite Beams.

 
Har vi råd att inte bygga passivhus?
Uppvärmningen av en normalvilla ligger i regel på 50-60 kilowattimmar per kvadratmeter och år, i värsta fall upp emot 100. I ett passivhus däremot är motsvarande siffra bara 15 kilowattimmar. En betydande skillnad både för plånbok och miljö. 

Efterfrågan på energismarta bostäder växer därför rejält, och passivhus byggs nu på många håll runt om i landet. I Knivsta kommun har man anammat det energisnåla konceptet med besked. Högåsskolan står redan klar och flera kommunala byggnader i passivhusteknik väntar, bland annat en förskola och en stor arena.
Ett annat passivhus som rönt stor uppmärksamhet är Villa Circuitus i Växjö, ett runt hus med högklassig design och maximal energieffektivitet.
Lyssna på det senaste podcastavsnittet av Fastighet i Fokus där vi pratar vidare om dessa hus, vikten av materialval och nästa års passivhuskonferens i Knivsta.

Kontaktuppgifter:
Kent Ryberg, Näringslivsutvecklare Alsike Fastighets AB – en del av Knivsta kommun
Tel 070-258 21 90 kent.ryberg@knivsta.se
Simone Kreutzer, VD                                    
IG Passivhus AB
Tel 0470-70 51 74 simone@igpassivhus.se
Tommy Wesslund, Certifierad passivhusexpert IG Passivhus AB
Tel 0470-70 51 71   tommy@igpassivhus.se
Andreas Östlund, VD, Isocell AB 
Tel 010-130 25 01 andreas.ostlund@isocell.se
Emma Hult (MP) Riksdagsledamot, bostads- och idrottspolitisk talesperson
Tel  0706-91 84 47  emma.hult@mp.se
Gunnar Isaksson, Chef konstruktion Masonite Beams
Tel 0930-142 09 gunnar.isaksson@byggmagroup.se

Programledare: Lotta Ringdahl

Här lyssnar du på podcasten:


                    
 

Fastighet i fokus - en podcast om moduler


Podcasten gästas av: Sven Lans från Swedish Modules i Emtunga, Liberalernas Lotta Edholm, Ola Adolfsson, Flexator och Jonas Wallstedt,  Expandia Moduler. Längst fram till höger programledaren Lotta Ringdahl.

Nytt avsnitt ute nu!

Fastigheter med tillfälliga bygglov blir räddningen när förskolor, skolor och
bostäder snabbt behöver byggas. Och i dag är moduler långt ifrån några
simpla baracker, de kan till och med användas som proffsiga operationssalar
när sjukhus måste renoveras.


Fastigheter som byggs med tillfälliga bygglov blir allt vanligare för kommuner i akut behov av nya förskolor, skolor och bostäder. Men många frågar sig om de tillfälliga husen verkligen måste ha samma standard som permanenta hus?  Och hur kommer man till bukt med alla överklaganden som så gått som alltid fördröjer själva byggprocessen? Kan regeringens förslag om undantag i plan- och bygglagen hjälpa? I senaste avsnittet av podcasten Fastighet i Fokus diskuteras detta och mycket annat som rör moduler. Visste du till exempel att de till och med kan användas som avancerade operationssalar – med betydligt högre hygien än sjukhusens egna salar?

Text: Lotta Ringdahl

Kontaktuppgifter:
Sven Lans, vd Swedish Modules tel: 0512-77 33 00  www.swedishmodules.com
Lotta Edholm Oppositionsborgarråd (L) Stockholm Stad tel: 08-508 297 21                             www.lottaedholm.wordpress.com                     
Ola Adolfsson, vd Flexator tel: 0380-55 07 00  www.flexator.se
Jonas Wallstedt, Expandia Moduler tel: 08-730 28 60  www.expandia.se

Här lyssnar du på podcasten!


Fastighet i fokus - en podcast om Trä & TeknikDessa tre var med i studion, från vänster Per-Olof Sjöö, GS-facket, Lotta Ringdahl (programledare) och Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet.
 
Dessa tre var med i studion, från vänster Per-Olof Sjöö, GS-facket, Lotta Ringdahl (programledare) och Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet.

Årets Trä och Teknik-mässa på Svenska Mässan var en viktig mötesplats för träindustrin. Många hoppas på internationella framgångar och ökad export, vad krävs för att lyckas?

Nytt avsnitt ute nu!
Fastighet i fokus – en podcast om Trä & Teknik.
De medverkande är: Per-Olof Sjöö, GS-facket, Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet, Lotta Ringdahl, programledare.
Via telefon medverkade också: Matilda Höök, Masonite Beams, Stefan Sundqvist, Svenska Mässan och projektledare för Trä & Teknik.

Kontaktuppgifter:
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket  tel 010-470 86 57            per-olof.sjoo@gsfacket.se
Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet tel: 08-762 72 37, 070-009 15 20             anders.josephsson@trabyggnadskansliet.se
Matilda Höök, iTid / Masonite Beams  tel: 0709-30 42 25    matilda.hook@itid.se
Stefan Bylund, Säljchef Masonite Beams  tel: 070-295 68 10, 0930-142 04 stefan.bylund@byggmagroup.se
Stefan Sundqvist, affärsansvarig Trä & Teknik  tel: 031-708 80 71
stefan.sundqvist@svenskamassan.se

Här lyssnar du på podcasten:

 

Fastighet i fokus –
- en podcast om att taksäkerhet


I podcasten medverkar Hans Eriksson, Taksäkerhetskommittén, Anni Carpelan, Fastighetsägarna, Björn Mattsson, Boverket och Magnus Dahlberg, Lindab. Programledare är Lotta Ringdahl.


Bristfällig säkerhet på hustaken innebär en påtaglig risk för dem som ska jobba där. Men reglerna är snåriga och det är inte alltid så lätt att veta vad som egentligen gäller – och vem som har ansvar.

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening gäller det att ha koll på husens tak. Dels för att upptäcka eventuella skador i tid, dels för att plåtslagare, sotare och andra som jobbar där ska ha en säker arbetsplats. De ska både kunna ta sig upp på taken säkert, kunna förflytta sig säkert och ha tillräckligt bra säkerhetsutrustning när de väl är uppe för att inte riskera att trilla ner eller skada sig vid andra fallolyckor. Men att hålla koll på vilka säkerhetsanordningar som krävs är inte det lättaste. Boverket har sina regler och Arbetsmiljöverket har sina. Dessutom finns Taksäkerhetskommitténs branschstandard att ta hänsyn till.  

 

– Det finns ett behov av att tydliggöra och reda ut begreppen, det är uppenbart, säger Hans Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Entreprenörföretagen och ordförande för Taksäkerhetskommittén. 

 

Om arkitekter och projektörer exempelvis enbart följer Boverkets regler, ja då blir det fel. Boverkets regler handlar nämligen enbart om funktioner på byggnader.

 

– Även om man installerar den utrustning som vi kräver är det inte säkert att det är räcker för alla arbeten som senare ska utföras på taken. Jag förstår att de olika regelverken kan göra det svårt att veta vad som gäller, och när, säger Björn Mattson, ansvarig för taksäkerhet på myndigheten. 

 

I grund och botten handlar det om att skydda liv – och egendom, påpekar Anni Carpelan, utvecklingschef på organisationen Fastighetsägarna.

 

– Som fastighetsägare gäller det därför att vara frågvis. Det är viktigt att ta reda på vilka säkerhetsanordningar som krävs och vilket ansvar man har. Där finns bland annat vi på Fastighetsägarna som hjälp, säger hon. 

 

När det är dags för takarbete, oavsett om det handlar om ett större eller mindre jobb, måste det alltid först göras en riskanalys – och det är arbetsgivarens ansvar. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att om en bostadsrättförening låter en av sina egna medlemmar utföra arbete på taket, som att exempelvis sätta upp en fågelskrämma. Ja, då är bostadsrättsföreningen att ses som arbetsgivare med allt vad det medför.

 

– Det hoppas jag att alla bostadsrättsföreningar känner till, säger Anni Carpelan. 

 

Magnus Dahlberg, produktchef på Lindab, tycker också att reglerna för taksäkerhet kunde vara betydligt tydligare. 

 

– Jag får många frågor från våra kunder om detta. Dessutom är kunskapen hos tillsynsmyndigheterna ute i kommunerna av väldigt skiftande kvalitet, säger han. 

 

– Enklast vore ju att alla gick efter taksäkerhetskommitténs branschstandard, tillägger han. 

 
Är du intresserad av att höra mer om taksäkerhet, regelverk, vikten av kontroll, kostnader och tillsynsansvar. Lyssna då på vår podcast, Fastighet i Fokus, där ett av programmen handlar om just tak. Där berättar Hans Eriksson från Taksäkerhetskommittén bland annat om egna erfarenheter som plåtslagare, och Anni Carpelan om vad organisationen Fastighetsägarna kan hjälpa till med. Dessutom deltar både Boverkets Björn Mattsson samt Magnus Dahlberg, från Lindab, i diskussionen – som bland annat handlar om hur galet det blev med reglerna om snörasskydd ovanför entréer?

Text: Lotta Ringdahl
Producerat av Produktionsbolaget Munck Stockholm
 

Kontaktuppgifter:
Hans Eriksson, Taksäkerhetskommittén Tel 08-762 75 96                     hans.eriksson@epfab.se

Anni Carpelan, Fastighetsägarna  Tel 0739-82 66 86                       anni.carpelan@fastighetsagarna.se


Björn Mattsson, Boverket  Tel 0455-35 32 79 
bjorn.mattsson@boverket.se


Magnus Dahlberg, LINDAB  Tel 0431-851 11                           magnus.dahlberg@lindab.se

Här lyssnar du på podcasten!

 

 

 M3 Bygg rekryterar Christina Lindén som Projektchef inom kulturminnesmärkta byggnader

den 16 augusti 2018

M3 Bygg har anställt Christina Lindén som Projektchef med ansvar över projekt inom kulturminnesmärkta byggnader. Tjänsten tillträds den 20 augusti.

Så monteras ett världsrekord

den 16 augusti 2018

Världens högsta trähus är banbrytande på mer än själva höjden. För när Mjøstårnet skulle uppföras valde Moelven att ta en helt ny och oprövad monteringsteknik i bruk.

Svenska Kyrkor ute nu!

den 1 januari 2018

Nu är Svenska Kyrkor 2017/2018 ute! Klicka vidare för att komma till webb-tidningen.

Nytt nummer av Fastighet & Bostadsrätt ute nu!

den 10 oktober 2017

Nu är den senaste utgåvan av tidningen Fastighet & Bostadsrätt ute! Klicka vidare för att komma vidare till webbtidningen. Trevlig läsning!

Lyssna på podcasten om värmepumpar

den 1 oktober 2017

Podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar denna gång om värmepumpar. Sverige är unikt när det gäller värmepumpar. Här finns mest värmepumpar per capita i hela världen. Värmepumpar är en framgångsfaktor när det gäller att klimatmålen.

Vinnare av ROT-priset 2017: Eastmaninstitutet - navet för tandvård

den 19 maj 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. För många är Eastmaninstitutet synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Nu flyttas Kiruna

den 19 maj 2017

Onsdagen den 24 maj flyttas den första av totalt åtta kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Först ut på tur att flyttas är den så kallade Arbetarbostaden B5.

Lindabs lösning vann Stora Inneklimatpriset

den 18 maj 2017

Lindab och dess innovativa lösning UltraLink vann Stora Inneklimatpriset som delades ut under en galakväll för inneklimatbranschen på Skansen i Stockholm. Priset räcktes över av Alf Karlsson som är statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Nya villatrenden enligt arkitekter: Naturfärgat, miljövänligt och underhållsfritt

den 18 maj 2017

De hetaste trenderna för villafasaden handlar om naturfärger, miljövänlighet, stora glaspartier och underhållsfria material. Det visar den årliga arkitektundersökningen från Cembrit där 100 arkitekter har intervjuats.

Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal

den 17 maj 2017

SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

den 17 maj 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

Kallare fjärrvärme ger klimatvinst

den 15 maj 2017

Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil.