Företagens kompetens inom energieffektivt byggande blir allt viktigare

den 29 mars 2017

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem bygger numera allt i passivhusteknik. Grundkravet i upphandlingarna är att företagen kan energieffektivt byggande. – Det handlar om att kunna kvalitetssäkra bygget, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

225 miljoner till installation av solceller

den 28 mars 2017

Energimyndigheten har beslutat att fördela 225 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

AMF Fastigheter satsar på solenergi

den 28 mars 2017

AMF Fastigheter har installerat solceller i åtta fastigheter som ett led i en satsning på förnyelsebar energi. Energin från solcellerna kommer bland annat att driva hissar och belysning.

Parans ingår långsiktigt samarbetsavtal med distributör för den amerikanska marknaden

den 27 mars 2017

Parans har signerat ett tvåårigt distributörsavtal med Wasco Skylights för den amerikanska marknaden. Avtalet med Wasco Skylight innebär att Parans skapar en betydande försäljningskapacitet genom sin partner där man genom dennes organisation kommer att ha över 150 säljare som täcker in samtliga regioner i USA.

Energiforskningskonferens till Linköping

den 21 mars 2017

Den 23 och 24 mars är Sankt Kors värd för forskarskolan Reesbes vårkonferens. Då samlas ett 50-tal energiforskare och företag från hela landet i Linköping, för att se hur den senaste forskningen kan komma till konkret nytta i stadsutvecklingsprojekt som Ebbepark.

Klimatsmart energi engagerar på gräsrotsnivå

den 18 mars 2017

Solcellsparken Solar Park i Helsingborg har invigts av Lise Nordin (MP). Parken är ett gemensamt initiativ mellan Öresundskraft och NSR. Närmare 250 privatpersoner och ett 15-tal företag har köpt en eller flera ”egna” solpaneler i parken.

Vitec tecknar flerårsavtal med Väsbyhem

den 17 mars 2017

Vitec tecknar ett 6-årigt avtal med det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem avseende leverans av nytt molnbaserat ekonomi- och fastighetssystem.

Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

den 16 mars 2017

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem.

Indoor Energy blir Siemens Solution Partner

den 10 mars 2017

Fastighetsserviceförtaget Indoor Energy har som ett av få företag i Sverige blivit en Siemens Solution Partner. Partnerskapet stärker båda företagens möjligheter att arbeta ännu smartare med styrsystem i fastigheter och spara både energi och pengar åt kunderna.

Lidl Sverige har världens grönaste nya handelsbyggnad

den 8 mars 2017

I stor internationell konkurrens kammade Lidl Sverige under gårdagskvällen hem priset för världens grönaste nya handelsbyggnad vid BREEAM Awards i London. Den prisade Lidl-butiken ligger i Växjö och står för ett modernt och helt uppdaterat butikskoncept.

Eneo tecknar energiköpsavtal med Tobin Properties

den 22 februari 2017

Det nyproducerade bostadsprojektet Äril i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm kommer att förses med värme och varmvatten från geoenergi när Eneo Solutions tecknar energiköpsavtal med fastighetsutvecklaren Tobin Properties.

Anslut dig till IG Passivhus remissvar till Boverket

den 22 februari 2017

I april ska de nya byggreglerna, som uppfyller EU:s krav för energiberäkning av nära-nollenergihus, träda i kraft. Boverkets senaste förslag är nu ute på remiss. IG Passivhus menar att Boverket missar en rad faktorer som är viktiga för byggnadens energihushållning.

Brf Lerduvan ska sänka elförbrukningen med 25 procent med hjälp av solel

den 22 februari 2017

Många bostadsrättföreningar funderar på att delvis producera sin egen el genom solpaneler. Brf Lerduvan på Vendelsö är en av de föreningar som redan tagit steget och satsat på solenergi för att kunna minska föreningens elförbrukning.

D. Carnegie & Co satsar på att bygga Sveriges största bergvärmeprojekt - i Haninge

den 20 februari 2017

Cirka 1100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet.

SISAB kopplar upp sina fastigheter och sparar 40 miljoner per år

den 16 februari 2017

År 2012 startade SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) ett omfattande projekt med att utöka övervakning och styrning av sina fastigheter via ett digitalt system. Målsättningen var att få kontroll över energi- och värmekostnader samt minimiera brand och skadegörelse. Sedan projektet startade har man sparat 190 miljoner kronor.

Boverkets förslag på energikrav riskerar att slå hårt mot husköpare

den 16 februari 2017

Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för husköpare.

Universitetsbiblioteket i Karlstad certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

den 16 februari 2017

Det 15-åriga universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet har idag mottagit hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen.

Lyssna på podcasten om balkonger och inglasningar

den 5 april 2017

Det 16:e avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS handlar om balkonger och inglasningar. Balkongen har blivit ett extrarum på senare år, men vad är viktigast - form eller funktion? Och hur energieffektiv är egentligen en inglasad balkong?

Hissnande höjder hindrar inte montörer

den 30 mars 2017

Under sin tid som hisstekniker på KONE har Jonas Johansson hunnit med att installera ett åttiotal hissar. Men trots det har han inte vant sig vid höga höjder ännu.

Konsten att göra ett hisslöst hus tillgängligt

den 29 mars 2017

Att kunna bo i ett flervåningshus utan problem är inte självklart för alla. Många äldre, funktionshindrade och barnfamiljer lever idag i hus utan hiss – så kallade hisslösa hus. Även om fastigheten är gammal går det ofta att hitta lösningar som möjliggör att fler kan bo kvar hemma.

En hissresa i trygga händer

den 28 mars 2017

Hissar och rulltrappor ska bara fungera. Så är det. Men ibland inträffar oväntade händelser som är svåra att förutse. Då hjälper Linda Sundin och hennes kollegor på KONEs kundcenter till att lösa problemen.

Midroc tar nya steg i sin träbyggsatsning med Vallen och Ekologen

den 7 mars 2017

Det började med kvarteret Limnologen, massivträhus i åtta våningar, som kom att bli Sveriges kanske mest kända flerbostadshus i bärande, klimatoptimerade träkonstruktioner. Nu går Midroc Property Development vidare och utvecklar sitt kunnande kring teknik och byggprocess med det pågående naturnära området Vallen och det kommande projektet Ekologen vid sjön Trummen i Växjö.

Ny tidning ute!

den 21 februari 2017

Nu är det senaste numret av Fastighet & Bostadsrätt tryckt och på väg ut till läsarna! Klicka vidare för att komma till webbtidningen.

Linköping genomför innovativa satsningar på trygga utemiljöer

den 14 februari 2017

Utemiljön i hela Linköping ska bli tillgänglig för alla generationer. Särskilda satsningar görs förstås i bostadsområden som är utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men även i nya stadsdelar som Vallastaden är ambitionen att involvera attraktiva utemiljöer för att alla grupper ska kunna ta del av ett aktivt fritidsutbud och därmed må bättre.

Kreativa möten i ett modernt Hjällbo

den 14 februari 2017

Hjällbo tillhör de klassiska miljonprogramsområdena i Göteborgsregionen, och som började som en vision om det perfekta svenska medelklass-samhället, men redan efter några år försvann en fjärdedel av befolkningen. Idag jobbas det intensivt med inte minst den så viktiga yttre miljön i området för att skapa ett mer modernt Hjällbo, berättar Lennart Wahlstedt hos Poseidon.

Gigantisk hissleverans till Urban Escape Stockholm

den 14 februari 2017

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB levererar 30 linhissar, 6 plattformshissar och 6 rulltrappor till prestigeprojektet Urban Escape Stockholm. I Urban Escape ryms Gallerian, innovationshuset Epicenter, kontor, restauranger, barer, hotell, torg och tak.

Myller av byggaktiviteter i Växjö

den 14 februari 2017

Aktiviteten är påtaglig och pulsen hög i den innovativa byggverksamheten i Växjö, där det också är påtagligt att det eftersträvas en hög nivå vad gäller hållbarhet och mångfald.